Każdy, kto nabywa produkt, jest konsumentem. Wszystkim nam, jako konsumentom przysługują określone prawa. Jednym z podstawowych praw konsumenta jest prawo do nabycia produktu, który będzie bezpieczny. W razie odniesienia obrażeń na skutek wadliwego produktu – czyli takiego, który bezpieczny nie był – można ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

Roszczenia w zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny mogą powstać, jeśli produkt był:

– niebezpieczny w swojej konstrukcji,

– źle wyprodukowany,

– informacja o produkcie nie ostrzegała wystarczająco dobrze o potencjalnych zagrożeniach, lub

– jeśli producent wiedział, że produkt był potencjalnie wadliwy i mimo to, nie wycofał go ze sprzedaży.

Zasadą jest, że odpowiedzialność za produkt niebezpieczny spoczywa na producencie wadliwego produktu. W pewnych okolicznościach, odpowiedzialność za produkt (a zatem za uszczerbek na zdrowiu, który ten produkt spowodował) ponosi również dostawca. Jest tak m.in wtedy, gdy nie można zidentyfikować producenta. Dostawca może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy w rozsądnym czasie wskaże producenta produktu.

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej produktem niebezpiecznym należy złożyć w ciągu trzech lat od wystąpienia szkody. Incydent nie może nastąpić później niż w ciągu 10 lat od momentu wprowadzenia danego produktu do obrotu.

Kancelaria Truth Legal od wielu lat specjalizuje się w sprawach związanych z obrażeniami ciała spowodowanymi przez produkty niebezpieczne. Nasz zespół, składa się z doświadczonych adwokatów i aplikantów adwokackich, a w razie konieczności, do zespołu zajmującego się Państwa sprawą, włączymy specjalistów od obrażeń ciała. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, zajmiemy się Państwa sprawą z najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz empatią w celu uzyskania dla Państwa optymalnego odszkodowania.

Zacznij Twój wniosek już dziś!

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Jeżeli uważasz, że możesz mieć podstawy do dochodzenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, do którego doszło w wyniku wypadku, zaniedbania medycznego, niesłusznego zwolnienia, produktu niebezpiecznego czy innych zindywidualizowanych przyczyn, skontaktuj się z nami. Jesteśmy przekonani, że możemy Ci pomóc.