Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się, przeważnie, po bezskutecznej próbie wyjaśnienia zastrzeżeń wobec pracownika w sposób nieformalny, w ramach rozmów czy słownych upomnień.

Postępowanie dyscyplinarne ma zatem miejsce wtedy, gdy pracodawca ma poważne i długotrwałe zastrzeżenia do osobistego lub zawodowego postępowania pracownika. Takie postępowanie mobilizuje pracownika i daje stronom ostateczną możliwość obopólnego wyjaśnienia danej sytuacji i znalezienia optymalnego rozwiązania. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest w formie pisemnej. Delikatny charakter takich postępowań uzasadnia, aby przeprowadzić je w konsultacji z kancelarią prawną. Rzetelnie przeprowadzone postępowanie dyscyplinarne może zapobiec przeniesieniu sprawy na drogę sądową, nieprzyjemnej sytuacji wśród pozostałych pracowników czy wystąpienie innych nieprzyjemności, narażających renomę firmy.

Jeżeli rozważają Państwo konieczność wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Państwa pracownika, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasz doświadczony zespół Prawa Pracy pomoże Państwu przeanalizować zasadność podjęcia takich kroków i doradzi, jak w sposób rozważny i skuteczny przeprowadzić tę procedurę.