Odszkodowanie ma na celu przywrócenie Ci takiej samej pozycji, w jakiej byłeś przed wypadkiem – tak jakby on nigdy nie miał miejsca. Jako koncepcja jest to łatwe do zrozumienia, ale jest to coś, co jest znacznie trudniejsze do wprowadzenia w życie/ do wykonania w praktyce.

Zasadniczo sprowadza się to do dwóch pytań: Czego można żądać? i o jaką kwotę można ubiegać się za każdy „element”?

Możesz ubiegać się o odszkodowanie tylko za obrażenia i straty finansowe, które poniosłeś w wyniku wypadku. Chociaż niektóre straty mogą być łatwe do obliczenia – na przykład utrata tygodniowej pensji z powodu kontuzji, która uniemożliwiła pracę – innych strat nie można wycenić tak zdecydowanie. Jak można na przykład przypisać „wartość” złamanej nodze?

Prawnicy często mówią o dwóch rodzajach odszkodowań:

  • „Specjalne odszkodowanie” – obejmujące straty finansowe, które można jednoznacznie obliczyć; i
  • „Ogólne odszkodowanie” – które obejmuje odszkodowania za straty, których nie można obliczyć w kategoriach czysto matematycznych. Urazy są główną formą szkód ogólnych. Do tego stopnia, że termin ten jest często używany jako skrót dla elementu roszczenia dotyczącego szkody. Istnieją jednak inne rodzaje szkód ogólnych. Nasz Kompletny przewodnik dotyczący odszkodowań za obrażenia ciała zawiera więcej szczegółów na ten temat: https://www.truthlegal.com/free-personal-injury-ebook-download-for-free/

Roszczenie z tytułu obrażeń ciała zazwyczaj obejmuje kombinację szkód ogólnych i specjalnych.

Szkody ogólne

Żadna kwota odszkodowania nie może zrekompensować bólu i cierpienia odniesionych obrażeń, ale ze względów praktycznych należy dokonać wyceny. Mówiąc najprościej, im więcej wycierpiałeś i możesz cierpieć w przyszłości, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania odszkodowania za odniesione obrażenia. Ogólnie rzecz biorąc, odszkodowanie za ból i cierpienie nie są tak wysokie, jak mogłoby się wydawać. Należy zauważyć, że „cierpienie” może również obejmować wszelkie objawy psychologiczne, których doświadczyłeś.

Przez lata prawo rozwinęło metody obliczania odszkodowania za obrażenia. Dwie główne metody to:

  • Konsultowanie się z wytycznymi kolegium sądownictwa (Judicial College – JC – Guidelines) – dawniej zwanymi wytycznymi Rady Studiów Sądowych (Judicial Studies Board – JSB – Guidelines); i
  • Porównanie twoich obrażeń z poprzednimi przypadkami (gdzie doznano podobnych obrażeń)

Wytyczne kolegium sądownictwa (JC)

Wytyczne JC określają w przybliżeniu, jakie odszkodowanie należy przyznać za określone rodzaje obrażeń. Wytyczne są okresowo aktualizowane, zwykle zgodnie z inflacją. Zawierają nawiasy na odszkodowanie, które są przydatne przy ustalaniu przybliżonej wartości roszczenia. Na przykład w przypadku niewielkiego urazu szyi (takiego jak uraz kręgosłupa szyjnego), w którym objawy są umiarkowane, a całkowity powrót do zdrowia następuje w ciągu około dwóch lat, odpowiedni przedział wynosi od 3,810 GBP do 6,920 GBP. Jednak, aby zawęzić wycenę, konieczne jest dalsze rozważenie twoich obrażeń.

Poprzednie przypadki

Druga metoda polega na przyjrzeniu się odszkodowaniom przyznanym przez sędziów podczas poprzednich rozpraw sądowych. Istnieją tysiące zgłoszonych przypadków, więc zadaniem Twojego prawnika jest znalezienie przypadków, które najbardziej przypominają Twoje obrażenia. Prawnicy ubiegający się o odszkodowanie chcą polegać na wysokich wartościach; firmy ubezpieczeniowe i ich prawnicy będą starali się polegać na niższych wartościach zgłaszanych przypadków.

Aby ocenić ból i cierpienie, należy skorzystać z obu głównych metod. Jednak wielu ubezpieczycieli opiera się na programach komputerowych, a nie na prawie, przy ustalaniu wyceny odszkodowań.

Szkody specjalne

Istnieje kilka twardych i szybkich zasad obliczania odszkodowania za straty finansowe. Możesz być zaskoczony wszystkimi stratami finansowymi, jakie może spowodować wypadek. Nawet osoby zgłaszające roszczenia mogą łatwo zapomnieć o rzeczywistych kosztach finansowych odniesionych obrażeń.

Twój prawnik powinien dokładnie zbadać Twoje straty finansowe, aby odpowiednio uwzględnić je w Twoim roszczeniu. Jest to jeden z kluczowych obszarów, w których niewykwalifikowani asystenci lub przepracowani pracownicy obsługi roszczeń mogą wyrządzić rzeczywistą szkodę Twojemu roszczeniu. Jeśli nie poświęcą czasu na zbadanie twoich wyjątkowych okoliczności, niektóre straty mogą zostać przeoczone. Po sfinalizowaniu sprawy nie można później żądać żadnych utraconych strat.

Należy pamiętać o koncepcji łagodzenia strat. Oznacza to, że winowajca powinien zapłacić tylko za te straty, które są rozsądne i które wynikają z wypadku. Na przykład, jeśli pracownik biurowy złamie mały palec u nogi w wypadku, a następnie zdecyduje się nigdy więcej nie pracować, nawet jeśli mógłby z łatwością wrócić do pracy, wówczas niesprawiedliwe byłoby płacenie pracownikowi biurowemu za utracone zarobki przez całe życie. Żaden sąd nie dopuściłby tak skandalicznego roszczenia.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wartości roszczenia lub uważasz, że przedstawiciele prawni nie są w stanie odpowiednio zająć się Twoim roszczeniem, rozważ zmianę prawników. Alternatywnie, jeśli Twoi prawnicy nie uwzględnili ważnych strat i nie załatwili roszczenia, możesz mieć możliwość wniesienia przeciwko nim roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego.

W Truth Legal jesteśmy specjalistami od obrażeń ciała, którzy pomogli setkom klientów w uzyskaniu odszkodowania, na które zasługują, w ramach roszczeń „No Win No Fee”. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sprawę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odszkodowań za obrażenia ciała, pobierz nasz bezpłatny ebook: https://www.truthlegal.com/free-personal-injury-ebook-download-for-free/

Oryginalny wpis bloga w języku angielskim: https://www.truthlegal.com/how-are-personal-injury-claims-actually-valued/