UGODY W SPRAWACH PRACOWNICZYCH

Umowa ugodowa w sprawach pracowniczych, czyli tzw. umowa kompromisowa, jest prawnie wiążącym porozumieniem pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.

Taka umowa, jest częstym i skutecznym rozwiązaniem w celu niedopuszczenia do eskalacji sporu, tj. do przeniesienia go na salę sądową, w tym przed Trybunał Pracy.

Umowa ugodowa, wieńczy przeprowadzone wcześniej postępowanie ugodowe i wskazuje na osiągnięty kompromis. Jeżeli w Państwa firmie, narasta spór z pracownikiem lub z pracownikami, zapraszamy do kontaktu z kancelarią Truth Legal. Nasz doświadczony zespół Prawa Pracy, pomoże Państwu przeprowadzić proces ugodowy w sposób rzetelny i profesjonalny, z satysfakcjonującym wynikiem.