Kobieta nie może być dyskryminowana z powodu bycia matką. Ta podstawowa zasada jest absolutnym fundamentem zasad życia społecznego, a także warunków pracowniczych. Prawa macierzyńskie są zagwarantowane prawnie, w celu niedopuszczenia do ewentualnych dyskryminacji. Poniżej opisujemy podstawowe uprawnienia pracownic – matek.

Urlop macierzyński

Uprawniona pracownica (warunki reguluje ustawa) ma prawo do 52 tygodni urlopu macierzyńskiego, który ma prawo rozpocząć od 11 tygodnia przed spodziewaną datą porodu dziecka;

Zasiłek macierzyński

Uprawniona pracownica (warunki reguluje ustawa) ma prawo do 39 tygodni ustawowego zasiłku macierzyńskiego (tzw. Statutory Maternity Pay – SMP). Przez pierwsze 6 tygodni, zasiłek ten jest zazwyczaj równoważny 90% uśrednionego wynagrodzenia tygodniowego, przed potrąceniem podatku.

Co więcej pracodawca powinien: umożliwić ułożenie grafiku umożliwiającego wizyty lekarskie; racjonalne przystosowanie miejsca pray pod potrzeby ciężarnej pracownicy, etc.

Odpowiedzialni pracodawcy powinni, po konsultacji z prawnikiem, sporządzić regulamin określający prawa macierzyńskie pracownic. Dobrze określone prawa, ie tylko zabezpieczą przed ewentualnymi roszczeniami, ale też wzbudzą szacunek, zaufanie pracowników i budują dobrą renomę firmy.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem prawa pracy. Doświadczeni prawnicy pomogą Państwu przeanalizować i spisać regulamin uprawnień macierzyńskich, dopasowany do specyfiki Państwa firmy.