Sprawy o niesłuszne zwolnienie.

Kancelaria prawna Truth Legal specjalizuje się w roszczeniach z tytułu niesłusznego zwolnienia.  Często reprezentujemy klientów na zasadzie procentu od wygranej (No Win, No Fee). Czasami nasi klienci mogą korzystać z ubezpieczenia kosztów prawnych. Takie ubezpieczenie zazwyczaj jest dodatkowym elementem ubezpieczenia domu lub jego zawartości.

Nasz zespół prawa pracy jest prowadzony przez doświadczoną adwokat prawa pracy, Panią Navya Shekhar, wspieraną przez Panią Victoria Notman oraz przez Pana Mirosława Księżarka i Panią Aleksandrę Cebulę. Kliknij tutaj  https://www.truthlegal.com/meet-the-team/, aby poznać nasz zespół prawny.

Kto może złożyć roszczenie o niesłuszne zwolnienie?

Możliwość wniesienia roszczenia o niesłuszne zwolnienie do sądu pracy (Employment Tribunal) jest dostępna tylko dla pracowników, którzy zostali zwolnieni (konstruktywne zwolnienie też jest w to wliczane). Ponadto, pracownik będzie musiał mieć minimum dwa lata stażu pracy, aby móc złożyć wniosek. Oprócz tego, praca pracownika musi być na terenie Wielkiej Brytanii lub przynajmniej, musi mieć wystarczający związek z Wielką Brytanią.

Kiedy zwolnienie może być słuszne?

Zgodnie z prawem pracy zwolnienie pracownika będzie słuszne (usprawiedliwione), jeżeli:

  1. Pracodawca może wykazać, że powodem (lub głównym powodem) zwolnienia było potencjalnie słuszne (sprawiedliwe). Istnieje pięć potencjalnie słusznych powodów zwolnienia: zachowanie, zdolność do pracy, reedukacja etatów, nielegalność pracy, inny znaczący powód.

Oraz:

  1. Jeżeli sąd pracy stwierdzi, że po uwzględnieniu wszystkich okoliczności (w tym rozmiarów i zasobów firmy) pracodawca działał racjonalnie biorąc po uwagę jeden z powyższych powodów jako wystarczający powód zwolnienia. Sąd pracy będzie musiał ustalić, czy zwolnienie jest zarówno “proceduralnie” i “merytorycznie” sprawiedliwe.

Pisemne uzasadnienie zwolnienia

Pracownicy posiadający co najmniej dwuletni staż pracy, którzy zostali zwolnieni, są uprawnieni – na ich prośbę – do pisemnego oświadczenia, w którym określono przyczyny zwolnienia. Pracodawca powinien przedstawić pisemne uzasadnienie w ciągu 14 dni od zwolnienia.

Co ważne, pracownicy przebywający na ustawowym urlopie macierzyńskim lub adopcyjnym powinni otrzymać pisemne uzasadnienie, niezależnie od tego, jak długo są zatrudnieni.

Jak wnieść roszczenie o niesłuszne zwolnienie

Potencjalni wnioskodawcy (claimants), którzy chcą wnieść roszczenie o niesłuszne zwolnienie, muszą najpierw skontaktować się z urzędem ACAS w celu rozpoczęcia negocjacji przedsądowych ACAS EC link.  Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w trakcie wczesnej procedury pojednawczej to ACAS dostarczy certyfikat potwierdzający, że takie negocjacje się odbyły. Dopiero mając ten certyfikat w ręku, pracownik, którzy chcą złożyć wniosek o niesłuszne zwolnienie, może złożyć ET1 (wniosek o roszczenie), mając na uwadze bardzo krótkie terminy na złożenie wniosku od daty zwolnienia. Przed tym krokiem potencjalny wnioskodawca powinien zasięgnąć porady prawnej, w szczególności czy umowa No Win No Fee (na procent od wygranej sprawy) może być zaoferowana przez adwokata od prawa pracy.

W UK podczas sprawy w sądzie pracy, udowodnienie faktów sprawy jest obowiązkiem pracownika a nie samego sądu. Następnie, jeśli pracownik może pokazać, że niesłuszne zwolnienie nastąpiło to ciężar dowodu przechodzi na pracodawcę, aby udowodnić, że powodem zwolnienia był jeden z pięciu potencjalnie słusznych powodów.

Według naszego doświadczenia większość spraw kończy się ugodą lub są wycofywane zanim nastąpi główna rozprawa. Aczkolwiek to nie oznacza, że każda sprawa tak się potoczy.

Co się stanie, jeśli pracownik wygra sprawę o niesłuszne zwolnienie?

Jeżeli sąd pracy stwierdzi, że pracownik został niesłusznie zwolniony to następnym etapem będzie zadecydowanie co przyznać. Sąd pracy rozważy przywrócenie tej samej pracy z powrotem (reinstatement), ponowne zatrudnienie (uzyskanie innej pracy u tego samego pracodawcy) (re-engagement) oraz odszkodowanie finansowe.

Zazwyczaj, pracownik, który został niesłusznie zwolniony nie będzie chciał pracować dla pracodawcy ponownie!

Odszkodowanie z tytułu niesłusznego zwolnienia jest podzielone na odszkodowanie podstawowe (basic award) i odszkodowanie rekompensacyjne (compensatory award).

Czym jest podstawowa odszkodowanie podstawowe (basic award)?

Odszkodowanie podstawowe (basic award) jest obliczane w taki sam sposób jak wynagrodzenie ustawowe w razie redukcji etatów (patrz link https://www.gov.uk/calculate-your-redundancy-pay ). Przy kalkulacji bierze się pod uwagę wiek wnioskodawcy, jego staż oraz kwotę wynagrodzenia tygodniowego (która jest ograniczona ustawowo). Sąd pracy ma również prawo obniżyć odszkodowanie podstawowe (basic award), jeśli zachowanie pracownika przed zwolnieniem było niedostateczne.

Co to jest odszkodowanie rekompensacyjne (compensatory award)?

Rekompensatą za niesłuszne zwolnienie jest taka kwota, jak sąd pracy uważa za “sprawiedliwą i godziwą” w oparciu o poniesione straty niesłusznie zwolnionego pracownika. Odszkodowanie takie może obejmować utracone wynagrodzenie, emerytury i świadczenia, aż do momentu, kiedy niesłusznie zwolniony pracownik znajdzie nowe zatrudnienie (w zależności od stawki nowego wynagrodzenia), lub na taki okres, jak sąd pracy uważa, że jest sprawiedliwy w zależności od wszystkich okoliczności sprawy. Ważne jest, aby zwolniony pracownik mógł wykazać (poprzez takie dowody jak wysyłanie CV, kontakt z potencjalnymi pracodawcami, kontakt z urzędem pracy, etc), że dokonał wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednie zatrudnienie i mieć przychód, jeśli to było możliwe.

Sąd pracy ma prawo do obniżenia odszkodowania rekompensacyjnego, jeśli niesłusznie zwolniony pracownik zostałby i tak zwolniony, gdyby przestrzegano zalecanej procedury zwolnienia; lub że niesłusznie zwolniony pracownik byłby i tak zwolniony w niedługim czasie; lub że niesłusznie zwolniony pracownik sam przyczynił się do jego zwolnienia.

Jeśli pracodawca nie przestrzegał procedur według Kodeksu ACAS, odszkodowanie może zostać zwiększone nawet o 25%. Ponadto odszkodowanie nie może być większe niż roczne wynagrodzenie, lub nie może większe niż około £83,682.00 (ta maksymalna suma wzrasta każdego roku i jest wyznaczana ustawowo).

Jaki jest koszt prowadzenia sprawy?

Sprawy o niesłuszne zwolnienie są skomplikowane i ważne jest, aby mieć doskonałą i ustaloną reprezentację prawną przez adwokata. W kancelarii Truth Legal, oferujemy dwugodzinną konsultację z prawnikiem prawa pracy za £200 (w tym VAT). Możesz zarezerwować konsultacje tutaj zarezerwuj spotkanie. Cena może wydawać się spora, aczkolwiek nasza stawka standardowa za godzinę pracy prawnika wynosi £160 + VAT (20%). Tak więc za dwie godziny byłoby by to £320 + 20% VAT-u. Po wstępnej konsultacji, w odpowiednich przypadkach, oferujemy prowadzenie sprawy bez opłat z góry w zamian za procent od wygranej w sprawie. Jeśli nie możemy zaoferować takiego rodzaju fundowania w sprawie to postaramy się ustalić opłaty przystępne cenowo i sprawiedliwe.

Stawki godzinowe naszych ekspertów

Ekspert kancelarii Truth Leal Stawka godzinowa
Navya Shekhar (dyrektor wydziału prawa pracy, solicitor/adwokat prawa pracy) £160 + VAT
Victoria Notman (solicitor/adwokat prawa pracy) £150 + VAT
Mirosław Księżarek (legal assistant/asystent prawny) £100 + VAT

Jaki jest całkowity koszt sprawy naliczany na podstawie stawki godzinowej?

Na podstawie stawki godzinowej, nie można powiedzieć dokładnie, ile prowadzenie sprawy o niesłuszne zwolnienie będzie kosztować. Zależy to od wielu czynników:

  • Jak daleko sprawa dojdzie – czy skończy się ugodą w krótkim czasie lub czy sprawa będzie się ciągnęła aż do finałowego procesu?
  • Jak dużo i w jakim zakresie potrzebujesz pomocy (wiele elementów sprawy można poprowadzić samemu lub za poradą prawnika co należy zrobić).
  • Którego prawnika wybierzesz do prowadzenia sprawy.
  • Jak będzie reagować Twój przeciwnik (druga strona).
  • Decyzje i nakazy sędziego sądu pracy.
  • Ilość dokumentacji lub innych dowodów.
  • Ilu świadków każda strona chce powołać.

Jesteśmy skłonni ustalić opłaty z góry za poszczególne elementy lub etapy prowadzenia sprawy o niesłuszne zwolnienie.  W ten sposób można zminimalizować koszty i określić ilość czasu jaki prawnik spędzi na prowadzeniu Twojej sprawy. Wtedy wiesz dokładnie, ile dany etap będzie Cię kosztował.

Jeśli nie reprezentujemy klienta na zasadzie umowy No Win No Fee (prowadzenie sprawy w zamian za procent od wygranej) to prowadzenie sprawy od jej początku do procesu może kosztować między £6 000 plus VAT do £16 000 plus VAT lub więcej. Ponadto, jeśli roszczenie trafia na wokandę w sądzie, trzeba będzie zapłacić za adwokata do reprezentowania podczas samej rozprawy (ten element nie jest fundowany poprzez No Win No Fee). Obrońcy (barristers) różnią się kosztami w zależności od tego, jakie mają doświadczenie i jaki jest ich staż pracy jako obrońca sądowy. Przedział kosztów wynajęcia obrońcy jest spory. I tak na przykład można znaleźć obrońcę za około £600 + VAT za każdy dzień sprawy. Z drugiej zaś strony są najlepsi obrońcy, znani jako QCs, i ich honorarium może wynosić tysiące funtów dziennie. Proces o niesłuszne zwolnienie zwykle trwa jeden lub dwa dni, ale może potrwać kilka dni i więcej w zależności od komplikacji sprawy. Możesz wybrać własnego obrońcę lub obrońcę poleconego przez nas.

Jeśli wygrasz swoją sprawę o niesłuszne zwolnienie, to istnieje szansa, że możesz być w stanie odzyskać niektóre z kosztów prawnych od strony przegranej. Wiele zależy od tego, jak rozsądny jest Twój przeciwnik w obronie roszczenia. Z drugiej strony, jeśli stracisz roszczenie, istnieje ryzyko, że będziesz musiał zapłacić niektóre z opłat prawnych przeciwnika.

Koszty prowadzenia sprawy o niesłuszne zwolnienie przy fundowaniu na zasadzie No Win No Fee (prowadzenie sprawy w zamian za procent od wygranej).

Zgodnie z umową No Win No Fee, w zależności od tego, co jest uzgodnione między adwokatami i klientem, największą sumą jaka może być odliczona od wygranej jest 35% włącznie z podatkiem VAT od sumy odszkodowania. Na przykład, Jeśli zgodzimy się na 35% potrącenia z Tobą i otrzymasz £10 000 odszkodowania to odliczymy 35% czyli £3 500 (włącznie z VAT) a na rękę otrzymasz £6 500, niezależnie od tego, ile godzin pracy wykonaliśmy.

Załóżmy, że w sprawie dojdzie do rozprawy i załóżmy, że będzie to jeden dzień i trzeba będzie wynająć obrońcę, który kosztuje £900 w tym VAT. Jeśli wygrasz sprawę i na przykład sąd przyzna £15 000 odszkodowania, to będziesz zobowiązany opłacić koszty prowadzenia sprawy w wysokości £5 250 włącznie z VAT (35% od wygranej), plus koszty obrońcy, czyli £900 włącznie z VAT. Wtedy po odliczeniu wszystkich kosztów pozostanie Ci na rękę £8 850. Po zakończeniu procesu, w którym wygrałeś, adwokat zażąda wkładu w poczet kosztów prawnych. Jeśli, powiedzmy, że zostały przyznane £2 000 w kierunku kosztów prawnych, to w efekcie możesz mieć £10 850 w ręku. (ten element zwrotów kosztów prawnych nie jest gwarantowany i niestety nie zdarza się często w sądzie pracy).

Fundowanie sprawy o niesłuszne zwolnienie poprzez ubezpieczenie kosztów prawnych (Legal Expenses Insurance).

Jeśli masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia kosztów prawnych i sprawa ma uzasadnione szanse na wygraną, tak aby ubezpieczycieli finansowo wsparł prowadzenie sprawy to zwykle (ale nie zawsze) nie trzeba płacić za nic. Przy takim fundowaniu sprawy wnioskujący musi wpierw zgłosić zamiar prowadzenia sprawy do ubezpieczyciela, który to przeprowadzi wstępną analizę sprawy. Jeśli według analizy sprawy wyjdzie, że szanse na wygraną są co najmniej 51% lub więcej to wtedy zazwyczaj ubezpieczyciel zgadza się na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy. Czasem jest możliwość zlecenia wykonania takiej analizy przez nas. Z tym, że w takiej sytuacji klient musi za to zapłacić według stawki godzinowej lub ustaloną cenę z góry za całość usługi. Na etapie analizy zazwyczaj ubezpieczyciel nie jest skłonny pokrywać żadnych kosztów, ponieważ nie jest wiadomo, czy sprawa ma w ogóle podstawy prawne i jakiekolwiek szanse na wygraną. Ubezpieczyciel zazwyczaj może kierować Cię do sowich prawników. Ale nie musisz korzystać z ich usług. Masz prawo wybrać jakąkolwiek kancelarię według Twojego uznania. Jeśli wybierzesz naszą kancelarię to wtedy my skontaktujemy się z ubezpieczycielem i podpiszemy z nimi odpowiednią umowę. Potem będziemy zobowiązani aktualizować ubezpieczycieli, jak dużo pracy zostało przeprowadzone w Twoim imieniu i będziemy zobowiązani na prowadzenie sprawy według wcześniej uzgodnionego planu co od ilości godzin oraz potrzeb wykonania poszczególnych kroków prawnych w sprawie.

Uwaga co do ubezpieczenia kosztów prawnych – takie ubezpieczenie może się też często nazywać Personal Legal Cover lub Family Legal Cover lub inaczej. Tak więc warto wczytać się w polisę samego ubezpieczenia domu. Z tego co nam wiadomo koszt takiego ubezpieczenia nie jest wysoki i zazwyczaj może to być w okolicach £50lub mniej na rok jako dodatek do ceny samego ubezpieczenia domu. Tak więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że koszty prowadzenia sprawy mogą być rzędu £6 000 do £16 000 i więcej to chyba warto jest takie ubezpieczenie posiadać.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Proszę opisać we wniosku streszczenie Państwa sprawy. Odpowiemy w ciągu 4 godzin.

Nasi klienci nam ufają

Zapoznaj się z opiniami klientów, którzy skorzystali z pomocy Truth Legal

TrustPilot

Dziękuję za pomoc w mojej sprawie…

Dziękuję za pomoc w mojej sprawie .Profesjonalne i szczere podejscie bardzo szybka odpowiedz i wyrozumialosc.

Joanna Piotetczak

Read more reviews on TrustPilot →

TrustPilot

Podziękowania

Chciałabym bardzo podziękować Panu Mirkowi za dobre poprowadzenie mojej sprawy i doprowadzenie jej do końca. Bardzo polecam ta kancelarię a zwłaszcza Pana Mirka.

Joanna

Read more reviews on TrustPilot →

TrustPilot

Jestem zachwycona zaangażowaniem Pana…

Jestem zachwycona zaangażowaniem Pana Mirosława w sprawę. Długo szukałam polskiego prawnika w Anglii i tylko tutaj uzyskałam fachową pomoc i poradę prawną. Wszystko szczegółowo mi wyjaśnił, w prostym i zrozumiałym dla mnie języku. Jego znajomość prawa angielskiego jest na wysokim poziomie. Szczerze polecam podjęcie współpracy.

Consumer

Read more reviews on TrustPilot →

TrustPilot

Gorąco polecam!

Pani Aleksandra wyjaśniła mi każdy szczegół mojej sprawy oraz informowała na bieżąco o postępach aż do pozytywnego zakończenia. Bardzo profesjonalna i skuteczna obsługa, gorąco polecam Truth Legal Solicitors.
Bardzo dziękuję!

Jaroslaw

Read more reviews on TrustPilot →