Niesłuszne Zwolnienie

Złóż wniosek o bezprawne zwolnienie

//Niesłuszne Zwolnienie
Niesłuszne Zwolnienie2018-11-07T22:18:37+00:00

Niezgodne z prawem zwolnienie z pracy

W kancelarii Truth Legal, na czele zespołu zajmującego się prawem pracy, miedzy innymi specjalizującego się w niezgodnymi z prawem zwolnieniach z pracy, stoi Navya Shekhar. Często reprezentujemy naszych klientów korzystamy z umów „Nie wygrywasz, nie płacisz” lub ich ubezpieczeń mieszkaniowych, co ich nic nie kosztuje. Alternatywnie oferujemy korzystne stawki godzinowe lub opłaty stałe za prowadzenie sprawy.

Czym jest niezgodne z prawem zwolnienie z pracy?

Najprościej mówiąc, jest to zwolnienie będące naruszeniem umowy o pracę. Umowa może być pisemna lub ustna W przeciwieństwie do niesprawiedliwego zwolnienia kwestia sprawiedliwości, czy uczciwości, nie jest tu znacząca.

Roszczenie z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia może być pochodną samego zwolnienia lub też wymuszonego zwolnienia z pracy.

Niezgodne z prawem zwolnienie pociąga za sobą postępowanie w ramach prawa zwyczajowego o naruszenia warunków kontraktowych. W przeciwieństwie do spraw o niesprawiedliwe zwolnienie, w sprawach o zwolnienie niezgodne z prawem uwaga Trybunału Pracy i Sadu Okręgowego skupia się na pytaniu, czy nastąpiło naruszenie zapisu w kontrakcie. Kluczowe jest zatem to, co się właściwie wydarzyło, a nie interpretacja tego, co się stało przez pracodawcę, z czym możemy się spotkać w sprawach o niesprawiedliwe zwolnienie.

W przeciwieństwie do spraw o niesprawiedliwe zwolnienie, by móc wnieść roszczenie z tego tytułu, nie ma wymogu bycia zatrudnionym przez minimalny okres czasu.

Broniąc się w sprawie o nieprawne zwolnienie, pracodawca może polegać na faktach odkrytych po zwolnieniu, by wypaść lepiej.

Z tego powodu istnieje możliwość, że zwolnienie może być niezgodne z prawem, ale nie niesprawiedliwe.

Zwolnienie z pracy niezgodne z prawem: Sąd Okręgowy czy Trybunał Pracy?

Sprawa o niezgodne z prawem zwolnienie z pracy może być wniesiona do sadu Okręgowego, do Sądu Wyższej Instancji lub Trybunału Pracy. Zwyczajowo, pracownik chcący wnieść sprawę do Trybunału Pracy, musi rozpocząć postępowanie poprzez procedurę Wczesnego Pojednania ACAS, pamiętając o limicie czasowym trzech miesięcy minus 1 dzień, od daty wejścia zwolnienia w życie. Natomiast osoba chcąca wnieść pozew o zwolnienie niezgodne z prawem do Sądu Okręgowego lub Sądu Wyższej Instancji ma na to sześć lat od daty wejścia zwolnienia w życie (Ustawa o Prekluzji z roku 1980).

Prawnicy mogą zaproponować różne formy finansowania prowadzenia postępowania, w zależności od tego, czy sprawa będzie wysłuchana przez Sąd Okręgowym, Sąd Wyższej Instancji, czy Trybunał Pracy. Zaoferowany pakiet finansowy (np. „Nie wygrywasz, nie płacisz”) zależy, na której ze ścieżek postępowania prawnego w Sądzie Okręgowym zostanie sprawa umieszczona. Zasadniczo, jeżeli sprawa jest prosta i jej wartość nie przekracza 10 tys. funtów, jest ona umieszczona na ścieżce postępowania uproszczonego, gdzie osoba, która przegra, nie musi płacić kosztów prawnych strony, która wygrała. Jeśli natomiast sprawa jest złożona i/lub jej wartość jest powyżej 10 tys. funtów, wówczas strona, która wygra sprawę, otrzyma zwrot poniesionych przez siebie kosztów prawnych.

W Trybunale Pracy rzadko zdarza się, by strona, która przegra płaciła koszty prawne strony wygrywającej. Stąd pewne podobieństwo do ścieżki postępowania uproszczonego w Sądzie Okręgowym. Przy sprawach o niezgodne z prawem zwolnienie z pracy, trzeba naprawdę dobrze rozważyć, czy wybierze się sąd czy trybunał.

Ile odszkodowania mogę dostać w sprawie o bezprawne zwolnienie?

Odszkodowania o bezprawne zwolnienie jest ograniczone do czasu wypowiedzenia i/lub okresu, jaki zajęłoby zakończenie odpowiednich procedur kontraktowych – co jest znane w prawie jako Gunton extension. Rekompensata za zwolnienie niezgodne z prawem powinna zawierać wartość wypłaty netto (wypłata minus podatki) i inne wynikające z kontraktu świadczenia, które otrzymywałby pracownik, gdyby pozwolono mu pracować przez okres wypowiedzenia (np. wartość użytkowania samochodu służbowego, wartość prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego)

W Trybunale Pracy maksymalna wartość odszkodowania, które może być przyznane, jest ograniczone do £25000. Natomiast ograniczenia, co do wartości, nie ma w Sądzie Okręgowym, czy Sądzie Wyższej Instancji. Jeżeli sprawa Państwa jest sprawą o dużej wartości, wówczas jest naprawdę bardzo ważne, żeby stanęła przed właściwym sądem, czy trybunałem.

Odszkodowanie za naruszenie warunków umowy w przypadku kontraktów terminowych.

Jeżeli w przypadku kontraktów zawartych na czas określony albo kontraktów o dzieło, dojdzie do zakończenia stosunku pracy przed upływem wyznaczonego czasu lub zakończenia wyznaczonej pracy, będziemy mieli do czynienia z niezgodnym z prawem zwolnieniem, chyba że pracodawca będzie w stanie wykazać, że istnieje taki zapis w kontrakcie, który w zaistniałych okolicznościach, upoważnia go do zwolnienia pracownika. Jeżeli pracodawca jest winny naruszenia umowy o pracę przez fakt zwolnienia pracownika, będzie musiał zapłacić wartość czasu pracy do zakończenia kontraktu, chyba że istnieje w kontrakcie zapis o okresie wypowiedzenia lub wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy.

Kiedy pracodawca może zwolnić bez wypowiedzenia?

  1. Wtedy, gdy istnieje klauzula o zapłacie ekwiwalentnej za okres wypowiedzenia (PILON clause). Zwolnienie nie będzie niezgodne z prawem, jeżeli kontrakt wyraźnie mówi, że pracownik jest upoważniony do zapłaty, jako ekwiwalentu za czas wypowiedzenia.
  2. Jeżeli pracownik dopuści się poważnego wykroczenia. Pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, kiedy pracownik dopuści się poważnego uchybienia w stosunku do warunków zawartych w kontrakcie, innymi słowy popełnił poważne wykroczenie. Co jest poważnym wykroczeniem, jest kwestią do rozstrzygnięcia przez Sąd lub Trybunał.

Przy zdecydowaniu, czy coś wystarczająco poważnie, by być uważane za poważne wykroczenie, które pozwoliłoby na wymuszone zwolnienie pracownika, wszystkie okoliczności danej sprawy będą istotne, włączając i to, co w książęce pracowniczej zostało określone przez pracodawcę, jako poważne wykroczenie. Decydującym czynnikiem rozstrzygającym, czy coś jest wystarczająco poważne, by upoważnić do wymuszonego zwolnienia za poważne wykroczenie, jest to, w jakim stopniu zaufanie i pewność w stosunku do pracownika zostały zachwiane przez jego zachowanie.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z nieodpłatnej konsultacji w celu przedyskutowania, z jednym z naszych prawników, mających w tym zakresie bogate doświadczenie, Państwa niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania lub rozmowy telefonicznej. Jeżeli maja państwo silna sprawę o zwolnienie niezgodne z prawem, będziemy mogli udzielić Państwu porady, co do opcji finansowania prowadzenia sprawy, z włączeniem skorzystania z możliwości „Nie wygrywasz, nie płacisz”, użycia ubezpieczenia od Kosztów Prawnych, opłat stałych lub korzystnych stawek godzinowych.

Zarezerwuj godzinę konsultacji z ekspertem Prawdy prawnej

120 GBP

(Z VAT)

Zarezerwuj konsultację