Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

Uzyskaj umowę ugodową

//Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność2018-11-07T22:18:20+00:00

Ustawa o Równości z 2010r. zapewnia osobom niepełnosprawnym ochronę przed dyskryminacją.

Zakazane są następujące rodzaje dyskryminacji osób niepełnosprawnych: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja wynikająca z niepełnosprawności, dręczenie i wiktymizacja osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

Czy jestem osobą niepełnosprawną?

W rozumieniu Ustawy o Równości z 2010r. osobę uznaje się za niepełnosprawną, jeżeli odpowiemy twierdząco na następujące:

  1. Czy ma ona fizyczną albo psychiczną niepełnosprawność
  2. Czy jej niepełnosprawność na istotny wpływ na jej możliwość prowadzenia normalnego trybu życia? Poprzez istotny rozumie się większy niż niewielki lub nieistotny – np. taki, który powoduje poświęcenie dłuższego niż normalnie czasu na ubranie się.
  3. Czy jej niepełnosprawność ma długoterminowy wpływ na prowadzenie przez nią normalnego życia. Poprzez długoterminowy rozumiemy np. chorobę, która trwa 12 miesięcylub dłużej.

Jeżeli cierpią Państwo na którakolwiek z poniższych chorób, automatycznie uznawani są Państwo, za osoby niepełnosprawne: nowotwór, stwardnienie rozsiane, HIV, poważne zniekształcenia, ślepota, poważne niedowidzenie, uszkodzenie wzroku i niedowidzenie (potwierdzone przez specjalistęokulistę)

Pewne schorzenia nie są uważane za niepełnosprawność np. narkomania i alkoholizm.

Co to są „rozsądne dostosowania”?

Pracodawcy, na mocy Ustawy o Równości z roku 2010, mają obowiązek dokonać rozsądnych dostosowań miejsc pracy i sposobów pracy, aby wyjść naprzeciw niepełnosprawnym pracownikom i osobom starającym się o pracę.

Przykładami takich rozsądnych dostosowań mogą być:

  • Zmiana sprzętu/ zapewnienie dodatkowego sprzętu
  • Zmiana miejsca pracy, np. zainstalowanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego
  • Umożliwienie pracownikowi takie ułożenie godzin pracy, by mógł on/ona pójść na cotygodniowe sesje psychologiczne.

Prawo dotyczące dyskryminacji osób niepełnosprawnych jest skomplikowane i artykuł ten jest tylko króciutkim zestawieniem informacji prawnych.

Ograniczenia czasowe odnośnie wniesienia sprawy o dyskryminację z powodu niepełnosprawności są rygorystyczne i z tego względu nie powinno się zwlekać z szukaniem pomocy prawnej.

Jeżeli myślą Państwo, że są ofiarami dyskryminacji z tytułu niepełnosprawności, proszę skontaktować się z nami, w celu odbycia nieodpłatnej i do niczego niezobowiązującej dyskusji, a my zobaczymy, czy będziemy mogli Państwu pomóc.