Każdy wypadek jest unikalny i dlatego, choć straty poniesione przez Państwa mogą dokładnie pasować do podrozdziałów tego Przewodnika, może się zdarzyć, że ponieśli Państwo jakieś inne koszty , czy doznali nie opisanych tu strat.Ten rozdział odnosi się do takich innych kosztów i strat.

Państwa przedstawiciel prawny powinnien omówić z Państwem je wszelkie, włączając w to te, które są rzadsze. Z różnych powodów może nie być możliwe włączenie ich w Państwa roszczenie, ale zawsze możliwość taka powinna być zbadana. Jeżeli nie czują Państwo, że Państwa przedstawiciel podchodzi do tej kwestii właściwie, proszę pamiętać, że zawsze mają Państwo prawo zmienić prawnika.

Koszty różne

Jest rówież grupa kosztów odnosząca się do strat, zwana „koszty różne”. Ma ona zawierać wszystkie nieudokumentowane niewielkie  płatności, których dokonali Państwo po wypadku lub koszty, jakie ponieśli Państwo, wnosząc roszczenie.

Mogą to być:

 • środki przeciwbólowe i inne lekarstwa zakupione bez recepty
 • koszty wysyłek/ znaczków
 • koszty telefonów
 • koszty zakupu papetrii i materiałów biurowych
 • inne niewielkie, nieodnotowane płatności

Wnoszenie roszczenia za koszty różne może być kontrowersyjne. Pozwani mogą twierdzić, że takie wydatki powinny były być zantowane szczegółowo i roszczenie o nie złożone osobno, jeżeli życzą sobie Państwo dostać za nie odszkodowanie.

Sumy odszkodowania, przyznawane z tytułu kosztów różnych, są niewielkie i wahają się w granicach od £10 do £50. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że suma wyższa niż ta zostanie zaakceptowana, chyba, że roszczenie Państwa dotyczy bardziej poważnego obrażenia lub sprawa toczy się od dłuższego czasu. Jeżeli istnieje taka możliwość, roszczenie za straty powinno być wniesione w ramach innych grup odszkodowawczych, wraz z towarzyszącą im dokumentacją wspierającą. Zwiększa to szansę uzyskania odpowiedniej rekompensaty.

Źródła prawne – kontrowersje związane z kosztami różnymi

Ghattaorya v bailey (2009) LTLPI 05/10/2009. Jest to sprawa, na którą zazwyczaj powołują się Pozwani, by zapobiec płaceniu odszkodowania za koszty różne. W sprawie tej Sędzia stwierdził, że koszty różne stały się złym nawykiem prawników reperezentujących osóoby wnoszące roszczenie i nie przyznał nic, w odniesieniu do rekompensaty za nie.

Podcza,s gdy w istocie Pozwani  mogą wnieść sprzeciw przeciw nim, to jednak, jeżeli są oni chętni do prowadzenia negocjacji, to borąc pod uwage niską sumę, jaką ta grupa odszkodowawcza sobą reprezentuje, nie będą o to kruszyli kopii. Najprawdopodobniej jest to powód, dla którego koszty różne włączone są obecnie w roszczenie, jako standard.

Inne straty warte rozważenia

Zazwyczaj, kiedy wnoszą Państwo roszczenie o odszkodowanie powypadkowe, w Państwa życiu dużo się dzieje. Łatwo jest pogubić się w mnogości płatności i koniecznych wydaków, poniesionych z powodu wypadku. Oto spis innych, często ponoszonych strat, o które można wnieść roszczenie:

 • Członkostwo na siłowni – jeżeli z powodu wypdku nie są Państwo w stanie uczęszczać na siłownię, mogą Państwo wnieść roszczenie o utracone koszty członkowstwa. Niemniej jednak, jeżeli siłownia umożliwi Państwu zawieszenie członkowstwa, w celu ograniczenia kosztów, należy zgodzić się na to. Przy wnoszeniu roszczenia, gdyby siłownia, czy centrum sportowe nie chciało „zamrozić”, czy zawiesić członkostwa, może zaistnieć konieczność udowodnienia tego.
 • Zwiększone rachunki za jedzenie – z różnych powodów. Dlatego, że więcej czasu spędzają Państwo w domu, że zmieniły się Państwa wymogi żywieniowe, albo dlatego, że nie mogą Państwo gotować w domu i zmuszeni są do  korzystania z oferty firm sprzedających jedzenie na wynos.
 • Ubrania i inne rzeczy zniszczone w wyniku wypdku – w tym zawiejają się koszty naprawy lub zakupu zamiennika. Łatwiej będzie wnieść roszczenie o te zniszczone rzeczy, które Państwo zachowają  lub zrobią ich zdjęcie, by móc udowodnić widoczne ślady zniszczeń. Przy oszacowaniu kosztów, szczególnie pomocne są  oryginalne rachunki, ale przecież nie zawsze je Państwo mają, zwłaszcza, gdy to co uległo zniszczeniu, mają już Państwo od jakiegość czasu. Znajomość cen za podobne zamienniki albo naprawę mogą pomóc w wycenie.

Coś jeszcze?

Niemożliwe jest stworzenie listy wszelkich możliwych strat. Prawnik może pomóc Państwu w kwestii tych kosztów, o których go Państwo poinformują, aczkolwiek powinien on/ ona uczynić wszysko, by pomóc Państwu zbadać wszelkie dostępne możlwości.

Pewne podstawowe zasady, dotyczące rekompensowalnych strat, mogą Państwu pomóc  w postawieniu „diagnozy własnej”. Oznacza to także rozpoznanie strat, które mogliby Państwo w innym przypadku przeoczyć. Warto zadać sobie następujące pytania:

 • Czy wyszedłem na czymś gorzej?
 • Czy poniesiona strata jest wynikiem wypadku? Lub, czy gdyby wypadek nie zdarzył się, poniósłbym tę stratę?
 • Czy mogę dowieść, że strata jest wynikiem wypadku?
 • Czy mogę doweść, ile straciłem?
 • Czy jest rozsądną rzeczą, starać się o odszkodowanie za to? Pomocnym jest w tym wypadku postawienie się na pozycji Pozwanych: czy, gdyby ktoś starał się o to ode mnie, zaakceptowałbym to?
 • Czy suma, o której zwrot staram się, jest rozsądna? Czy uczyniłem wszystko, co się da, by zminimalizowac koszty?

Jeżeli mogą Państwo na wszystkie te pytania odpowiedziec pozytywnie, to istnieje spora szansa, że startay te będą mogły być wlączone w roszczenie. Proszę zebrać materiał dowodowy i przedyskutować to ze swoim prawnikiem.

Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedzieli Państwo negatywnie, proszę zerknąć poniżej, do cześci „zapytaj prawnika”.

Zapytaj prawnika- Inne straty

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy można wnieść roszczenie o daną szkodę , warto porozmawiac o tym z prawnikiem. W najgorszym wypadku okaże się, że nie, ale nic nie zaszkodzi sprawdzić.

Aby móc otrzymać rekompensatę, strata musi być zawarta w roszczeniu. Jeżeli martwią się Państwo niemożnością dowiedzenia straty, być może prawnik wskaże Państwu inną drogę dowiedzena jej.  Bardzo ważne jest to, żeby starali się Państwo o rekompensatę za starty autentyczne, w przeciwnym razie  Pozwani mogą domagać się uznania Państwa sprawy za „zasadniczo nieuczciwą”.  W takim przypadku skutkiem może być to, że będą musieli Państwo zapłacić koszty prawne drugiej strony.

Punkty kluczowe – koszty różne

 • Państwa przedstawiciel prawny powinien w pełni zbadać wszystkie możliwe straty jakie Państwo ponieśli.
 • Istnieje grupa odszkodowawcza zwana „kosztami różnymi”. Czasami stosuję się ją jako standard roszczeniowy. Niemniej jednak Pozwani mogą negować jej zasadność, zwłaszcza jeżeli suma żądana jest zbyt wysoka.
 • Zawsze warto pomyśleć, jaki wpływ miały wypadek i odnieione obrażenia na Państwa. Czy myślą Państwo, że ponieśli jakiś inne straty? Jeśli tak, proszę omówić  tę kwestię z prawnikiem, po to by ustalić, czy można poniesione koszty, odzyskać.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.