Brytyjska ustawa o równości (Equality Act) z 2010r. zapewnia osobom niepełnosprawnym ochronę przed dyskryminacją.

W świetle tej ustawy zakazane są następujące formy dyskryminacji:

dyskryminacja bezpośrednia,

– dyskryminacja pośrednia,

– dyskryminacja wynikająca z niepełnosprawności,

– dręczenie i wiktymizacja osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

Definicja osoby niepełnosprawnej

W rozumieniu ustawy o równości z 2010r. za niepełnosprawną uważa się osobę, która spełnia wszystkie następujące przesłanki:

  1. Jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;
  2. Niesprawność ta w sposób istotny (tj. większy niż przeciętny) wpływa na możliwość prowadzenia przez nią normalnego trybu życia;
  3. Niesprawność ma długoterminowy (powyżej 12 miesięcy) wpływ na prowadzenie przez nią normalnego trybu życia.

Należy podkreślić, że pewne schorzenia, tj. narkomania i alkoholizm nie są uważane za niepełnosprawność.

Co to są „rozsądne dostosowania”?

Zgodnie z ustawą o równości, pracodawcy mają obowiązek dokonać rozsądnych adaptacji warunków miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, będących pracownikami lub/i kandydatami o pracę.

Przykładami takich rozsądnych adaptacji są:

  • Zmiana sprzętu/ zapewnienie dodatkowego sprzętu;
  • Adaptacja miejsca pracy, np. zainstalowanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego;
  • Umożliwienie pracownikowi takie ułożenie godzin pracy, aby mógł uczestniczyć w sesjach psychologicznych.

Artykuł ten nie wyczerpuje tematu uprawnień osób niepełnosprawnych, a jedynie ma na celu zaznaczenie, iż osoby te powinny wiedzieć, że mają prawa, których powinny dochodzić.

Jeżeli uważają Państwo, że stali się ofiarą dyskryminacji w związku z niepełnosprawnością, zapraszamy do kontaktu z kancelarią Truth Legal. Nasz doświadczony zespół oceni, czy i w jaki sposób mogą Państwo dochodzić swoich praw, określając ścieżkę dalszego podstępowania.