Są dwa sposoby, w jakie roszczenie o uszczerbek na zdrowiu i zasiłki mogą na siebie nawzajem oddziaływać.

 1. Jeżeli zaczną Państwo pobierać zasiłki na skutek odniesionych obrażeń, być może trzeba będzie dokonać pewnych odliczeń od przyznanego Państwu odszkodowania. Stanie się tak, by zapobiec otrzymaniu przez Państwa podwójnej rekompensaty za tę sama stratę.
 2. Jeżeli pobierali Państwo zasiłki przed wypadkiem, otrzymanie rekompensaty z tytułu roszczenia może mieć wpływ na to, czy z racji kryteriów materialnych, będzie Państwu ten zasiłek przysługiwał.
 1. Zasiłki i podwójna rekompensata

Zadaniem odszkodowania jest postawienie Państwa w takiej sytuacji, w jakiej byliby Państwo, gdyby wypadek się nie przydarzył. Nie chodzi o zapewnienie lepszej sytuacji finansowej. Zatem jak pobieranie zasiłku – czyli czegoś co się Państwu należy- mogło do tego prowadzić?

Oto przypadek, który zilustruje to:

Ania doznała obrażenia w wypadku i z tego powodu nie jest w stanie przez pewien czas wrócić do pracy. Doznana przez nią utrata przychodu oznacza, że należy jej się zasiłek (income support) a tam wystąpiła o niego.  W tym przypadku rząd pomaga naprawić straty, których Ania doznała. Częściowo utrata przychodu została zmniejszona.

Ania udała się także do prawnika po poradę i dowiedziała się, że może złożyć pozew z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Utratę zarobków włączyła w jedną z grup odszkodowań. Jeżeli uda jej się odzyskać straty zarobkowe, do pewnego stopnia zostanie zrekompensowana dwukrotnie: raz, poprzez zasiłek, drugi raz przez odszkodowanie.

W takiej sytuacji Pozwany musi zatrzymać pewna sumę pieniędzy z rekompensaty przyznanej Państwu i zwrócić ją rządowi. W ten sposób Państwo zostaną zrekompensowani tylko raz, rząd odzyska zapłacone zasiłki, a Pozwany zapłaci odszkodowanie, które powinien.

Źródła prawne –Zasiłki odciągnięte z Odszkodowania
Social Security (Recovery of Benefits) Act 1997

Niemniej jednak istnieją ograniczenia odnośnie odliczeń, których można dokonać. Zasiłki mogą zostać odliczone od niektórych grup odszkodowań, a mianowicie:

 • Utrata zarobków
 • Koszty opieki-, w co włączona jest opieka nieodpłatna
 • Utrata mobilności

W ramach każdej z tych grup odszkodowań, tylko niektóre zasiłki mogą być odliczone. Jest to wyszczególnione w tabelach zawartych w ustawie Social Security (Recovery of Benefits) z roku 1997. Dostosowaną wersję tabelki znajda Państwo poniżej.

Oznacza to, że dla przykładu, że jeżeli pobierają Państwo po wypadku Job seeker allowance, ale nie starają się o odszkodowanie z tytułu utraty zarobków, zasiłek ten nie zostanie odliczony od żadnej składowej Państwa roszczenia.  Stałoby się tak, nawet jeżeli złożyliby Państwo roszczenie o koszty opieki lub utratę mobilności, jako że Job seeker może być odliczony tylko od roszczenia o utratę zarobków.

To samo ma zastosowanie przy odliczaniu tego, jaka cześć odszkodowania zostanie wstrzymana. Wróćmy do poprzedniego przykładu.

Ania otrzymała zasiłki na sumę £3000. W roszczeniu powypadkowym, utrata zarobków została podsumowana, jako £1000 a roszczenie za koszty opieki i pomocy wyniosły £1500. Pozwany był w stanie wstrzymać wypłatę jedynie £1000 z roszczenia. Dzieje się tak, dlatego, że jedynie suma £1000 odnosi się do utraty zarobków. Pozwany nie może wstrzymać pozostałości odliczając ją od innych grup odszkodowań np. z odszkodowania za opiekę.

Alternatywnie, jeżeli zasiłki Ani nie pokryłyby utraty jej zarobków, czyli np. otrzymałaby w zasiłkach a utrata zarobków wyniosłaby £1800, wówczas jedynie £500 zostałoby wstrzymane. Suma wstrzymana nie może być większa, niż suma otrzymana w zasiłkach.

Jedynie zasiłki w ramach określonego okresu czasu mogą być brane pod uwagę przy odliczeniach. Zazwyczaj są to zasiłki otrzymane w przeciągu pięciu lat od dnia wypadku.

W jaki sposób mnie to dotyczy?

Jak zostało to przedstawione powyżej, odliczenie zasiłków nie ma na celu zostawienia Państwa bez grosza. Państwa straty powinny być zrekompensowane w taki, czy inny sposób. Jeżeli jednak nie znają państwo powodów, dla których dokonywane są odliczenia od odszkodowania, może to brzmieć jak niesprawiedliwość.

Jeżeli rząd popełni błąd przy wyliczaniu sumy zasiłków, które podlegają odliczeniu, można się od tego odwoływać. Jeżeli przypuszczają Państwo, że tak się stało proszę udać się po poradę do swego prawnika.

Jest jeszcze inna możliwość, kiedy zostaną Państwo narażeni na straty z tego tytułu:, jeżeli pobierali Państwo zasiłki przed wypadkiem, a wypadek spowodował, że muszą się Państwo starać o inny zasiłek, w miejsce zasiłku, który Państwo pobierali – wówczas ten „nowy zasiłek” może być odliczony od Państwa odszkodowania. Jeżeli tak by się stało, straciliby Państwo wartość zasiłku sprzed wypadku, nawet, jeżeli nie miał on nic wspólnego z wypadkiem. Za tę stratę, można starać się o rekompensatę.

Definicje. Świadectwo CRU

Większość procesu odliczania zasiłków odbywa się zakulisowo. Odpowiedzialność za odliczenie i wpłacenie rządowi właściwie odliczonej sumy, spoczywa na Pozwanym. Tym niemniej jednak, najprawdopodobniej otrzymają Państwo w trakcie procesu roszczeniowego, dokument zwany świadectwem CRU. Może to Państwa zdziwić, ponieważ często przychodzi on pocztą bez uprzedzenia i bez wytłumaczenia, czym jest.

Świadectwo takie jest wystawiane przez Compensation Recovery Unit (stad skrót CRU), co przetłumaczyć można, jako Komórkę do Odzyskiwania Odszkodowań, która jest częścią Wydziału do spraw Zatrudnienia i Emerytur. Pozwani składają do CRU podanie, żeby dowiedzieć się, czy otrzymują Państwo jakiś przychód, który mógłby być odzyskany i ile od przyznanego Państwu odszkodowania, z tego tytułu musi zostać odliczone. Świadectwo CRU potwierdza te dane.  Jeżeli nie ma żadnych odszkodowań, które można odzyskać, na świadectwie napisane będzie słówko Nil, czyli Nic. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania w tej kwestii lub przepuszczają, że informacja podana na Państwa świadectwie jest błędna, proszę skonsultować się ze swoim prawnikiem.

2.    Odszkodowanie i zasiłki zależne od przychodów

Zasiłki zależne od przychodów to te, przed wypłaceniem, których oceniono wysokość Państwa kapitału, ażeby ustalić, czy coś się Państwu należy. Jeżeli taki właśnie zasiłek otrzymywali Państwo przed wypadkiem, wysoka suma odszkodowania może spowodować wstrzymanie jego wypłaty lub jego redukcję. Może nawet spowodować pogorszenie Państwa sytuacji.

W czasie, gdy podręcznik ten był pisany, jeżeli otrzymywali Państwo:

 • £16 000 lub więcej- przysługiwały Państwu zasiłki zależne od przychodu
 • £6000 lub więcej, ale nie powyżej £16 000- przysługiwały Państwu zasiłki, ale nie w pełnej wartości
 • Poniżej £6000- maja Państwo prawo do pełnych zasiłków

Wprowadzany stopniowo Universal credit, który ma zastąpić inne zasiłki zależne od przychodów, jest przyznawany także na tej właśnie zasadzie.

Ocena przychodu dotyczy całego Państwa gospodarstwa, a zatem jeżeli ktoś, z kim Państwo żyją, pobiera takie zasiłki, przyznanie Państwu odszkodowania może wpłynąć na jego czy jej zasiłek. Na tej samej zasadzie zasiłek otrzymany przez kogoś, z kim Państwo żyją, może wpłynąć za zasiłek pobierany przez Państwa.

Powiernictwo Odszkodowawcze

Powiernictwo PI (Personal Injury) jest formą przechowania Państwa odszkodowania tak by nie było ono szacowane w celach zasiłkowych.

Defincje. Powiernictwo.

Powiernictwo jest formą prawną przechowywania pieniędzy. Najbardziej podstawowa taka instytucja zakłada istnienie rozporządzającego, (czyli tego, kto tworzy powiernictwo), który daje aktywa powiernikowi, (czyli osobie, która aktywami zarządza) by zajął się nimi w imieniu beneficjenta (osoby która jest całkowicie upoważniona do nich i przychodu od nich).

Powiernictwo jest rozległym tematem prawnym, w ramach którego istnieją różne jego formy i co za tym idzie, powstają różne komplikacje. Zasadniczo jednak powiernictwa różnią się prawami i uprawnieniami powierników i beneficjentów.

Powiernictwo odszkodowawcze musi spełniać następujące wymogi:

 • Fundusze powiernicze muszą pochodzić z odszkodowania powypadkowego. Jeżeli dodane zostaną fundusze z innych źródeł, powiernictwo przestanie być chronione przed zasadami odliczeń zasiłkowych, w oparciu o ocenę przychodów.
 • Powiernictwo musi być tworzone całkowicie lub częściowo z myślą o Państwa, jako osób poszkodowanych, korzyści. Czyli Państwo musza znaleźć się na liście beneficjentów.

Skala czasowa

Odszkodowanie nie będzie wliczało się do sprawdzianu przychodów od razu, nawet, jeżeli nie trafi do funduszu powierniczego. Zezwala się na okres 52 tygodni, zanim odszkodowanie zostanie wzięte pod uwagę w tym konkretnym celu. Czas zaczyna być liczony od momentu otrzymania przez Państwa pierwszego odszkodowania, w co wliczone są także płatności cząstkowe, a zatem ten okres łaskawości może minąć bardzo szybko. Jeżeli myślą Państwo, że powiernictwo odszkodowawcze może być pomocne – warto przedyskutować to z Państwa prawnikiem.

Zapytaj prawnika. Powiernictwo odszkodowawcze

Nasz Przewodnik może jedynie dotknąć czubka góry lodowej, jakim jest temat powiernictwa odszkodowawczego. Proszę upewnić się, że skonsultują się Państwo z prawnikiem, jeżeli uważają Państwo, że takie powiernictwo może być pomocne w Państwa przypadku.

Powiernictwa to kompletnie odrębna od odszkodowań powypadkowych, gałąź prawa. Może się, zatem zdarzyć, że Państwa prawnik pokieruje Państwa do specjalisty w tym zakresie.

Czy otrzymali Państwo poradę w odniesieniu do powiernictwa odszkodowawczego?

Powiernictwo odszkodowawcze może być tematem złożonym i skomplikowanym i być może osoba prowadząca Państwa sprawę nie orientuje się w nim. To jednak nie powinno być wymówką, dla nie udzielenia Państwu wcale informacji na ten temat! Informacja ta może mieć w Państwa przypadku duże następstwa finansowe.

Jeżeli Państwa przedstawiciel prawny nie omówił tego z Państwem, mogą być Państwo stratni. Jeżeli nie otrzymują Państwo należnej Państwu porady, może warto poszukać kompetentniejszego prawnika? Jeżeli w wyniku zaniedbania prawnika poniosą Państwo straty finansowe, istnieje możliwość wniesienia przeciw niemu pozwu o zaniedbanie zawodowe.

Punkty kluczowe.  Zasiłki

 • Roszczenie o odszkodowanie powypadkowe może mieć wpływ na zasiłki otrzymywane przez Państwa, przed i po wypadku.
 • Zasiłki, pobierane w wyniku wypadku, mogą wliczać się do pewnych grup odszkodowawczych, by uniknąć casusu podwójnego odszkodowania.
 • Nie powinni być Państwo na tym stratni. W rzadkich przypadkach, kiedy tak się stanie, mogą się Państwo odwoływać i wnieść roszczenie o poniesione z tego tytułu, straty.
 • Odpowiedzialność za zatrzymanie właściwej sumy, odliczonej od otrzymanego przez Państwa odszkodowania, spoczywa na Pozwanych.  Wysokość tej sumy powinna być wyliczona na podstawie informacji pozyskanych od Compensation Recovery Unit (CRU). Mogą się Państwo liczyć z otrzymaniem dokumentu zwanego świadectwem CRU, gdy Pozwani wystąpią o uzyskanie takiej informacji.
 • Odszkodowanie powypadkowe może mieć wpływ także na wszelkie zasiłki zależne od przychodów, pobierane przez osoby, z którymi Państwo żyją. Formą prawną zabezpieczającą przed negatywnym finansowym wpływem przyznanego Państwu odszkodowania, na otrzymywane przez Państwa zasiłki, jest powiernictwo odszkodowawcze.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.