Kancelaria Truth Legal zatrudnia zespół specjalistów złożony z radców prawnych do spraw odszkodowań za choroby wywołane przez kontakt z azbestem. Odszkodowaniami za choroby wywołane przez kontakt z azbestem zajmować się muszą specjaliści, gdyż większość z powszechnie dostępnych prawników, (którzy są bardzo dobrzy w wielu sprawach) nie ma wystarczającego doświadczenia w zajmowaniu się tak złożonymi sprawami.

azbestem

Większość ludzi wie bardzo niewiele na temat chorób wywoływanych przez kontakt z azbestem, dopóki nie dotkną ich one osobiście. Nawet u osób, które pracowały przy azbeście, (co było dość powszechne wiele lat temu) często występują, na co dzień objawy wskazujące, iż mogą istotnie cierpieć na którąś z chorób powiązanych z nim; żyją one jednocześnie w błogiej nieświadomości przyczyn swych problemów związanych z układem oddechowym.

Otrzymujemy wiele pytań na temat tych okropnych konkretnych chorób, ogólnie określanych, jako „choroby wywołane azbestem”. Zwykle zadawane nam są wielokrotnie te same pytania. W związku z tym uznaliśmy, iż dobrze by było przedstawić tutaj te najczęściej zadawane oraz nasze na nie odpowiedzi.

1.     Czym jest pylica azbestowa?

Słowo „pylica azbestowa” jest często błędnie stosowane przez wiele osób, jako ogólne określenie chorób wywołanych azbestem. Faktycznie istnieje przypadłość zwana pylicą azbestową (podrażnienia płuc wywołane intensywnym kontaktem z pyłem lub włóknami azbestu), jest to jednak oddzielna jednostka chorobowa, a nie nazwa wspólna dla wszystkich schorzeń wywołanych azbestem.

Do innych głównych chorób wywoływanych azbestem należą: –

  1.  Międzybłoniak – nowotwór rozwijający się w zewnętrznej błonie płucnej (opłucnej) bądź w błonie jamy brzusznej (otrzewnej).
  2. Rak Płuc Wywołany Azbestem – rak płuc wywołany kontaktem z azbestem. Najczęściej uważa się, że rak płuc jest wywoływany głównie paleniem, co rzecz jasna nie zawsze jest prawdą. Wiele osób z rakiem płuc, którzy mieli kontakt z azbestem, to palacze. Mimo to, nadal mogą żądać odszkodowania za kontakt z azbestem.
  3. Rozsiane Pogrubienie Opłucnej – Często określane po prostu jako pogrubienie opłucnej, powodowane jest uszkodzeniem zewnętrznej błony płucnej. Wywołuje problemy z oddychaniem o różnym stopniu nasilenia. Pogrubienie opłucnej może być spowodowane niższym stopniem kontaktu z azbestem, niż ma to często miejsce w przypadku poważniejszych chorób wywołanych azbestem.

2.     Cierpię na blaszkę opłucnej – Czy mogę żądać odszkodowania?

Faktycznie istnieje choroba zwana blaszką opłucnej, również powodowana kontaktem z azbestem. Jest to forma okaleczeń cienkiej błony pokrywającej płuco (zwanej również opłucną). Blaszka opłucnej jest chorobą niezłośliwą (nienowotworową) i zazwyczaj bezobjawową, co oznacza, że nie powoduje bólu ani innych dolegliwości. Cierpiący na nią często zostają zdiagnozowani przypadkowo, podczas rutynowych badań, bądź podczas prześwietleń związanych z innym problemem.

W Anglii i Walii można się było domagać odszkodowania za blaszkę opłucnej do czasu decyzji Izby Lordów z roku 2007. Zadecydowała ona, iż osoby cierpiące na bezobjawową blaszkę opłucnej w istocie nie mieli podstaw do oskarżeń. Krótko mówiąc, za ich przypadłość nie należało się żadne odszkodowanie.

W rezultacie tej decyzji, rząd wprowadził projekt pozwalający osobom, które złożyły wniosek o odszkodowanie za blaszkę opłucnej przed październikiem 2007 roku aż do pierwszego sierpnia 2011 zażądać w zamian pojedynczej wypłaty 5000 funtów. Po tym czasie nie przyjmowano już żadnych wniosków.

Osoby poszkodowane z powodu kontaktu z azbestem w Szkocji i Irlandii Północnej nadal mogą złożyć wnioski o odszkodowanie za blaszkę opłucnej. System prawny w tych dwóch krajach różni się od tego w Anglii i Walii.

Jeśli ktoś cierpi na blaszkę opłucnej, nie oznacza to, że istnieje ryzyko wystąpienia którejś z pozostałych chorób. Sam fakt zdiagnozowania blaszki opłucnej oznacza jednak, iż w opłucnej znajduje się azbest, co może później przyczynić się do rozwoju innej choroby wywołanej azbestem, chociaż nie jest to normą.

3.     Przecież azbest został zakazany, prawda? Dlaczego nadal wciąż diagnozuje się choroby powodowane przez azbest?

Jest to powodowane zjawiskiem zwanym „inkubacją”.

Azbest ostatecznie został całkowicie zakazany w roku 1999, kiedy to stosowanie i importowanie chryzotylu (białego azbestu) stało się nielegalne. Krokidolit (azbest niebieski) i amozyt (azbest brązowy) zostały jednak zakazane w roku 1985. Ostatnie dwie formy należały do najbardziej śmiercionośnych typów azbestu.

Może zatem wydawać się dziwnym, że osoby pracujący przy azbeście i w związku z tym narażone na kontakt z nim w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dopiero teraz są diagnozowane z choroby wywołanymi azbestem.

Powód sprowadza się do okresu inkubacji, czyli czasu, jaki mija od kontaktu z azbestem, do pojawienia się objawów. Okres inkubacji dla chorób wywoływanych przez azbest wynosi, co najmniej 10 lat, lecz częściej ponad 20, a może nawet wynosić 50 lat.

W końcu nowe diagnozy chorób wywoływanych przez azbest w większych krajach zachodnich, gdzie azbest został zakazany już jakiś czas temu, z pewnością wygasną, lecz jak na razie końca ich nie widać i nie stanie się tak w najbliższej przyszłości. Raport HSE z roku 2009 przewidywał, że zgony wywołane międzybłoniakiem u mężczyzn powinny osiągnąć najwyższy poziom w roku 2016. Okazało się to być nieprawdą.

4.     Jeśli więc miałem kontakt z azbestem w latach sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych, czy nie będzie za późno na odszkodowanie, jeśli dopiero teraz moje schorzenie zostanie zdiagnozowane?

Nie, to że kontakt miał miejsce tak dawno temu, nie oznacza koniecznie, że musi tak być. To, co określane jest jako „za późno”, wśród prawników określa się mianem „przedawnienia”. Prawnicy mówią również o „okresie przedawnienia”. Jest to okres pomiędzy wystąpieniem wydarzenia z winy kogoś innego (w tym przypadku pracodawcy przyzwalającego lub powodującego wejście w kontakt z azbestem), a złożeniem przez Państwa roszczenia. Okres ten dla większości uszkodzeń cielesnych, chorób przemysłowych i zaniedbań lekarskich wynosi trzy lata. Zatem w przypadku wypadku samochodowego, spowodowanego przez innego kierowcę, okres przedawnienia, dla złożenia roszczeń w związku z tym wypadkiem, wynosi 3 lata od daty wypadku.

Taki sam czas przedawnienia obowiązuje dla chorób wywołanych azbestem. Punktem początkowym nie jest jednak zwykle data wejścia w kontakt z azbestem – w jaki sposób mogliby Państwo o tym wiedzieć, poza tym, że najpewniej miało to miejsce przykładowo w okresie między rokiem 1970 i 1979, kiedy byli Państwo zatrudnieni w danym miejscu pracy? Mogło istnieć kilka przedziałów czasowych, kiedy mogli mieć Państwo kontakt z azbestem, jeżeli zatrudnieni byli Państwo w wielu miejscach pracy, w których mógł mieć miejsce kontakt z ta substancją. Zatem punktem początkowym przy ustalaniu okresu 3 lat jest zwykle data zdiagnozowania choroby, wywołanej azbestem (pojęcia „zwykle” używamy tutaj z ostrożnością, gdyż może to być bardziej złożone). Ze względu na tak długi okres inkubacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że diagnoza zostanie postawiona wiele lat po ostatnim kontakcie z azbestem.

5.     Co jeśli zapadnę na chorobę wywołaną azbestem, ale umrę przed złożeniem roszczenia? Czy moi bliscy mogą wystąpić o odszkodowanie po mojej śmierci?

Zróbmy krok w tył i załóżmy, że już wystąpili Państwo wnioskiem roszczeniowym, ale zmarli przed wywalczeniem odszkodowania. W takim przypadku wykonawcy Państwa testamentu mogą przejąć sprawę w imieniu Państwa spadkobierców (bądź najbliższych krewnych w przypadku braku testamentu – zwykle to są te same osoby).

Międzybłoniak w szczególności jest niezwykle agresywną chorobą i okres od diagnozy do zgonu może być okrutnie krótki dla rodziny. Nic dziwnego, że wielu mających okazję wystąpić o odszkodowanie po usłyszeniu diagnozy po prostu nie miało na to czasu. W takich przypadkach wykonawcy testamentu mogą wytoczyć postępowanie w ciągu 3 lat od zgonu poszkodowanego. Podobnie dzieje się w przypadku niezdiagnozowania u zmarłego choroby wywołanej azbestem przed śmiercią. Jeśli autopsja wykaże, iż przyczyną śmierci była choroba wywołana kontaktem z azbestem, wykonawcy testamentu mogą wystąpić o odszkodowanie. W tym przypadku sytuacja również może być złożona z wielu przyczyn. Krewni osoby, która według ich wiedzy lub przypuszczeń zmarła na chorobę wywołaną azbestem, powinni skontaktować się z nami jak najszybciej po śmierci bliskiej osoby.

Wyróżniliśmy 5 pytań na temat chorób wywoływanych kontaktem z azbestem, na które mamy nadzieję udało nam się udzielić odpowiedzi. Wiele z nich jest nam często zadawanych. Nie ma w tym nic dziwnego. Odszkodowania za choroby wywoływane kontaktem z azbestem to jeden z tych obszarów prawa stanowiących tajemnicę nie tylko dla ogółu społeczeństwa. To tajemnica również dla wielu radców prawnych. Dlatego też, jeśli zdiagnozowano u Państwa chorobę wywołaną przez kontakt z azbestem, bądź sądzą Państwo, że mieli kontakt z azbestem wiele lat temu i obawiają się teraz, że mogą cierpieć na chorobę nim wywołaną, powinni Państwo skontaktować się ze specjalistą od odszkodowań za choroby wywoływane orzez kontakt z azbestem, na przykład z zespołem ekspertów z kancelarii Truth Legal. Proszę zadzwonić pod numer 01423 788538 bądź przesłać wiadomość na adres e-mail help@truthlegal.com