Kiedy wnoszą Państwo roszczenie powypadkowe, część jego stanowi to, jaki wpływ odniesione obrażenia miały na utratę przez Państwa radości życia.  Jak zostało już wspomniane w części Roszczenie za obrażenia, jest to zwane utratą jakości życia, i zazwyczaj jest rekompensowane w ramach odszkodowania za obrażenia.

Niemniej jednak roszczenie o to, w jaki sposób wypadek miał wpływ na to, jak się Państwo cieszą życiem, może być wniesione pod nagłówkiem roszczeniowym „utrata przyjemności”.

Takie roszczenia są zazwyczaj wnoszone w odniesieniu do konkretnych wydarzeń, na które Państwo czekali. Mogą to być:

 • Wakacje
 • Ślub/ wesele
 • Miesiąc miodowy

Właściwie każde wydarzenie zarezerwowane zawczasu, którym nie mogą się Państwo w pełni cieszyć, za względu na obrażenia.

Przykładami sytuacji, którymi nie mogli się Państwo cieszyć do końca, są:

 • Aktywności zaplanowane na czas wakacji, w których nie mogli Państwo brać udziału całkowicie lub częściowo, np. porty wodne, wędrówki piesze, wyprawy na wesołe miasteczka.
 • Aktywności wypoczynkowe, czyli siedzenie na plaży lub w basenie
  Tańczenie na swoim weselu
 • Podróżowanie, dodatkowy dyskomfort w czasie lotu
 • Niemożność dłuższego stania lub siedzenia, jak miałoby to miejsce, kiedy indziej.

Ta utrata przyjemności może być określana, jako udręka, cierpienie, rozczarowanie, czy złość, które odczuwają Państwo na skutek niemożności pełnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Dowiedzenie utraty przyjemności

Aby odnieść sukces z roszczeniem o utratę przyjemności, trzeba dowieść, że to właśnie wypadek wpłynął negatywnie na sprawy. Dla przykładu mogą Państwo cierpieć z powodu utraty przyjemności, bo basen w ośrodku wypoczynkowym nie został wykończony, ale nie mogą Państwo oskarżyć o to Pozwanych. Niektórym aktywnościom, czy wydarzeniom może towarzyszyć związany z nim materiał dowodowy. Zaplanowane trasy podróży, czy plany weselne mogą pomóc przy ustaleniu różnych części wydarzeń, w których mieli Państwo wziąć udział. Tak oświadczenia świadków jak i Spis strat będą musiały zawierać szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób wypadek wpłynął na zaplanowaną przyjemność: wyjaśniając, co Państwo mogli, a czego nie mogli zrobić.

Medyczny materia dowodowy w tym przypadku też będzie istotny, zwłaszcza, gdy lekarz wypowie się odnośnie ograniczeń, których Państwo doświadczyli i tego, czy były one rozsądne, wziąwszy pod uwagę doświadczone obrażenia.

Materiał dowodowy powinien także wskazywać, ile wydarzenie Państwa kosztowało. To pomoże oszacować utratę pełniej w nim partycypacji.

Oszacowanie utraty przyjemności

To odbywa się zazwyczaj przez ogólną ocenę raczej niż przy zastosowaniu metod matematycznych.

Rozważa się koszt zdarzenia i porównuje do wartości wyniesionej z udziału w nim. Im większy wpływ odniesione obrażenia miały na fakt utraty przyjemności, tym, większa wartość utraty tejże.

Źródła prawne – rozważenie utraconej wartości wydarzenia
Miller v Carnival plc (t/a Cunard) [2013] 3 ALL ER 701

Wydarzenia odwołane

Na wakacje, czy inne wydarzenia, które musiały zostać odwołane, z powodu odniesionych przez Państwa obrażeń, spogląda się inaczej.  Będzie to roszczenie dotyczące konkretnej straty, którą ponieśli Państwo poprzez anulowanie czegoś, czyli ponieśli opłatę za anulowanie, opłaty karne, utracony depozyt lub nie do odzyskania poniesionej ceny zakupu.

Punkty kluczowe – utarta przyjemności

 • Utrata przyjemności jest podobna do utraty jakości  życia, ale roszczenie o nią często wnosi się pod osobnym nagłówkiem roszczeniowym
 • Stosuje się ją, jako grupę roszczeniową, gdy mówi się o utracie doświadczenia, kiedy nie byli Państwo w stanie cieszyć się jakimś wydarzeniem, takim jak wakacje czy ślub, w stopniu, w jakim byliby Państwo gdyby wypadek się nie wydarzył.
 • Oświadczenia świadków, szczegółowy wykaz strat, medyczny materiał dowodowy przyczyniają się do dowiedzenia utraty przyjemności.
 • Znaczenie ma też ilość pieniędzy, które wydali Państwo na konkretne wydarzenie. Wartość ta będzie często porównywana, by uzyskać koszt przypuszczalny tego, co Państwo z wydarzenia wynieśli.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.