Postępowania ugodowe, tj. dążenie do załatwienia sprawy za porozumieniem stron.

Kancelaria Truth Legal specjalizuje się w postępowaniach ugodowych. Uważamy, że kompromisowe, czyli polubowne załatwianie spornych spraw jest optymalne dla naszych klientów, gdyż oszczędza im czasu, stresu i kosztów związanych z prowadzeniem sprawy przed sądem. Rozumiemy jednak, że tylko kompromis, który w w pełni uwzględnia interes naszych klientów, jest wart zaakceptowania.

Udzielamy porad dotyczących:

  • Ugody pracowniczej za porozumieniem stron;
  • Roszczeń dotyczących niesprawiedliwego rozwiązania stosunku pracy;
  • Wstępnego postępowania pojednawczego przed ACAS;
  • Roszczeń w sprawach o dyskryminację;
  • Niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
  • Redukcji etatów i odpraw;
  • Sporów wynikających z umowy o pracę;
  • Roszczeń o niewypłacone wynagrodzenia;
  • Roszczeń o wymuszone rozwiązanie stosunku pracy.

Jeżeli uważają Państwo, że dotyczy Was jedna z powyższych sytuacji, lub chcieliby Państwo omówić inną sprawę związaną z Waszym stosunkiem pracy, zapraszamy do kontaktu. Nasz wyspecjalizowany zespół omówi z Państwem Waszą sprawę i wskażę optymalną ścieżkę dalszego postępowania.