WYPADEK PRZY PRACY

Czym jest odpowiedzialność za czyny osób trzecich?

Osoba, która uległa wypadkowi podczas wykonywania pracy, może wnosić o odszkodowanie od swojego pracodawcy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność nawet w sytuacji, gdy wypadek zdarzył się na skutek działania czy zaniechania innego pracownika.

Obowiązek pracodawcy do wypłaty odszkodowania wynika z zasady odpowiedzialności za czyny osób trzecich. Dlatego, wniesienie roszczenia przeciw pracodawcy jest w takiej sytuacji bardziej zasadne niż przeciw pracownikowi. Pracodawca jest prawnie zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od wypadków w miejscu pracy. Oznacza to, że pracodawca musi mieć fundusze, aby móc wypłacić odszkodowanie gdy pracownik ulegnie wypadkowi w miejscu pracy.

Przykład z życia wzięty

Ostatnio pomagaliśmy klientowi, który doznał urazu nogi w miejscu pracy. Andrzej (imię zostało zmienione) pracował na podwórcu recycling-owym, gdzie opróżniał kontenery i sortował odpadki. Pewnego lutowego dnia poinstruowano go, by przerzucił śmieci z jednego kontenera do drugiego. Robiąc to, co wraz z kolegami robili wielokrotnie, Andrzej wszedł do kontenera, aby poruszyć upakowane śmieci za pomocą grabi. Andrzej nie wiedział, że inny pracownik, który prowadził ciężarówkę z innym kontenerem, opróżnił swój ładunek śmieci do kontenera, do którego wszedł Andrzej. Na skutek tej sytuacji, Andrzej skręcił kolano i poważnie posiniaczył nogę.

Andrzej skontaktował się z kancelarią Truth Legal. Po wstępnej konsultacji uzgodniliśmy, że pomożemy mu uzyskać stosowne odszkodowanie za straty – zdrowotne i finansowe, których doznał na skutek wypadku. Nasz zespół, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za czyny osób trzecich, zwrócił się z listem roszczeniowym od razu do pracodawcy Andrzeja, nie do kierowcy ciężarówki.

Naszym głównym argumentem w sprawie był zarzut wobec pracodawcy, że nie dopełnił ustawowego obowiązku zapewnienia pracownikom należytego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nie przygotował miejsca pracy zgodnie z wytycznymi BHP. W pozwie wskazaliśmy również na brak przeszkolenia pracowników pod względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. Mając tak “mocne karty”, kancelaria Truth Legal była w stanie zaoferować Andrzejowi poprowadzenie jego sprawy na zadzie „ Nie wygrywasz, nie płacisz”, czyli samo postępowanie nic Andrzeja z góry nie kosztowało. Pracodawca przez długi czas uchylał się od odpowiedzialności i nie odpowiadał na nasze pisma. Jednak nasz zespół, doświadczony w podobnych przypadkach, użył dostępnych narzędzi prawnych, po których pracodawca był zobowiązany do odpowiedzi i w konsekwencji wypłaty odszkodowania. Nasze honorarium stanowiło procent od kwoty uzyskanej w sprawie w ramach odszkodowania.

Wynik sprawy

Kancelaria Truth Legal przedstawiła raporty medyczne, które wspierały roszczenie Andrzeja i ostatecznie doprowadziły do jego wygranej, bez konieczności prowadzenia procesu. Odszkodowanie otrzymane przez Andrzeja za ból i cierpienia było zgodne ze wskazaniami College’u Prawnego, w odniesieniu do odszkodowań za obrażenia cielesne. Poszkodowany mógł również odzyskać koszty poniesione za przejazdy do szpitali, lekarstwa oraz opiekę poszpitalną . Honorarium za pracę prawników kancelarii Truth Legal zostało pokryte z kwoty uzyskanego odszkodowania i nie przekroczyło 25% jego wysokości.

Jeżeli chcieliby Państwo wnieść sprawę o odpowiedzialność za czyny osób trzecich, prosimy o kontakt z jednym z naszych prawników, w celu bezpłatnej, niezobowiązującej i poufnej konsultacji.

Przeczytaj na naszym blogu, jeśli miałeś wypadek przy pracy.

Zacznij Twój wniosek już dziś!

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Jeżeli uważasz, że możesz mieć podstawy do dochodzenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, do którego doszło w wyniku wypadku, zaniedbania medycznego, niesłusznego zwolnienia czy innych zindywidualizowanych przyczyn, skontaktuj się z nami. Jesteśmy przekonani, że możemy Ci pomóc.