Innym przykładem tego, jaki wpływ ma wypadek na Państwa życie, jest emerytura. Emerytura ta może być Państwa głównym zabezpieczeniem na czas starości. Nawet, jeżeli do niej jeszcze daleko, wypadek, który zakłócił Państwa możliwości zarobkowania, może mieć wpływ na wysokość, pobieranego przez Państwa w przyszłości, wynagrodzenia emerytalnego.

Zazwyczaj na emeryturę płaci się poprzez zgodę na regularne potrącenia od zarobków. Mogą to być płatność dobrowolne, lub takie, które odciągane są przez pracodawcę od zarobków.  Jeżeli są Państwo zatrudnieni, pieniądze idące na emeryturę pracownicza są zazwyczaj wyrównywane do pewnej wartości przez pracodawcę i rząd.

Wypadek, w konsekwencji którego nie mogą Państwo pracować, może łatwo zakłócić regularność tych wpłat. Mogą one być czasowo zatrzymane, jako że wypadek miał wpływ na Państwa zarobki lub mogą być Państwo zmuszeni do udania się na wcześniejszą emeryturę.

Jeżeli obrażenia lub zły stan zdrowia zmuszą Państwa do udania się na wcześniejszą emeryturę, wiele systemów emerytalnych pozwala na ciągły wzrost funduszu emerytalnego, aczkolwiek na niższym poziomie, niż w przypadku Państwa dalszego zatrudnienia.

Oczywiście im mniejsze są wpłaty na system emerytalny, tym mniejszą wartość będzie miała emerytura w porównaniu z przypadkiem, gdyby Państwo pracowali i przeszli na emeryturę we właściwym czasie. W ten właśnie sposób wypadek może mieć negatywny wpływ na Państwa wynagrodzenie emerytalne.

Stąd konkluzja, że gdyby wypadek nie wydarzył się, nie ponieśliby Państwo start emerytalnych.

Osiągnięcie wieku emerytalnego

Większość systemów emerytalnych prezentuje opcje możliwe dla Państwa po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zazwyczaj mogą Państwo:

 • Pobierać emeryturę roczną, jako zamiennik zarobków lub/i
 • Pobrać 25%,  jako jednorazową wypłatę, wolną od podatku.
 • Jeżeli wypadek zmniejszył lub zatrzymał płatności emerytalne, wówczas, tak regularna emerytura jak i ta wypłacana, jako płatność jednorazowa, na tym ucierpią. Strata w przypadku każdej z nich powinna być wyliczana oddzielnie.

Dowiedzenie strat emerytalnych

Jest to stosunkowo proste, w porównaniu z dowiedzeniem innego rodzaju strat. Większość materiału dowodowego będzie pochodziła z dokumentacji towarzyszącej systemowi emerytalnemu i będzie stanowiła podstawę do wszelkich wyliczeń.  Włączając w to:

 • Sposób wyliczenia emerytury (czyli równanie wskazujące, ile ma zostać wypłacone)
 • Państwa normalny wiek emerytalny
 • Potwierdzenie wskaźnika emerytalnego w przypadku choroby

Państwa wiek ma również znaczenie przy wyliczaniu strat, czyli on także będzie musiał zostać udowodniony, np. poprzez przedłożenie świadectwa urodzenia.

Wyliczanie strat emerytalnych

Jeżeli wypadek nie przydarzyłby się, a Państwo nadal pracowaliby i wpłacali na fundusz emerytalny, jak dotychczas, wartość funduszu wzrastałaby w tempie rocznym. Wyliczenie tego wzrostu rocznego i porównanie go ze wzrostem aktualnym w chwili obecnej, będzie wskazywało ile Państwa konkretny fundusz traci rocznie na wartości, na skutek wypadku.

Stosując dalsze wyliczenia (podobne do tych w przypadku strat przyszłych zarobków), liczba ta może być użyta do określenia, jak wielkie są straty w przypadku Państwa emerytury w kategoriach realnych. Robi się to poprzez wyliczenie strat na przeciągu całej przewidywanej długości Państwa życia, zaczynając od daty przejścia na emeryturę. Proszę się nie martwić, w przypadku oceniania przewidywanej długości życia nie korzysta się z wróżb, ale stosuje się tabele statystyczne.

Redukcje

Jak wiadomo, życie jest pełne niespodzianek. By wziąć pod uwagę wszystko inne, co może mieć wpływ na wpłaty emerytalne, w ciągu Państwa życia przedemerytalnego, często stosuje się obniżki. Zawsze istnieje szansa, że wpłaty, które mogłyby być czynione przez Państwa, nie byłyby ciągłe, nawet gdyby wypadek się nie przydarzył. Inne możliwości, które należałoby wziąć pod uwagę to: odprawa, utrata zatrudnienia, wczesna emerytura z innego niż wypadek, powodu.  Zazwyczaj stosuje się redukcje rzędu 10%, aczkolwiek wielkość ta może się różnić zależnie od sprawy.

Nałożenie się na roszczenie z tytułu utraty zarobków

Podobnie jak podatek i ubezpieczenie społeczne, wpłaty na emeryturę, odciągane z Państwa emerytury, nie mogą być częścią roszczenia o utratę zarobków. Przecież wpłaty te byłyby przez Państwa czynione, nawet gdyby wypadek się nie wydarzył.

Jeżeli emerytura Państwa ucierpiała, bo nie dokonali Państwo części wpłat, wówczas można starać się o rekompensatę tych strat pod nagłówkiem –straty emerytalne.

Jeżeli są Państwo w prywatnym systemie emerytalnym, niedokonanie wpłat ma tak samo niekorzystny wpływ na emeryturę, jak w systemach pracowniczych.  W tym przypadku, nie stanowi to o utracie zarobków, niemniej starta ta powinna podlegać roszczeniu. Powinno być to uczynione, jako:

 • Utracone wpłaty – konkretnie roszczenie o sumę, którą wpłaciliby Państwo na fundusz emerytalny. Po odzyskanie tej sumy, powinna ona zostać wpłacona na fundusz;
 • Starta dla funduszu emerytalnego – poprzez wyliczenie strat długoterminowych, które zostały spowodowane poprzez niezapłacenie składek do funduszu. To jest czynione podobnie jak wyjaśnione zostało szczegółowo już uprzednio.

Zapytaj swego prawnika – wyliczenie strat emerytalnych

Wyliczenia mające na celu określenie wielkości straty emerytalnej są skomplikowane. Są one podobne do tych, stosowanych przy stratach przyszłych zarobków.

To, co powinni Państwo zrobić, to omówić wszystko, co chcieliby Państwo na ten temat wiedzieć, z prawnikiem oraz rzecz jasna dostarczyć mu/ jej szczegóły Państwa systemu emerytalnego. Z wyliczeniami prawnik da sobie radę. Jeżeli życzą sobie Państwo tego i są dostatecznie odważni, by stanąć twarzą w twarz z wyliczeniami, proszę poprosić prawnika o szczegółowe przeprowadzenie przez te kalkulacje.

Inne sytuacje, w których możemy mieć do czynienia ze stratami emerytalnymi

Niektóre systemy emerytalne zezwalają drogim bliskim na otrzymywanie płatności z Państwa funduszu na wypadek Państwa śmierci. Jeżeli to wypłata została zmniejszona na skutek wypadku, wówczas mamy do czynienia z kolejną stratą, która może być włączona w roszczenie.

Jeżeli składają Państwo roszczenie w imieniu osoby, która utraciła życie w wypadku, wówczas należy wziąć pod uwagę także fundusz emerytalny. (Proszę zwrócić uwagę na rozdział Wystosowanie roszczenia ciągłego w przypadku śmierci)

Straty emerytalne są często przeoczane

Małe ostrzeżenie: straty emerytalne ją jednymi z najrzadszych grup odszkodowaniach.

Jeżeli Państwa prawnik nie zbada w pełni o te sprawy, starty emerytalne mogą zostać przeoczone. Jeżeli myślą Państwo, że tak się dzieje w Państwa przypadku, może warto zmienić prawnika?

Jeżeli Państwa roszczenie zostało zaspokojone i otrzymali Państwo odszkodowanie, ale straty emerytalne nie były w niewłączone, mimo że powinny były być, mogą Państwo wnieść, stosunku do Państwa prawnika, roszczenie o zaniedbanie zawodowe.

Pominięcie strat emerytalnych stanowi ryzyko, jeżeli osoba zajmująca się Państwa roszczeniem nie ma doświadczenia lub jeżeli firma, prowadząca sprawę, stawia na ilość spraw, zamiast, na jakość świadczonej usługi. Proszę się upewnić, że nie zostaną Państwo narażeni na straty, będące skutkiem błędów Państwa reprezentanta prawnego.

Punkty kluczowe – straty emerytalne

 • W przypadku, kiedy wypadek zakłócił Państwa zarobkowanie, może to mieć wpływ na Państwa emeryturę.
 • Jeżeli zostaną Państwo zmuszeni do przejścia na wcześniejszą emeryturę, Państwa normalny fundusz emerytalny może zostać zastąpiony chorobowym. Emerytury „chorobowe” są zazwyczaj niższe niż „normalne”.
 • Straty emerytalne mogą zredukować wartość emerytury rocznej, w chwili przejścia na emeryturę, jak też na wartość wypłaty jednorazowej, na którą Państwa system zezwala. Jeżeli to ma miejsce, odszkodowanie powinno obejmować oba te przypadki.
 • Redukcje, w przypadku strat emerytalnych, zazwyczaj stosuje się, by wziąć pod uwagę możliwość, że mogą Państwo nie zrealizować w pełni możliwości danych przez fundusz emerytalny, nawet, jeżeli wypadek nie przydarzyłby się.
 • Niektóre systemy emerytalne zezwalają na wypłatę emerytury drogim biskim na wypadek śmierci. W tym przypadku, wartość ta, również powinna być zbadana.
 • Straty emerytalne są dość rzadką grupą roszczeniową. Reprezentacja prawna niskiej, jakości lub niedoświadczony prawnik może z łatwością kwestie tę przeoczyć. Dlatego ważne jest, by korzystać z wysokiej, jakości usług prawnych. Proszę przedyskutować to dogłębnie z Państwa prawnikiem, specjalizującym się w sprawach roszczeniowych.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.