Zasady i regulamin dopuszczalnego użytkowania i korzystania z witryny

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJEGO REGULAMINU PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY

CO JEST W NINIEJSZYCH WARUNKACH?

Zasady tego regulaminu określają standardy treści, które mają zastosowanie, gdy przesyłasz treści do naszej witryny, kontaktujesz się z innymi użytkownikami w naszej witrynie, łączysz się z naszą witryną lub wchodzisz w interakcję z naszą stroną w jakikolwiek inny sposób,

KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ MOŻNA Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

www.tl-prawnik.co.uk jest witryną kancelarii prawnej Truth Legal Limited. Kancelaria jest zarejestrowaną firmą na terenie Anglii i Walii pod numerem rejestru spółek 8031477 z zarejestrowaną siedzibą pod adresem 14 Victoria Avenue, Harrogate, HG1 1ED.

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby się z nami skontaktować wyślij e-mail na enquiries@truthlegal.com

NINIEJSZY REGULAMIN STANOWI PRAWNĄ PODSTAWĘ OKREŚLAJĄCĄ ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY. ODWIEDZAJĄC NASZ SERWIS, AKCEPTUJESZ AKTUALNE POSTANOWIENIA TEGO REGULAMINU ORAZ ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKIE ZAWARTE W NIM ZASADY.

Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków i zasad to nie możesz używać naszej witryny.

Zalecamy wydrukowanie kopii tego regulaminu w celu odniesienia się do niego w przyszłości w razie potrzeby.

ISTNIEJĄ INNE WARUNKI, KTÓRE TEŻ MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE.

Nasze warunki witryny dotyczą również sposobu w jaki użytkujesz naszą stronę.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO AKTUALIZACJI LUB MODYFIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU.

Aktualizujemy ten regulamin od czasu do czasu. Za każdym razem, kiedy używasz naszej strony proszę sprawdź ten regulamin, aby upewnić się, że warunki, które mają zastosowanie są aktualne.

ZASTRZEŻONE UŻYTKOWANIE

Możesz używać naszej witryny tylko do zgodnych z prawem celów.

Nie możesz używać naszej witryny w następujących przypadkach:

 • Kiedy narusza to mające zastosowanie lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje.
 • W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub mający na celu oszustwo, lub mający niezgodny z prawem lub nielegalny cel lub skutek.
 • W celu wyrządzenia szkody lub próby krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób.
 • Aby wysyłać, świadomie przesyłać, pobierać lub wykorzystywać materiały niezgodne z naszymi standardami treści.
 • Aby przekazywać lub wysyłać wszelkie nieustalone lub niedozwolone materiały reklamowe lub promocyjne lub inne formy reklamy lub namawiania (spam).
 • Aby świadomie przekazywać, wysyłać lub przesyłać jakiekolwiek dane lub materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, ‘worms’, ‘spyware’, ‘adware’, programy rejestrujące naciśnięcia klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe zaprojektowane z myślą o niekorzystnym wpływie na działanie oprogramowania komputerowego lub sprzętu.

Zgadasz się również:

 • Aby nie powielać, kopiować ani odsprzedawać żadnej części naszej witryny z naruszeniem postanowień naszych warunków korzystania z witryny.
 • Aby nie uzyskiwać dostępu bez uprawnień, ingerować w, uszkadzać lub zakłócać:
  • Żadnej części lub fragmentu naszej strony;
  • Sprzętu lub sieci na których to nasza strona się znajduje;
  • Oprogramowania używanego w celu dostarczania treści naszej strony;
  • Sprzętu lub sieci lub oprogramowania, które są własnością lub są używane przez strony trzecie;

ZŁAMANIE LUB NARUSZENIE TEGO REGULAMINU

Kiedy uznamy, że nastąpiło naruszenie zasad dopuszczalnego użytkowania, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne.

Nieprzestrzeganie zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie warunków i może spowodować podjęcie przez nas wszystkich lub niektórych z poniższych działań:

 • Natychmiastowe, czasowe lub stałe wycofanie Twojego prawa do korzystania z naszej strony.
 • Wystosowanie ostrzeżenia wobec Ciebie.
 • Postępowanie sądowe przeciwko Tobie w celu zwrotu wszystkich kosztów na zasadach odszkodowania (w tym, między innymi, uzasadnione koszty administracyjne i prawne) wynikających z naruszenia.
 • Dalsze działania prawne przeciwko Tobie.
 • Ujawnienie znanych nam informacji związanych ze sprawą organom ścigania, w sytuacji kiedy jest to konieczne lub wymagane przez prawo.

Wykluczamy naszą odpowiedzialność za wszelkie działania, które możemy podjąć w odpowiedzi na naruszenia zasad dopuszczalnego użytkowania. Działania, które możemy podjąć, nie ograniczają się do tych opisanych powyżej. Możemy podjąć wszelkie inne działania, które rozsądnie uznamy za właściwe.

PRAWO KTÓREGO KRAJU MA ZASTOSOWANIE DO ROSTRZYGANIA SPORÓW?

Jeśli jesteś użytkownikiem indywidualnym, pamiętaj, że warunki tego regulaminu, jego przedmiot i sposób jego powstania podlegają prawu w Anglii. Ty i my wyrażamy zgodę, że sądy Anglii i Walii będą miały jurysdykcję wyłączną, z wyjątkiem tego, że jeśli jesteś mieszkańcem Irlandii Północnej, możesz również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś mieszkańcem Szkocji, możesz również wszcząć postępowanie w Szkocji.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, warunki tego regulaminu, jego przedmiot i jego powstanie (oraz wszelkie spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu w Anglii. Obydwie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.