Nie wszyscy myślą o Bożym Narodzeniu we wrześniu, ale zanim się zorientujemy, już będzie Halloween, a potem nagle zaczniemy się wymieniać prezentami Mikołajkowymi. Uwielbiam Boże Narodzenie!

Wszyscy mamy nadzieję, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą inne niż te, które przeżyliśmy w zeszłym roku. Bez lockdown i bez ograniczeń – uff!

Wiele osób będzie chciało, aby tegoroczne obchody nadrobiły to, co wszyscy musieliśmy znosić w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Będzie to doskonała okazja do spędzenia tego magicznego czasu z rodziną.

Ale Boże Narodzenie może być trudnym czasem, zwłaszcza dla rodziców w separacji, którzy bardzo często nie potrafią porozumieć się w sprawie swoich dzieci. W takim przypadku pomocnym może być zwrócenie się o poradę prawną do prawnika rodzinnego. To doskonały sposób na poznanie swoich praw jako rodzica i omówienie najlepszego sposobu postępowania.

Trudności z ustaleniami dotyczącymi kontaktu nie muszą trafiać bezpośrednio do Sądu. Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązania sprawy. Czasem warto zacząć od wysłania oficjalnego pisma, w którym zostaną przedstawione propozycje kontaktu, a jeśli to nie rozwiąże sprawy, to obie strony, w większości przypadków, zostaną skierowane na mediację. Jeżeli sprawy nie można rozwiązać polubownie, wtedy może zajść konieczność wszczęcia postępowania sądowego.

Czasami, oczywiście, polubowny sposób rozwiązania tych kwestii nie jest możliwy z powodu przemocy domowej między stronami i/lub jakichkolwiek obaw związanych z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego w tych okolicznościach sprawa musi zostać rozpatrzona przez Sąd.

Warto rownież wiedzieć, że kwestia kontaktu rodziców z ich dziećmi rzadko jest dla Sądu sprawą pilną. Oznacza to, że strony mogą czekać od 6 do 8 tygodni na pierwszą rozprawę, podczas której można będzie omówić ustalenia dotyczące kontaktu. Dlatego radzę zacząć myśleć o tych kwestiach już teraz.

Przed pierwszą rozprawą Children and Family Court Advisor and Support Service (CAFCASS) przeprowadzi rozmowy telefoniczne ze stronami, sprawdzi kartotekę policyjną obu stron oraz porozmawia z Opieką Społeczną, aby sprawdzić czy mieli oni kiedykolwiek do czyniena z rodziną i jeśli tak, to dlaczego. Po podjęciu wszystkich niezbędnych kroków, urzędnik CAFCASS przygotuje krótki raport, w którym zaleci potencjalne ustalenia dotyczące kontaktu.

Czasami pierwsza rozprawa odbywa się „na papierze” między urzednikiem CAFCASS a Sądem, bez obecności stron na rozprawie. Jeśli tak się stanie, to pierwszy raz, kiedy strony mogą pojawić się w Sądzie, może nastąpić kilka miesięcy później.

Dlatego, mimo że jesteśmy dopiero we wrześniu, warto już teraz zastanowić się nad ustaleniami kontaktu podczas Świąt. Nie zwlekaj! Proaktywne działanie zapewni mnóstwo czasu na rozważenie polubownych sposobów rozwiązania problemów, ale także, miejmy nadzieję, wystarczająco dużo czasu na wszczęcie postępowania sądowego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Polubowne załatwianie spraw jest także zazwyczaj znacznie tańsze i szybsze.

Aby omówić Twoją sprawę i otrzymać poradę prawną dostosowaną do Twoich okoliczności, skontaktuj się z nami. Oferujemy 30 min bezpłatną i poufną konsultację.