Mimo tego, ze tak Polska jak i UK są członkami Unii Europejskiej i w wielu przypadkach obowiązują je te same zasady, są obszary gdzie dostrzegalne są różnice. Jeżeli przyjechaliśmy do UK do pracy, mamy te same prawa jak obywatele Zjednoczonego Królestwa, aczkolwiek niekoniecznie musimy być świadomi, jakie są to prawa i czego możemy oczekiwać. W tym artykule zajmiemy się tym, co powinna zawierać umowa o pracę w UK.

Wynagrodzenie

Ile i kiedy powinniśmy mieć zapłacone. Może być to ujęte w formie wyszczególnienia godzinowego, sumy rocznej lub też czegoś pomiędzy. Możemy mieć płacone tygodniowo, miesięcznie lub z inną częstotliwością.

Godziny i dni pracy

Umowa powinna zawierać informacje w jakich dniach i godzinach pracownik ma pracować. Może istnieć wymóg pracy zmianowej lub może być zapis o wymogu przepracowania pewnej liczby godzin w określonym przedziale czasowym. Jeżeli zaistnieje wymóg pracy w weekendy, powinno być to umieszczone w kontrakcie.

Możemy być też zatrudnieni na umowie bez zapewnionej minimalnej ilości godzin, czyli na tzw. „zero hours contract”, co oznacza, że nasz pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia nam pracy w ogóle. Jednocześnie, kiedy pracodawca oferuje nam pracę, my nie musimy jej przyjmować.

Kontrakt – na ile?

Jeżeli praca jest tymczasowa lub na określony czas, informacje o tym powinny znajdować się w umowie.

Nadgodziny

Jeżeli istnieje szansa pracy na nadgodziny i oczekuje się od nas, że będziemy je przyjmować, powinno być to zawarte w umowie.

Miejsce pracy

Miejsce, gdzie pracujemy. W umowie może być klauzula zezwalająca pracodawcy na wysyłanie pracownika w inne miejsca pracy.

Urlop

Ile dni urlopu nam przysługuje. Może być to minimum gwarantowane prawnie lub więcej.

Wypowiedzenie

Na wypadek naszego odejścia z pracy (lub jeżeli pracodawca będzie chciał, by ustał stosunek pracy z nami) w umowie powinien być zawarty okres wypowiedzenia.

Umowy zbiorowe

Jeżeli takowe istnieją w organizacji.

Procedury składania skarg

W umowie powinny być zawarte zasady składania skarg i zasady postępowania dyscyplinarnego oraz opis, w jaki sposób składać skargę, jeżeli proces składania skargi lub postępowanie dyscyplinarne zostały przeprowadzone niewłaściwie.

Emerytura

Szczegóły programu emerytalnego.

Zasiłki chorobowe

Niektórzy pracodawcy oferują hojniejsze zasiłki z tytułu choroby niż wymagane minimum prawne. Jeżeli tak jest, zostanie to umieszczone w umowie.

Czas wolny (poza urlopem)

Niektórzy pracodawcy są hojniejsi, jeżeli chodzi o ilość czasu wolnego, wziętego z tytułu np. macierzyństwa, ojcostwa oraz czasu, jaki możemy z tego tytułu otrzymać (albo obu). Zabezpieczenia hojniejsze niż wymagane minimum, będą zawarte w kontrakcie.

Ubiór

Niektórzy pracodawcy mogą wymagać konkretnego ubioru.

Dodatkowo, oprócz zapisów chroniących pracownika, umowa może zawierać zapisy chroniące pracodawcę np. klauzulę poufności.

Nawet, jeżeli nie wręczono nam dokumentu na piśmie zatytułowanego „Umowa o pracę”, nasz pracodawca musi dać nam dokument zwany spisem warunków zatrudnienia, w którym zawarte są główne warunki, na jakich jesteśmy zatrudnieni. Powinniśmy go otrzymać w ciągu 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania odnośnie umowy o pracę, możemy pomóc. Zależy nam na pomaganiu pracownikom, na zapewnieniu im godziwego traktowania w miejscu pracy i dla tego z chęcią pomożemy!