Koszt lekarstw, koszt leczenia i rehabilitacji oraz sprzętu medycznego

Po odniesieniu obrażeń, pierwszą rzeczą, o jakiej myślimy, jest powrót do zdrowia. Aby tak się stało, prawie w każdym przypadku, potrzebne jest leczenie, czy terapia, w takiej czy innej postaci.  Nawet, jeżeli całkowity powrót do zdrowia jest niemożliwy, leczenie może pomóc złagodzić objawy i ułatwić zaadaptowanie się do nowego sposobu życia.

Koszty leczenia i radzenia sobie z obrażeniami mogą zostać włączone w Państwa roszczenie. Koszty te to przykładowo:

 • Koszty leków – tych na receptę i bez
  Rehabilitacja medyczna i koszty leczenia, np. fizykoterapia, akupunktura, terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
 • Koszty prywatnego leczenia szpitalnego.
 • Koszt sprzętów medycznych i pomocniczych, np. kul, wózka, czy protez.

Wczesna rehabilitacja

W przypadku niektórych obrażeń, wczesne zastosowanie leczenia jest uważane za czynnik zasadniczy, w skróceniu czasu powrotu do zdrowia. Obie strony sprawy roszczeniowej są zatem zachęcane, by zacząć rehabilitację jak najwcześniej, jeżeli jest to tylko możliwe.

Źródła prawne – Kodeks rehabilitacyjny

Jest to zasada, która ma na celu doprowadzenie do współpracy obu stron roszczenia, w celu odniesienia korzyści przez osobę wnoszącą roszczenie. Kodeks ten on spisany przez grupę osób działających, jako specjaliści na polu obrażeń cielesnych. Nie jest on prawnie wiążący, ale stosowanie się do jego zasad jest uważane za podejście zgodne z zasadami praktyki na najwyższym poziomie.

Obecna wersja Kodeksu została wydana w 2015r i można się z nią zapoznać tu. (link to The Rehabilitation Code)

Wczesna rehabilitacja może być korzystna dla obu stron: Państwo zostaną poddani wczesnemu leczeniu z nadzieją, że pomoże to w szybszym powrocie do zdrowia, a Pozwany, być może, będzie musiał zapłacić mniej odszkodowania, dlatego, że okres doświadczania przez Państwa cierpienia, zostanie skrócony.

Jeżeli rehabilitacja może pomóc w procesie zdrowienia, często może zostać ona zorganizowana przez Państwa prawników lub nawet przez stronę Pozwaną.

Dowiedzenie i oszacowanie kosztów leczenia

W przypadku większości kosztów leczenia, jest to zadanie proste. Rachunki i faktury, poświadczające poniesione koszty, będą ich dowodem i staną się one potwierdzeniem wysokości kwoty, o której odzyskanie, staramy się.

Zatem, ważne jest przechowywanie kopii rachunków za wszelkiego rodzaju leki, sprzęt, czy za koszty leczenia.

Niemniej jednak same rachunki i faktury nie są dowodem, że koszty te były konieczne. Innymi słowy, że, biorąc pod uwagę Państwa obrażenia, rozsądnie było zapłacić za te rzeczy.  By posłużyć się brutalnym przykładem – nie ma sensu płacenia za kule, jeżeli ktoś doznał urazu karku. Nie można w tym przypadku wykłócać się, że taki zakup był konieczny.

I tu pojawia się kwestia materiału dowodowego o charakterze medycznym. Dobrze przygotowany raport medyczny powinien dokumentować obrażenia i je omawiać, ale także powinien podawać szczegóły jakiegokolwiek i każdego leczenia, które uważane jest przez biegłego medycznego za użyteczne i potrzebne, a przede wszystkim pomagające w procesie zdrowienia i radzenia sobie z objawami.

Dla przykładu, jeżeli biegły medyczny zaleca dziesięć sesji fizykoterapeutycznych, jest mało prawdopodobne, by ktokolwiek chciał poddać w wątpliwość zasadność, poniesionych na nie, kosztów. Jednakże, jeżeli mieliby Państwo 25 takich sesji i płacili za nie z własnej kieszeni, jest mało prawdopodobne, że odzyskaliby Państwo poniesiony koszt dalszych 15 sesji. A przynajmniej nie bez dodatkowego materiału dowodowego, o charakterze medycznym, wspierającym konieczność odbycia tych dodatkowych sesji.

Przyszłe straty

Nie tylko poniesione koszty mogą być zawarte w roszczeniu. Jeżeli medyczny materiał dowodowy potwierdzi leczenie w toku, lub konieczność użytkowania określonego sprzętu, jako skutek ulegnięcia wypadkowi, wówczas ten koszt również będzie mógł być włączony w roszczenie.

Ograniczenie kosztów

Jest to delikatny punkt, do którego trzeba się odnieść, albowiem niestety zdarzają się tacy, dla których w procesie wnoszenia roszczenia, ich własny proces zdrowienia nie jest kwestią pierwszej wagi.  Biorąc pod uwagę, że dłuższy okres zdrowienia oznacza większe odszkodowanie, istnieje pokusa przedłużenia tego czasu celowo, tylko po to, by dostać większe odszkodowanie.

Jest to fatalny pomysł. Kiedy składa się roszczenie, obejmuje Państwa obowiązek prawny, ograniczenia kosztów na tyle, na ile jest to możliwe.

Definicja– Ograniczenie kosztów

Ograniczenie jest czynieniem wszystkiego, co da się w miarę możliwości uczynić, aby zapewnić, że straty poniesione w wyniku wypadku, zostały ograniczone do minimum. Może być to interpretowane, jako swoista „kara”, ale tak nie jest.  Prawdziwe, potwierdzone koszty, poniesione na skutek wypadku, który nie był przez Państwa spowodowany, powinny zostać zrekompensowane. Obowiązek ograniczenia strat, zapobiega jedynie temu, by roszczenia za poniesione obrażenia stawały się czekiem in blanko.

Ten obowiązek dotyczy wszystkich aspektów roszczenia, nie tylko kosztów leczenia.

Podjęcie odpowiedniego, czyli adekwatnego leczenia, jest jednym kluczowych warunków ograniczających koszty.

Dla przykładu Tomasz miał wypadek w pracy i odniósł obrażenia tkanki miękkiej barku. W czasie postępowania roszczeniowego niezależny biegły medyczny zalecił osiem sesji fizykoterapeutycznych.  Fizykoterapia jest często efektywna, przy tego typu obrażeniach, pomagając w łagodzeniu bólu, zapobieganiu sztywności i zapobiegając komplikacjom, takim jak np. ograniczenie zasięgu ruchowego ramienia. Tomasz odmawia terapii, bo mu nie zależy. Ta decyzja może mieć duży wpływ na sprawę roszczeniową, na jej późniejszym etapie.  Strona przeciwna będzie starała się dowieść, że nie dołożył on starań, by ograniczyć koszty, dowodząc, ze obrażenia byłyby mniej poważane, gdyby poddał się on terapii. Tomasz nie dołożył, zatem wszelkich możliwych starań, by przyspieszyć proces zdrowienia.

Wynikiem wygórowanego oszacowania strat lub sytuacji, w której nie dołożyliśmy starań, by je ograniczyć, będzie niskie prawdopodobieństwo, że zostaniemy w pełni zrekompensowani, jeżeli druga strona dostrzeże to. Sztuczne przedłużanie urazów prawie zawsze oznacza, że wygórowane odszkodowanie, na które mieliśmy nadzieję, pozostanie w sferze marzeń.

Ograniczenie strat nie oznacza skąpienia sobie. Nie oznacza także wyboru najtańszej opcji, ze wszystkich zaprezentowanych. Jeżeli istnieje dobry powód dla wydania większej sumy, wówczas roszczenie to zostanie uznane. Trzeba po prostu rozważyć, czy to, o co wnosimy roszczenie, jest sensowne i usprawiedliwione.  Jeżeli mamy wątpliwości, zapytajmy prawnika, by wiedzieć, na czym dokładnie stoimy, najlepiej jeszcze zanim popadniemy w koszty.

Źródła prawne.  Nie musimy wybrać NHSu

s.2(4) Law Reform  (Personal Injuries) Act 1948

Jeżeli chodzi o leczenie, opcją najtańszą zawsze będzie NHS. Niemniej jednak mogą Państwo wybrać opcję leczenia prywatnego i starać się o zwrot kosztów tegoż. Pozwany nie może wykłócać się, że koszt leczenia prywatnego jest zawyżony, tylko dlatego, że NHS istnieje i także mogłoby zapewnić leczenie.

To nie Państwo mają udowodnić, że ograniczali koszty. Jeżeli Pozwany wnosi kwestię ograniczenia, jako problem, wówczas on musi udowodnić, że Państwo tego nie zrobili. Ale, nawet mając świadomość tego, powinni Państwo starać się dostosować do reguły ograniczenia kosztów, ponieważ z prawnego punktu widzenia, jest to Państwa obowiązkiem.

 

Punkty kluczowe – Powrót do zdrowia

 • Powrót do zdrowia i radzenie sobie z doznanymi obrażeniami może wymagać różnego rodzaju leczenia, terapii i wykorzystania różnorakiego sprzętu.  Koszty powyższych mogą stać się częścią Państwa roszczenia.
 • Zachęca się do szybkiego podjęcia procesu rehabilitacji, jeżeli jest to tylko możliwe, jako że ogranicza to szkody, poniesione na skutek wypadku.
 • Powinni Państwo zachowywać rachunki, faktury i zapisy kosztów wszelkich terapii oraz nabytego sprzętu, za które Państwo zapłacili.
 • Zakres Państwa potrzeb w tym zakresie, w dużym stopniu determinowany jest na podstawie raportu medycznego, przygotowywanego przez biegłego medycznego.
 • Można starać się o odszkodowanie za straty przyszłe i te powinny także być zawarte w roszczeniu, zanim zostanie ono zaspokojone.
 • Wnoszący roszczenie ma obowiązek ograniczenia kosztów. Oznacza to ponoszenie tylko tych kosztów, które uznać można za rozsądne. Oznacza to także robienie wszystkiego, co Państwa mocy, celem szybkiego powrotu do zdrowia.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.