W kancelarii Truth Legal staliśmy się specjalistami w reprezentowaniu osób, cierpiących na ból przewlekły. Część naszych usług w dziedzinie odszkodowań z tytułu obrażeń cielesnych, dostosowanych do potrzeb klienta, polega na bliskiej współpracy z adwokatami, którzy specjalizują się w kwestiach odszkodowań powypadkowych, i także mają głębokie zrozumienie istoty schorzeń bólowych.

Jest niezwykle ważne, żeby w przypadku, kiedy myślą Państwo, że cierpią na stan bólu przewlekłego lub lekarz, który Państwa leczy, uważa, że stan taki może się u Państwa rozwinąć  na skutek wypadku, którego byli Państwo ofiarą, sprawą Państwa zajął się prawnik, który jest specjalistą w sprawach roszczeniowych. Długotrwałe odgięciowe kontuzje karku (whiplash) często stają się schorzeniami bólowymi i często mogą być one niedostrzegane przez niedoświadczony pomocniczy personel prawny, prowadzący Państwa sprawę.

Czym jest Ból przewlekły?

Ból przewlekły jest ogólnym określeniem na schorzenia i stany, kiedy osoba która odniosła obrażenia, odczuwa realny ból, ale lekarz prowadzący nie jest w stanie dokładnie zlokalizować jego przyczyny.

Inaczej niż w przypadku obrażeń ortopedycznych, z którymi większość osób jest zaznajomiona, ból przewlekły, jako określenie, nie wszedł jeszcze do słownika potocznego. Nawet niektórzy lekarze rodzinni nie znają tego określenia, podobnie jak niektórzy niewykwalifikowani asystenci prawni, którzy prowadzą setki spraw o odgięciowy uraz karku. Ponadto – przychodnie bólu, które są oddziałami szpitalnymi, są tworami zupełnie nowymi.

Na skutek tej nowości, stany bólu przewlekłego i diagnoza bólu przewlekłego, kiedy postawiona osobie z kontuzją, wygląda jakby lekarze  nie wierzyli w to co mówią, i sugerowali że „wszystko jest w głowie”. Jest to błędne: diagnoza bólu przewlekłego jest diagnozą poważną, która wymaga specjalistycznego podejścia  i specjalistycznej reprezentacji prawnej.

Jeżeli cierpią Państwo na zespół bólu przewlekłego będący wynikiem wypadku, który nie został spowodowany z Państwa winy, nawet jeżeli powierzyli już Państwo sprawę innemu prawnikowi, powinni Państwo skontaktować się z jednym z naszych specjalistów od roszczeń powypadkowych aby nieodpłatnie, bez żadnych zobowiązań omówić sprawę, w dogodnym dla siebie czasie.

Jakie są schorzenia związane z bólem przewlekłym?

Zespół Bólu przewlekłego

Jest to trochę określenie wszechogarniające. Ból przewlekły charakteryzuje się tym, że ból nie mija. Objawy trwają przez minimum 3-6 miesięcy.

Czasami ma to względnie niewielki wpływ na poszkodowaną osobę, ale czasami objawy są znaczące i uniesprawniające.

Kompleksowy zespół bólu regionalnego (znany jako algodystrofia)

Jest to schorzenie, w przypadku którego główne objawy wydają się umiejscawiać w okolicy głównego obrażenia. W kancelarii Truth Legal zauważyliśmy, że klienci nasi, którzy zostali zdiagnozowani z kompleksowym zespołem bólu regionalnego, często zgłaszają m.in. przeszywający ból, zmiany w temperaturze skóry, pieczenie.

Klienci nasi, którzy zdiagnozowani zostali z kompleksowym zespołem bólu regionalnego, często cierpią na niekończący się ból, całkiem dysproporcjonalny w stosunku do obrażenia odniesionego w wypadku. Osoby z tą diagnozą, przez niektórych (zazwyczaj tzw. przyjaciół i pracodawców) traktowane są bez zrozumienia, jako wyolbrzymiające celowo swe cierpienie.  Więcej informacji znajda Państwo na: https://www.nhs.uk/conditions/Complex-regional-pain-syndrome/Pages/Introduction.aspx

Zespół chronicznego zmęczenia (CFS)

Zespół chronicznego zmęczenia znany jest także jako ME (Myalgic Encephalomyelitis). CFS przejawia się jako przewlekłe zmęczenie, zazwyczaj przez okres sześciu miesięcy albo dłużej. Przyczyna jest nieznana.

W Truth Legal nie mieliśmy spraw, w których wypadek był przyczyną CFS, ale przypuszczamy, że istnieją wypadki, które spowodowały lub przyspieszyły wystąpienie tego destrukcyjnego schorzenia. Osoby cierpiące na nie, często zgłaszają bóle mięśni i stawów. Więcej informacji znajda Państwo na: https://www.nhs.uk/conditions/Chronic-fatigue- syndrome/Pages/Introduction.aspx

Zaburzenia somatyczne

Jest to wachlarz stanów, w których osoba z obrażeniami wydaje sią cierpieć na objawy fizyczne, ale nie istnieje żadna oczywista przyczyna ich występowania. Objawy są tu skutkiem czynników psychologicznych  i mogą występować przez długi czas. Więcej informacji znajdą Państwo na: https://www.nbt.nhs.uk/clinicians/services-referral/neuropsychiatry-clinicians/somatoform-disorders-referal

Fibromialgia

Zazwyczaj głównym objawem tego schorzenia jest ból mięśni, występujący w wielu częściach ciała. Może także występować m.in. zmęczenie, brak czucia, sztywność i trudności poznawcze i inne podobne temu, objawy.

Fibromialgia jest często diagnozowana wespół z depresja i stanami lękowymi.

Ile jest wart mój ból spowodowany wypadkiem?

Z powodu złożonego materiału dowodowego o charakterze medycznym, w sprawach roszczeniowych za ból przewlekły, wyliczenie prawdopodobnej wartości roszczenia jest skomplikowane. Jeżeli medyczny materiał dowodowy, w skład którego często wchodzą raporty od kilku biegłych medycznych, jest korzystny, roszczenie może mieć znaczną wartość, albowiem wpływ schorzenia na osobę kontuzjowaną jest ogromy, zwłaszcza jeżeli nie dochodzi ona do zdrowia.

Roszczenia za ból przewlekły często przerażają ubezpieczycieli Pozwanych, ze względu na ich potencjalną wartość. Same tylko raporty medyczne mogą kosztować ubezpieczycieli strony pozwanej, sporą sumę pieniędzy. Kiedy staje się jasne dla ubezpieczycieli pozwanych, że wnoszący roszczenie może cierpieć na zespół bólu przewlekłego, wówczas zlecają oni prowadzenie sprawy swoim prawnikom szybciej niż zazwyczaj. Dodatkowo często zdarza się, że firma ubezpieczeniowa składa kuszącą ofertę zaspakajającą roszczenie, żeby uniknąć potencjalnie wysokiego ryzyka, że będzie to ostatecznie bardzo drogie roszczenie. Z powodu niepewności związanej z samą diagnozą, niektóre kontuzjowane osoby często dają się skusić wczesnym ofertom ubezpieczycieli, nierzadko wbrew poradzie swoich prawników.

W przypadku większości spraw roszczeniowych o dużej wartości, utrata przyszłych zarobków jest czynnikiem zwiększającym w sposób znaczący wartość roszczenia. Roszczenia za ból przewlekły, dlatego że może to być schorzenie trwałe i uniesprawniające, i z tego powodu często prowadzi to do wniesienia roszczenia o utratę zarobkowania w przyszłości, zwłaszcza  jeżeli poszkodowana osoba ma dobrze płatną pracę.