Od odszkodowania za obrażenia cielesne mogą zostać przyznane odsetki. Technicznie nie są one częścią samego odszkodowania, ale bardziej uznaniem upływu czasu pomiędzy momentem, od którego należały się one Państwu, do chwili ich otrzymania.

Jednakże roszczenie o odsetki można wnieść tylko wtedy, kiedy pozew trafi do sądu

Definicje – Złożenie pozwu.

Złożenie pozwu jest terminem używanym, na sytuację, kiedy formalnie zwraca się uwagę drugiej strony na złożone dokumenty. Kiedy pozew zostanie złożony, oznacza to, że pewne dokumenty o charakterze prawnym wraz ze wspierającym materiałem dowodowym, zostaną przesłane do Pozwanych lub złożona zostaje prośba, by zajął się tym sąd. Jest to istotna część czynności postępowania procesowego.

Jeżeli nastąpi ugoda zanim rozpocznie się postępowanie sądowe, nie można zgłosić roszczenia o odsetki. Nawet jeżeli Państwa sprawa trafi do sądu, sąd nie może przyznać odsetek od żadnej sumy, która już została odzyskana. Jest to jedna z przyczyn, dla których płatności cząstkowe są korzystne dla Pozwanych.

Źródła prawne – Przyznanie odsetek od Odszkodowania

s.35A Senior Courts Act 1981; i

s. 69 County Courts Act 1984

Odsetki mogą narosnąć od odszkodowań ogólnych i szkód wymiernych, z tym, że są one traktowane inaczej.

W przypadku odszkodowań ogólnych, odsetki zaczną narastać od dnia, kiedy rozpoczęte zostanie postepowanie sądowe, a przestaną być naliczone w dniu rozprawy.

W przypadku szkód wymiernych, odsetki są naliczane od dnia wypadku do dnia rozprawy.

Różna jest także stopa procentowa. Zmienia się ona od czasu do czasu, a obecnie wygląda ona następująco:

  • Odszkodowania ogólne – 2% w skali roku
  • Szkody wymierne – 0.5% w skali roku. Ta stopa procentowa jest zmniejszona do 0.25% w przypadku większości długoterminowych odszkodowań za szkody wymierne. Pełna stopa procentowa w wysokości 0.5% stosowana jest to strat jednorazowych i start krótkoterminowych.

Oczywiście im dłużej trwa postępowanie roszczeniowe, tym więcej odsetek jest naliczonych. Niemniej jednak odsetki mogą zostać zredukowane lub nieprzyznane, jeżeli sąd uzna, że to Państwa postępowanie jest przyczyną przeciągnięcia się sprawy (opóźnianie sprawy bez powodu lub celowe wstrzymywanie informacji).

Odsetki po wydaniu orzeczenia

Po wygraniu sprawy, sąd ustali dla Pozwanych warunki, na jakich muszą oni wypłacić odszkodowanie. Jeżeli odszkodowanie nie zostanie wypłacone na czas, mogą Państwo starać się o odszkodowanie w wysokości 8% rocznie, od sumy odszkodowania Państwu przyznanej. Odsetki te będą naliczane od dnia orzeczenia.

Punkty kluczowe – Odsetki

  • Odsetki od odszkodowania mogą być naliczane w przypadku, kiedy zostanie złożony pozew roszczeniowy.
  • Stopa procentowa w tym przypadku jest niska, ale intencja jest taka, by wynagrodzić Państwu okres, kiedy byli Państwo pozbawieni funduszy z tytułu odszkodowania.
  • Mogą Państwo wnieść roszczenie o odsetki na wyższej stopie procentowej od odszkodowania już Państwu przyznanego, którego Pozwani nie wypłacili na czas.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.