Kiedy ukochana osoba dozna kontuzji, naturalnym odruchem, jest chęć pomocy, by jak najszybciej wróciła ona do zdrowia. Jeżeli doznana kontuzja ogranicza Państwa możliwości w wykonywaniu normalnych czynności, wówczas Państwa przyjaciele, czy znajomi najprawdopodobniej pospieszą z pomocą.

Zapewne myślą Państwo, że za to nie można uzyskać odszkodowania? Tylko dlatego, że Państwo ich za to nie wynagradzali finansowo? Nieprawda. Gdyby wypadek się nie wydarzył, pomoc taka nie byłaby konieczna. Jeżeli osoby przyjazne i współczujące pomagają, to znaczy że poświęcają Państwu czas i staranie. Jest to usługa, która posiada swą wartość i to, co czynią, reprezentuje swoistą stratę – stratę, która może być włączona w Państwa roszczenie.

Ta grupa strat w spisie odszkodowań bywa określona, jako Nieodpłatna Opieka, z tego względu, że nie była ona opłacona. Z tego powodu jest ona odróżniona od opieki zawodowej, dajmy na to pielęgniarskiej, której mogą Państwo również potrzebować, jeżeli doświadczyli Państwo bardzo poważnych obrażeń. Każda inna opieka, która była przez Państwa opłacana, byłaby umieszczona w grupie pod nagłówkiem „Koszty opieki lekarskiej”

Odszkodowanie, które otrzymają Państwo za opiekę nieodpłatną, trafi najpierw do Państwa. Niemniej jednak prawo traktuje to odszkodowanie, jako należne osobom opiekującym się Państwem. Dlatego powinni Państwo zadbać, by pieniądze te, po zamknięciu sprawy, trafiły do nich.

Żródła prawne – Roszczenie za nieodpłatna opiekę.

Cunningham v Harrison [1973] QB 942; oraz

Hunt v Severs [1994] 2 All ER 385, HL

Drugą stroną roszczenia o opiekę nieodpłatną jest sytuacja, kiedy Państwo są opiekunami członka rodziny. Jeżeli odniesione obrażenia nie pozwalają Państwu na sprawowanie tej opieki, mogą Państwo wnieść roszczenie o koszty opieki, która musi być teraz zapewniana przez kogoś innego.

Zakres opieki i pomocy

Odniesione obrażenia nie muszą być poważne, by stanowić problem w życiu codziennym. Nawet relatywnie mała kontuzja może przeszkadzać w wykonywaniu codziennych obowiązków i to w stopniu wymagającym pomocy osób trzecich, zwłaszcza, jeżeli chodzi o ograniczenie użycia którejś z kończyn.

Z tego względu roszczenia o opiekę nie są w żadnym wypadku ograniczone do najbardziej dramatycznych przypadków. Nie muszą Państwo, dla przykładu, wykazać, że rozległość kontuzji czy obrażenia wymaga opiekuna z wiedzą fachową, do zajęcia się Państwem. Roszczenie za opiekę i pomoc może być złożone, jeśli:

 • Państwa obrażenia usprawiedliwiały konieczność sprawowania tej opieki
 • Opieka i pomoc wykraczała poza to, co jest częścią normalnego życia w Państwa domu

Źródła prawne – Opieka nie jest ograniczona do roszczeń o poważne obrażenia

Giambrone v JMC Holiday Ltd (formely Sunworld Holidays Ltd) (No 2) [2004] 2 All ER 891

Przykładami czynności, przy których mogą Państwo wymagać opieki, są:

 • Kąpiel
 • Ubieranie i rozbieranie
 • Gotowanie
 • Opieka nad dziećmi
 • Sprzątanie
 • Prasowanie
 • Inne czynności w gospodarstwie domowym

Rzecz jasna nie można składać roszczenia za pomoc i opiekę przy czynnościach, których normalnie Państwo nie wykonywaliby.

Jeżeli to nasz partner zawsze gotuje, nie można złożyć roszczenia za czas, który poświęci on na gotowanie dla nas, po wypadku. Nawet, jeżeli obrażenia nie pozwalają nam gotować, to właśnie partner zawsze gotował i robiłby to bez względu na to, czy uleglibyśmy wypadkowi, czy nie.  Ale, jeżeli gotowaliście oboje i teraz nasza druga połowa musi gotować sama, wówczas możemy złożyć roszczenie za tą dodatkową pomoc.

Utrata zarobków opiekuna.

Roszczenie za opiekę może wyniknąć na skutek tego, że bliska osoba będzie musiała rozstać się z pracą, by Państwu pomóc. Jest to drastyczny krok, ale sytuacje takie zdarzają się. Trudno będzie to usprawiedliwić, chyba, że odniesione przez Państwa obrażenia są naprawdę bardzo poważnej natury. Aby ocenić, co jest zasadne, a co nie, Sąd najprawdopodobniej porówna ilość i zasięg zapewnionej opieki z sumą, jaką Państwa opiekun stracił zarobkowo. Jeżeli poziom i zasięg wymaganej opieki nie usprawiedliwia zaprzestania pracy, jest mało prawdopodobne, by opiekun odzyskał w pełni utracone zarobki. Każde odszkodowanie najprawdopodobniej będzie ograniczone do rozległości zapewnionej opieki – sumy, która może być o wiele niższa, niż utracone zarobki.

Dowiedzenie roszczenia o opiekę

Podstawę większości roszczeń o opiekę stanowi medyczny materiał dowodowy, spis strat i oświadczenia świadków.  Medyczny materiał dowodowy powinien zapewnić fachową opinię, co do tego, jakie ograniczenia, w odniesieniu do codziennego życia, są wynikiem odniesionych przez Państwa obrażeń. Można także powiadomić biegłego medycznego o szczegółach otrzymywanej opieki i poprosić go o komentarz na ten temat. W przypadku poważniejszych spraw, można poprosić o raport od specjalisty ds. opieki, zwłaszcza, jeżeli w grę wchodzi rozległa w swym zasięgu, opieka w przyszłość.

Państwo i Państwa opiekunowie, powinni dostarczyć oświadczenia świadków, które odnosiłyby się do opieki i pomocy otrzymanej w przeszłości lub wciąż przez Państwa otrzymywanej w chwili obecnej. Państwa oświadczenia powinny wyszczególnić, jaki wpływ na Państwa życie codzienne miał wypadek i zestawić ten obraz z obrazem Państwa życia przed wypadkiem. Każda z osób udzielających opieki powinna wyjaśnić, na czym ona polegała i jak zmieniło się jej życie, w porównaniu z życiem przed wypadkiem.

Zasadniczo, dostarczenie jak największej ilości szczegółowych informacji, zwiększa szanse zapewnienia odszkodowania za otrzymaną opiekę. Prowadzenie szczegółowego kalendarza z opisem otrzymanych usług, jest jednym ze sposobów zarejestrowania ważnych informacji. Nie tylko ukazuje to, jakie czynności zostały wykonane i w jakim zakresie (np. ile godzin i czego), ale dokumentuje także, jak z czasem zmieniały się Państwa potrzeby w zakresie opieki, czy być może zostały one na tym samym poziomie.

Oszacowanie roszczenia o opiekę

Roszczenie odnosi się do wartości uzyskanych przez Państwa usług opiekuńczych.  Przy oszacowaniu ich zaczyna się zazwyczaj od ocenienia ich wartości w przypadku, gdyby były one świadczone przez profesjonalistę. W tym celu używa się Wskazań odnośnie płatności, wydanych przez Brytyjskie Stowarzyszenie Pielęgniarskie.

Z tym, że najprawdopodobniej, ani Państwa znajomi, ani rodzina nie parają się opieką zawodowo. Czy zatem są w stanie zapewnić ten sam standard opieki, co wykwalifikowany opiekun? Najprawdopodobniej nie. Z tego względu pełna stawka, jak przysługiwałaby profesjonalnemu opiekunowi, zostanie, przy wypłacaniu odszkodowania, z pewnością zredukowana w tym przypadku.

Pod uwagę brana będzie także jakość udzielanej opieki. Usługi wykwalifikowanej pielęgniarki, udzielającej opieki nieodpłatnie członkowi rodziny, najprawdopodobniej będą na wysokim poziomie. Im wyższy ten standard, tym wyżej będzie opieka wyceniana. Albo ujmując to jeszcze inaczej: im wyższy standard, tym łatwiej walczyć przeciw obniżeniu stawki, jaka przysługuje w takich przypadkach zawodowcom.

Niezależnie jednak od poziomu opieki, tak czy inaczej, wysokość stawki zawodowej będzie i tak zredukowana, albowiem nawet profesjonaliści nie otrzymują pełnej stawki na rękę. Musza oni, bowiem odprowadzać podatki, płacić składki ubezpieczenia społecznego oraz pokrywać inne koszty związane z opieką. Zazwyczaj stosowany współczynnik redukcji waha się w granicach 25%.

Odszkodowanie za nieodpłatną opiekę może wynieść sporo. Niestety częściej niż nie, poszkodowani nie prowadzą zapisków na temat ilości otrzymanej w ten sposób pomocy. To prowadzi do zaspokojenia roszczenia poniżej jego właściwej wartości.

Jeżeli myślą Państwo, że reprezentujący Państwa prawnik nie zbadał dostatecznie wnikliwie kwestii roszczenia za opiekę, mogą Państwo rozważyć zmianę prawnika.

Punkty kluczowe. Nieodpłatna opieka

 • Mogą Państwo wnieść roszczenie za pomoc i opiekę, świadczoną przez przyjaciół i rodzinę, nawet, jeżeli nie zapłacili Państwo za nie w ogóle. Ta forma pomocy zwana jest opieką nieodpłatną.
 • Pomimo tego, że nieodpłatna opieka jest częścią roszczenia, jakiekolwiek odszkodowanie przyznane za nią należy do osoby, która tę opiekę świadczyła.
 • Roszczenie za opiekę może towarzyszyć nawet sprawom o stosunkowo małe obrażenia. Naprawdę nie trzeba odnieść wielkich obrażeń, by móc wnieść roszczenie za opiekę i pomoc.
 • Dowodowy materiał medyczny i zeznania świadków (Państwa opiekunów) są absolutnie kluczowe.
 • Szacowanie roszczenia odbywa się przy użyciu stawek dla opiekunów zawodowych, które stosuje się, jako punkt wyjścia.
 • Faktyczna przyznana stawka będzie niższa. Im wyższy standard opieki tym wyższa stawka zostanie zastosowana.
 • Jeżeli Państwa prawnik nie zbadał w pełni Państwa roszczenia o opiekę, zawsze mogą Państwo zmienić prawnika.
 • Jeżeli Państwa roszczenie zostało już zaspokojone, a Państwo mogli otrzymać odszkodowanie za opiekę, ale Państwa prawnicy nie starali się o to, może dać to powód do wniesienia roszczenia przeciw nim, o zaniedbanie.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.