Słuszne zwolnienie z pracy

Złóż wniosek o niesprawiedliwe zwolnienie

//Słuszne zwolnienie z pracy
Słuszne zwolnienie z pracy2018-11-08T18:27:12+00:00

Jaki może być powód sprawiedliwego zwolnienia z pracy?

W świetle angielskiego prawa pracy istnieje jedynie pięć potencjalnie sprawiedliwych powodów, by rozwiązać z kimś stosunek pracy. Oto one:

  • Zachowanie (wykroczenie, niewłaściwe postępowanie)
  • Możliwości (słaba wydajność lub niemożność wykonywania pracy ze względu na zły stan zdrowia)
  • Zwolnienia grupowe/ odprawa
  • Niezgodność z prawem (zatrudnienie pracownika byłoby niezgodne z prawem)
  • Inny poważny powód (znany pod skrótem SOSR, na który może składać się rozkład związku w stosunku pracy)

Jak powinien postępować pracodawca w czasie procesu zwolnienia

Nawet jeżeli pracodawca jest w stanie wykazać, że istnieje powód do sprawiedliwego zwolnienia osoby z pracy, to po to, by proces ten można było uznać w świetle prawa za sprawiedliwy, muszą być zachowane pewne reguły postępowania.

Proces zwolnienia musi być przynajmniej zgodny z Kodeksem Postępowania Dyscyplinarnego i Skarg ACAS, ale powinien też być zgodny z przepisami i procedurami własnymi pracodawcy. Na przykład, jeżeli ktoś ma być zwolniony z powodu złego zachowania, musi mieć możliwość pójścia na rozmowę dyscyplinarną w towarzystwie osoby trzeciej, np. kolegi czy przedstawiciela związków zawodowych i musi mieć szansę odpowiedzenia na postawione zarzuty.

Czy należy mi się wypowiedzenie?

Pracownikom należy się okres wypowiedzenia. Jego długość zależna jest od zapisu w kontrakcie pracowniczym, niemniej jednak minimum ustawowo gwarantowane, to jeden tydzień plus dodatkowy tydzień za każdy rok pracy po 24 miesiącach pracy. Zdarza się, że pracodawca by przybliżyć ostatni dzień zatrudnienia pracownika, płaci mu równowartość czasu, który pracownik musiałby przepracować w ramach wypowiedzenia. Jedynym przypadkiem, kiedy pracownikowi nie przysługuje okres wypowiedzenia, jest ten, kiedy pracownik zostaje zwolniony za wykroczenie, zwane też poważnym wykroczeniem.

Czy mogę się odwołać od zwolnienia?

Bardzo ważne jest, by jasno określić powód zwolnienia pracownika. Pracownik powinien zawsze mieć możliwość do odwołania się od decyzji pracodawcy. Odwołanie powinno być wysłuchane, jeśli jest to możliwe, przez kogoś kto nie brał udziału w zwolnieniu.

Myślę, że zostałem zwolniony niesprawiedliwie.

Jeżeli myślimy, że zwolniono nas niesprawiedliwie, wówczas warto jest zasięgnąć porady specjalistów i to stosunkowo szybko. Być może będzie można wnieść sprawę do Trybunału Pracy, ale ze względu na istniejące w tym zakresie ograniczenia czasowe, nie warto zwlekać. Czas zaczyna płynąc od momentu, kiedy powiedziano nam że jesteśmy zwolnieni, bez względu czy będziemy się odwoływać czy nie.

Navya Shekhar