Wprowadzenie

Witam w najlepszym przewodniku po odszkodowaniach!

Jest on napisany z myślą, by ułatwić Państwu zrozumienie kwestii odszkodowań. Bez względu na to, czy wnoszą je Państwo już teraz, czy dopiero rozważają taką możliwość, mamy nadzieję, że tekst ten okaże się pomocny.

Uszczerbku na zdrowiu, czy kontuzji można nabawić się w różnych okolicznościach i nie zawsze jest to powodem do wniesienia sprawy roszczeniowej. Żeby tak było, obrażenie musi być skutkiem czyjejś winy, czy zaniedbania. Oto niektóre przypadki, w jakich można nabawić się kontuzji:

 • Zaniedbanie- przykładem mogą być wypadki w pracy, wypadki drogowe, poślizgnięcia i upadki lub zaniedbania medyczne
 • Napaść
 • Użycie wadliwego produktu
 • Złamanie warunków kontraktu

Dla każdego z tych przykładów można by śmiało napisać oddzielny przewodnik. Niemniej jednak okoliczności powstawania urazów i dowiedzenie czyjejś winy są tematami, które nie będą w tym przewodniku poruszane.

Definicje – Elementy Roszczenia za Uszczerbek na Zdrowiu
Na Roszczenie za Uszczerbek na Zdrowiu składa się kilka czynników: odpowiedzialność, przyczyna i zakres szkody. Przewodnik ten koncentruje się wyłącznie na elemencie zakresu szkody, ale dobrze jest mieć pojęcie, co każdy z trzech wymienionych terminów prawnych oznacza, z tego względu, że aby nasze roszczenie odniosło sukces, każdy z tych elementów musi być dowiedziony.

Odpowiedzialność – zagadnienie, kto jest z prawnego punktu widzenia, odpowiedzialny za zajście. Można to uprościć do pytania- czyja wina? Z tym, że należy pamiętać, że wina nie jest zawsze jednoznaczna z odpowiedzialnością. Dla przykładu, sprzątacz, który zostawi kałużę wody na podłodze, może być winny temu, że ktoś się poślizgnął, ale to jego pracodawca będzie odpowiedzialny za zajście.

Przyczyna – pytanie, z jakiej przyczyny powstała szkoda. W przypadku roszczeń za obrażenia cielesne, trzeba udowodnić, że uszczerbek, którego doświadczyliśmy, jest konsekwencją rzeczonego zajścia. Tak jest nawet w przypadku, kiedy odpowiedzialność za wypadek jest uznana przez stronę, w stosunku, do której zostało wystosowane roszczenie.

Zakres – czyli stopień albo wielkość szkody lub patrząc na to z drugiej strony, wysokość odszkodowania, o które będę się Państwo starać. Muszą Państwo dowieść zakresu start i szkód, po to, by otrzymać za nie stosowne zadośćuczynienie.

Co znajdą Państwo w tym Przewodniku

Przewodnik ten skupia się na kwestiach odszkodowania, dostarczając szczegółowych informacji na ten temat, podanych w sposób jasny i klarowny. Kwestie, na których koncentruje się, to:

 • Za co można starać się o odszkodowanie.
 • W jakim celu należy starać się o odszkodowanie.
 • Jak szacowane są straty i szkody
 • W jaki sposób można udowodnić straty i szkody.

Odszkodowanie jest istotną częścią każdego roszczenia. Kryje się za pytaniem „ile to jest warte?”, które bywa określane, jako zakres szkody. Tak, jak można spierać się o winę za wypadek, można dyskutować na temat zakresu szkody.

Przygotowanie się

Wniesienie roszczenia może być postrzegane, jako zrobienie dużego kroku w nieznane. Może być też dużym przedsięwzięciem. Trzy rzeczy mogą Państwu pomóc w przygotowaniu się do podjęcia tego wyzwania:

 • Silne wsparcie ze strony przyjaciół i rodziny w tym trudnym czas
 • Dobre przedstawicielstwo prawne
 • Wiedza. Znalezienie czasu, by dowiedzieć się czegoś więcej, jest doskonałym przygotowaniem. Stąd pomysł stworzenia naszego Przewodnika. Wszystko, co nieznane, przeraża. Odarcie nieznanego z otoczki tajemniczości, odbiera mu element zagrożenia. Ponadto wiedza, pozwala na głębsze zaangażowanie w sprawę roszczeniową, i daje większą świadomość tego, co w trakcie prowadzenia sprawy dzieje się.

Czego powinni Państwo oczekiwać

Przy tak ogromnej ilości informacji odnośnie spraw roszczeniowych, jakimi są Państwo bombardowani, trudno uzyskać jasny i klarowny obraz, na czym sprawy roszczeniowe naprawdę polegają.

Ponadto amerykańskie filmy i programy telewizyjne mogą dać fałszywy obraz mulit milionowych odszkodowań, pokazując adwokatów deliberujących przed ławą przysięgłych i wygrywających ogromne sumy ugodowe dla klientów, za wylanie przez nich na siebie, dajmy na to, gorącej kawy, tylko dlatego, że na kubku nie napisano, że świeżo zaparzona kawa może być gorąca.

W Anglii dla odmiany gazety koncentrują się na powstaniu tzw. trendu odszkodowaniowego i kształtującej się wokół niego, kultury roszczeń.

Trudno przewidzieć, jakie wyzwania spotkają Państwo na swej drodze, ale dobrze byłoby zapomnieć o tym, co widzieli Państwo w telewizji i w mediach ogólnie, bo żadna z tych spraw nie była Państwa sprawą.

 • Na pewno staną Państwo twarzą w twarz z brutalną prawdą, że:
 • Sprawa roszczeniowa nie rozstrzygnie się w kilka tygodni
 • Nie jest to sposób na szybki przypływ gotówki
 • Sprawa roszczeniowa wymaga Państwa udziału
 • Samo odszkodowanie nie poprawi Państwa stanu zdrowia. Może ono uczynić życie prostszym, pomoże pokryć koszty leczenia, ale zakończenie sprawy roszczeniowej nie oznacza końca niedogodności, czy doznawanego cierpienia.
 • Sprawa roszczeniowa nie jest formą zemsty na winnym – chodzi w niej o przywrócenie Państwu jakości życia sprzed wypadku.

Jednorazowe odszkodowanie

Roszczenia za uszczerbek na zdrowiu są roszczeniami jednorazowymi. Kiedy roszczenie jest zaspokojone – nie można sprawy ponownie otworzyć, czy kontynuować w terminie późniejszym. Odszkodowanie jest zazwyczaj oszacowywane, jako płatność jednorazowa. Przy oszacowywaniu wysokości tej sumy bierze się pod uwagę straty i obrażenia już doznane, jak również przyszłe, które mogą być przypisane wypadkowi, jako jego następstwo. Są od tego odstępstwa i im przyjrzymy się w dalszej części Przewodnika. „When might you receive your compensation?”

Jak używać Przewodnika

Celem tego Przewodnika jest podanie możliwie najpełniejszej informacji na temat odszkodowań, ale w sposób łatwy do przyswojenia.

Został on podzielony na części, z których każda zajmuje się inną kategorią strat, za które można strać się o odszkodowanie. Być może zauważą Państwo, że skutki niektórych szkód kategorie szkód jak się je określa) zazębiają się. Niemniej jednak podejście sądu i prawników jest takie, by do każdej z grup podejść osobno i traktować je rozdzielnie.

Czytając Przewodnik napotkają Państwo szereg prezentacji, których celem jest zachowanie jasności wywodu.

Źródła prawne. Bez obawy- to nie będzie podręcznik prawa, pełen analiz spraw i ustaw. Ale warto wiedzieć skąd pochodzą bardziej znaczące zasady prawne. Prawo Anglii i Walii opiera się na Ustawach Parlamentarnych i na decyzjach podejmowanych przez sędziów, w najistotniejszych sprawach. Prawo, stworzone w oparciu o sprawy, określane jest mianem prawa kręgu Common Law. Zatem źródła prawne tej publikacji będą zaczerpnięte czasami z Ustaw Parlamentarnych (lub rozporządzeń), a czasami z rozstrzygnięć prawnych prawa kręgu Common Law.

Definicje – prawo posługuje się własnym językiem. Terminy czysto techniczne są w jego ramach stosowane, dlatego, że nadają one rzeczom i kwestiom precyzyjne znaczenie, ale mogą być one czasem konfudujące, zwłaszcza, jeżeli nie spotkało się z nimi uprzednio. Znajomość kilku z nich, tych bardziej powszechnie używanych, może być użyteczna, zatem nasz Przewodnik poda ich definicję. Definicje będą także zebrane w słowniczku.

Zapytaj swego prawnika. Ta ikonka odnosi się do jakiegoś obszernego i szczegółowego tematu, który nie może być przedstawiony w pełni w tym Przewodniku . Jeśli chcieliby Państwo zagłębić się w dany temat, zalecamy omówienie go z prawnikiem.

Analiza sprawy.  Teoria jest ważna, ale czasami przykład z życia wzięty lepiej wyjaśni jakiś koncept, niż suchy wykład. Analizy spraw użyte w naszym Przewodniku, umieszczają  informacje w odpowiednim kontekście, pomagając w zrozumieniu istoty rzeczy. Może być to pomocne zwłaszcza przed wystąpieniem z roszczeniem lub gdy nie spotkali się Państw z konkretnym problemem przy prowadzeniu sprawy.

Punkty kluczowe. W każdym z rozdziałów przedstawione będą punkty kluczowe, które trzeba mieć na uwadze. Jeżeli brakuje Państwu czasu, może warto byłoby choć zapoznać się, z najważniejszymi kwestiami odnośnie sprawy, wypunktowanymi w tym właśnie miejscu właśnie.

Pojęcia użyte w Przewodniku

Na samym wstępie tego rozdziału, wyjaśniliśmy, w jaki sposób może dojść do sytuacji, w której dojdzie do uszczerbku na zdrowiu. Zamiast zarzucać Państwa przy każdej możliwej, rozpatrywanej sytuacji, nowymi pojęciami, Przewodnik nasz będzie posługiwał się takimi pojęciami, które będą odnosiły się do różnego typu roszczeń. Pojęcia te to:

Wypadek – termin odnoszący się do powodu, z jakiego Państwo cierpią. Być może to nie był wcale wypadek, jak ma to miejsce w czasie napaści, ale pojęcie to jest często używane, nawet w mowie potocznej, dla określenia zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu.

Pozwany – Pojęcie używane w stosunku do osoby, przeciw której wniesione jest roszczenie i która wypłaci Państwu rekompensatę. W niektórych sytuacjach to niekoniecznie jest jedna i ta sama osoba. Dla przykładu, w przypadku wypadków drogowych roszczenie wnoszą Państwo przeciw drugiej stronie (drugiemu kierowcy), który nie będzie wypłacającym odszkodowanie (to zapłaci firma ubezpieczeniowa). Dla ułatwienia, Przewodnik ten będzie odnosił się to wszystkich „po drugiej stronie” określając ich mianem „Pozwani”.

Porada prawna

Przewodnik ten nie ma zastępować porady prawnej, czy przedstawicielstwa prawnego. Nie widzimy się w tej roli. W przypadku wnoszenia jakiegokolwiek roszczenia za uszczerbek na zdrowiu, zalecane jest skorzystanie z usług firmy prawnej, która specjalizuje się w sprawach o uszczerbek na zdrowiu. Firmy prawne obowiązują zasady prawne, dotyczące zasad, na jakich one działają.

Zapytaj swego prawnika – Zasady prawne: Prawnicy i Nie-prawnicy

Prawnik prawnikowi nie równy. Zasadniczo angielskie słowo „solicitor” tłumaczone, jako prawnik lub adwokat, nie oznacza każdego prawnika.

Jeżeli osoba praktykująca prawo ma tytuł „solicitor” oznacza to, że spełnia ona pewne warunki i że jej praca podlega zasadom prawnym, ustalonym przez Solicitors Regulation Authority (SRA): „Prawnika” „Pomocnika prawnego” ”wykonawcę roszczeniowego” itd. nie obowiązują te same zasady, a co za tym idzie dostosowanie się do tych samych standardów zawodowych.

Regulacje prawne wiążą się z ochroną klienta, który korzysta z usług „solicitora”
Ważne jest, by w kwestii roszczenia, uzyskali Państwo poradę najwyższej jakości i w razie, gdyby coś poszło nie tak, byli Państwo zabezpieczeni.

W celu uzyskania większej ilości informacji na ten temat, zapraszamy do przeczytania (article on the subject) na naszym blogu.

Inną, niezwykle istotną kwestią, jest wybranie do prowadzenia Państwa sprawy firmy, której będą Państwo ufać. Wniesienie roszczenia z pomocą firmy, której nie ufamy, jest gwarancją na utrudnienie całego procesu.

Muszą Państwo tak wierzyć w umiejętności swego prawnika, jak i być pewnym, że działa on w Państwa najlepiej pojętym, interesie.

Często zdarza się, że przy zgłaszaniu wypadku, zakład ubezpieczeniowy, czy związki zawodowe, chcą Państwa automatycznie przypisać jakiejś konkretnej firmie prawnej. Nawet, jeśli tak się stanie, proszę nie martwić się. Zmiana prawnika jest sprawą stosunkowo prostą.

O autorze

Nazywam się Andrew Gray. Jestem założycielem i właścicielem kancelarii Truth Legal. Zdobyłem kwalifikacje prawne, jako „solicitor” w roku 2007. Przed założeniem własnej firmy w roku 2012 pracowałem dla największej firmy zajmującej się roszczeniami za uszczerbek na zdrowiu, w kraju.

Mam 11 lat doświadczenia w reprezentowaniu ludzi, którzy doznali szkód. Przewodnik ten jest zwieńczeniem nabytego przeze mnie doświadczenia, ze specjalnym uwzględnieniem tych problemów, z którymi klienci mają najwięcej kłopotu. Analiza przypadków jest oparta na moim doświadczeniu, w czasie prowadzenia praktyki, z tym, że w celu zachowania poufności, zostały zmienione dane i szczegóły.

Więcej informacji

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o jakiejkolwiek ze spraw omawianych w tym przewodniku, Prosimy o kontakt z kancelarią Truth Legal. Służymy pomocą w kwestiach prawnych, pomagamy rozwiązywać problemy, odpowiadamy na pytania.

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.