Umowa o pracę ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu stosunku pracowniczego pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Klarowna i sprawiedliwa umowa o pracę buduje zaufanie pomiędzy stronami i jest jasnym wyznacznikiem postępowania, w razie ewentualnych sporów. Dlatego, profesjonalnie sporządzona umowa o pracę jest kluczowym elementem przy zatrudnianiu nowego pracownika i determinuje dalszą współpracę.

Pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika w różnych, prawnie określonych formach, w zależności od swoich potrzeb. W zależności od formy zatrudnienia, konieczna jest inna umowa o pracę. Następujące umowy o pracę są prawnie dozwolone:

– umowa o zatrudnienie na pełen etat (na czas nieokreślony) : określający co najmniej wysokość wynagrodzenia, ilość dni wolnych od pracy, okres wypowiedzenia, regulacje dotyczące świadczeń chorobowych i emerytalnych),

– umowa o zatrudnienie na niepełny etat (na czas nieokreślony): co do zasady określający warunki jak przy umowie na pełen etat, wskazując proporcje związane z niepełnym etatem),

umowa na czas określony: określający warunki zatrudnienia oraz czas na jaki osoba zostaje zatrudniona.

Pracodawcy mogą też zatrudniać pracowników w ramach umów cywilnoprawnych, tj. poza prawem pracy. Często zawierana jest umowa zlecenia (dla pracownika kontraktowego), określająca co najmniej datę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracę do wykonania w ramach umowy oraz stawkę za wykonanie danej pracy.

Spisanie dobrej umowy o pracę może zaoszczędzić Państwu wielu problemów w razie ewentualnych nieporozumień i sporów. Profesjonalnie przygotowane umowy o pracę, uwzględniające charakterystykę danego przedsiębiorstwa, można w przyszłości wykorzystywać jako wzór przy zatrudnianiu kolejnych pracowników w następstwie rozwoju firmy. Dlatego, mimo wielu dostępnych w Internecie wzorów umów, warto skonsultować tę kwestię z prawnikiem.

Zespół prawa pracy ma duże doświadczenie w doradzaniu firmom w prawnych aspektach rekrutacji, w tym sporządzaniu skrojonych na miarę umów o pracę. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Kontakt z naszą kancelarią to odpowiedzialny krok w stronę rozwoju Państwa firmy.