To, jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, zależy w dużej mierze od jego kontraktu – umowy, na podstawie której został zatrudniony. Pracownik, zatrudniony za pośrednictwem agencji, może mieć wątpliwości od kogo przysługuje mu odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Pracownicy agencyjni są znaczącą i gwałtownie rosnącą częścią rynku pracy w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracowników agencyjnych zwiększyła się o 40% . Przedsiębiorstwa często zwracają się do agencji, aby dostarczyła im odpowiednich pracowników. Pracownicy, mimo że podpisują wtedy umowę z agencją, to jednak wykonują pracę dla i na terenie danego przedsiębiorstwa.

Co zatem dzieje się, gdy pracownik agencyjny ulegnie wypadkowi podczas pracy i jakie są jego prawa?

Pracodawcy mają obowiązek wobec swego personelu, by zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. Pracodawca powinien więc zapewnić odpowiednie warunki pracy zarówno swoim pracownikom kontraktowym, jak i pracownikom agencyjnym. W konsekwencji, pracownik agencyjny, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, może ubiegać się o odszkodowanie od przedsiębiorstwa, na rzecz którego wykonywał tę pracę. Należy wtedy udowodnić, że do wypadku doszło z powodu zaniedbań przy zapewnieniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa (BHP) przez dane przedsiębiorstwo. Jeżeli takie standardy nie zostały spełnione, każdy pracownik, który ucierpiał z powodu wypadku przy pracy, może ubiegać się o odszkodowanie, niezależnie od formy zatrudnienia.

Dlaczego warto starać się o odszkodowanie za szkody poniesione w następstwie wypadku?

Odszkodowanie za szkody wynikłe wskutek wypadku przy pracy ma na celu:

– przywrócenie poszkodowanego do stanu zdrowia (fizycznego i psychicznego) sprzed wypadku,

zwrócenie poniesionych kosztów i obciążeń finansowych związanych z wypadkiem,

zapobieżenie dalszym podobnym wypadkom w przyszłości -roszczenie może wymóc na pracodawcy dopełnienie standardów bezpieczeństwa BHP w miejscu pracy.

Dochodzenie odszkodowania przez pracownika agencyjnego

Kancelaria Truth Legal ma duże i wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za wypadki przy pracy. Z sukcesem przeprowadziliśmy setki spraw na rzecz pracowników – zarówno kontraktowych, jak i agencyjnych.

Prowadzimy sprawy na terenie całej Wielkiej Brytanii. Nasz zespół pracuje w Harrogate, gdzie znajduje się siedziba Truth Legal, ale także w Yorku, Manchesterze i Londynie.

Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi podczas pracy – bez względu na formę zatrudnienia – zapraszamy do kontaktu. Podczas bezpłatnej, niezobowiązującej wstępnej rozmowy omówimy Państwa sprawę i przeanalizujemy możliwości dalszego postępowania.

Zakłady ubezpieczeniowe często automatycznie przypisują sprawy poszkodowanych w wypadkach. Wiele kancelarii prawnych powstało, by prowadzić sprawy “hurtowo”, nie zaś udzielać profesjonalnych, zindywidualizowanych porad prawnych. Warto wiedzieć, że mogą Państwo zmienić kancelarię czy prawnika, który został Państwu przypisany przez ubezpieczyciela, na każdym etapie postępowania. Wybór kancelarii prawnej to ważna decyzja, warto podjąć ją samemu. Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z poziomu świadczonych Państwu usług prawnych, zapraszamy do kancelarii Truth Legal. Gwarantujemy, że Państwa sprawa będzie prowadzona przez doświadczony zespół prawników w sposób efektywny, profesjonalny i z empatią. Podejmujemy się też załatwienia formalności związanych z ewentualną zmianą prawnika.

Sposób dochodzenia roszczenia o odszkodowanie

Jako pracownicy agencyjni mają Państwo takie same prawa do bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak inni pracownicy. W sprawach o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku wypadku przy pracy, należy udowodnić, że:

– Pracodawca (przedsiębiorstwo) nie dopełnił odpowiedniego standardu bezpieczeństwa w miejscu pracy;

– W wyniku tego zaniechania doszło do wypadku;

– W konsekwencji wypadku doszło do uszczerbku na zdrowiu.

Zazwyczaj postępowanie prowadzone będzie przeciwko pracodawcy, który nie dopełnił obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na teranie miejsca pracy. W niektórych przypadkach odpowiedzialna będzie jednak agencja pracy, np. gdy obrażenia nastąpiły z powodu nieodpowiedniego sprzętu ochronnego, który miał być dostarczony przez agencję.

Co powinno znaleźć się w roszczeniu o odszkodowanie

Podczas dochodzenia odszkodowania najważniejsze jest wskazanie i opisanie uszczerbku na zdrowiu odniesionego w następstwie wypadku.

Należy zatem określić stopień obrażeń, bólu i cierpienia. Co więcej, należy opisać jaki wpływ wypadek miał na życie poszkodowanego, wpływ wypadku na możliwość kontynuowania przez niego pracy i na sposób funkcjonowania w codziennym życiu. Obrażenia, zwłaszcza poważne, mogą mieć wpływ na wiele obszarów życia. Często powodują konieczność dalszego leczenia i w konsekwencji ponoszenia kosztów finansowych. Takie koszty leczenia, będące następstwem wypadku, mogą kwalifikować się jako zasadne w ramach odszkodowania.

Typowe konsekwencje wypadków przy pracy:

  • Utrata zarobków;
  • Koszty opieki medycznej oraz koszty leczenia;
  • Koszty przejazdów w związku z leczeniem;
  • Opieka i pomoc podczas leczenia;
  • Inne, zindywidualizowane potrzeby.

Termin na wniesienie sprawy o odszkodowanie

Należy pamiętać, że roszczenia o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ulegają przedawnieniu. Z reguły, z roszczeniem można wystąpić z ciągu 3 latach od wypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Z pewnością, optymalnym jest rozpoczęcie procesu dochodzenia odszkodowania jak najszybciej po nastąpieniu zdarzenia. Zapraszamy do kontaktu; podczas bezpłatnej, wstępnej konsultacji, postaramy się ustalić czy mogą mieć Państwo możliwość dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.

Roszczenia pracowników agencyjnych, prowadzone na zasadzie “Nie wygrywasz, nie płacisz” (No win, No fee)

Optymalnym sposobem prowadzenia sprawy o odszkodowanie za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy jest zasada “Nie wygrywasz, nie płacisz”. Takie rozliczenie jest zazwyczaj preferowane przez naszych klientów (chyba, że mają możliwość skorzystania z usługi ubezpieczeniowej od kosztów usług prawnych).

Dlatego, w kancelarii Truth Legal jesteśmy przygotowani na to, aby uzyskać honorarium tylko w razie wygranej. Nasze długie i bogate doświadczenie sprawia, że wiemy kiedy jest duża szansa na wygraną i w jaki sposób prowadzić sprawę, aby ją dla Państwa wygrać.

Zacznij Twój wniosek już dziś!

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Jeżeli uważasz, że możesz mieć podstawy do dochodzenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, do którego doszło w wyniku wypadku, zaniedbania medycznego, niesłusznego zwolnienia czy innych zindywidualizowanych przyczyn, skontaktuj się z nami. Jesteśmy przekonani, że możemy Ci pomóc.