Uzyskanie odszkodowania jest słusznie postrzegane, jako zwycięstwo. Zapewne musieli Państwo pokonać wiele trudności i sam proces roszczeniowy bywa trudny i zniechęcający. Po otrzymaniu odszkodowania można wreszcie o tym wszystkim zapomnieć.

Niemniej jednak duża suma pieniędzy może sama w sobie być wyzwaniem. Nie jest to wszak bonus, czy niespodziewany zysk. Są to pieniądze, które są odszkodowaniem za wypadek i ich zadaniem jest pomoc Państwu w powrocie do stanu sprzed wypadku. W przypadku poważniejszych obrażeń, odszkodowanie może stać się przychodem na całe życie.

Kiedy odszkodowanie jest wypłacane, jako jednorazowa suma, a dzieje się tak w większości przypadków, wszystkie przyszłe straty są tak wyliczone, by odzwierciedlić fakt, że otrzymują Państwo rekompensatę z ich tytułu wcześniej i od razu. W praktyce oznacza to, że odszkodowanie jest pomniejszone, bo otrzymują Państwo pieniądze teraz i mogą je użyć, by wygenerować przychód.

Z tego powodu istnieje oczekiwanie, niejako wbudowane w odszkodowanie, że Państwo to odszkodowanie zainwestują.  Wyliczenia przyszłych strat antycypują fakt zainwestowania pieniędzy w jakiś odpowiedni program, do czasu, kiedy będą potrzebne, by pokryć te straty, o których była mowa.  Dzieje się tak, by uniknąć prze-rekompensowania.

Jest ogromnie ważne, by postarać się uzyskać poradę finansową w kwestii większej sumy z odszkodowania.

 

Zapytaj prawnika – porada finansowa

Państwa prawnik powinien doradzić Państwu skorzystanie z profesjonalnej porady finansowej. Prawnicy i pracownicy prawni nie mogą legalnie czerpać korzyści z kierowania klientów do innych specjalistów, których znają; dzieje się tak, by żadne skierowanie nie było stronnicze.

Powiernictwo

W wielu przypadkach Fundusze powiernicze są opcjami wartymi rozważenia. Są one jednym ze sposobów zarządzania funduszami z odszkodowania i są korzystne także z innych względów, np. w odniesieniu do zasiłków poprzez skorzystanie z Powiernictwa odszkodowawczego.

Fundusz powierniczy jest użyteczny, kiedy chcą a Państwo pomóc swemu dziecku, które nie ma jeszcze 18 lat. Niektóre formy funduszów powierniczych pozwalają na bezpieczne przechowanie funduszów dziecka, ale w dalszym ciągu czynią pieniądze dostępnymi, jeżeli jest to konieczne dla dobra dziecka.

Wnoszenie roszczenia za koszty porady finansowej

Często zasięgnięcie porady finansowej jest samo w sobie kosztowne. Porada finansowa jest zapewne sama w sobie wartościowa i jeżeli dobra, warta poniesionych nakładów, niemniej jednak potrzeba skorzystania z niej nie powstałaby nigdy, gdyby nie wypadek. Jeżeli koszt porady finansowej ma związek z Państwa odszkodowaniem, mogą Państwo ten koszt włączyć w Państwa roszczenie.

Jest to główna z korzyści szukania takiej porady, tak szybko jak to możliwe. Po tym jak roszczenie zostanie zaspokojone, nie będą Państwo mogli włączyć tych kosztów w Państwa roszczenie.

Przykłady, dla których mogą Państwo szukać porady finansowej:

  • Porada inwestycyjna- z włączeniem tego jak najlepiej zarządzać finansami
  • Porada dotycząca oszczędności podatkowych
  • Porada dotycząca przekazania własności bliskim, w przypadku śmierci

Wsparcie roszczenia materiałem dowodowym jest w tym przypadku proste. Będą Państwo musieli dowieść, że porada została uzyskana, lub prawdziwie będą jej Państwo potrzebowali, jak też potwierdzić koszt takiej usługi. Może być to uzyskane poprzez oświadczenia specjalisty, z przekazaniem szczegółów dotyczących takiej usługi.

Punkty kluczowe – Zainwestowanie odszkodowania

  • Wysokie sumy odszkodowania mogą same w sobie być wyzwaniem, zwłaszcza, jeżeli odszkodowanie ma na celu stanowić finansowe wsparcie przez resztę Państwa życia.
  • W kwestii dużej sumy z tytułu odszkodowania, powinni Państwo zasięgnąć porady finansowej.
  • Zasięgnięcie porady w czasie trwania sprawy, umożliwia Państwu włączenie kosztów takiej porady w Państwa roszczenie.
  • Państwa prawnik powinien doradzić Państwu zasięgnięcie niezależnej porady finansowej, jeżeli jest możliwość otrzymania wysokiego odszkodowania. Powinien także móc podać dane odpowiednich specjalistów.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.