Praca za granicą może być doświadczeniem atrakcyjnym, ale także pełnym wyzwań i nierzadko trudnym w szczegółach do pojęcia. Z dala od domu i rodziny, w obcych warunkach, może nie być łatwo. Szczególnie trudne może być radzenie sobie z chorobą. Scenariusz, z którym wielu Polakom, przyszło się zetknąć to ten, kiedy choroba zdarzyła się w czasie pobytu w Polsce, na wakacjach, co uniemożliwiło im powrót do pracy na czas. Czy pracodawca uzna w takim przypadku zwolnienie z Polski?

Dlaczego zwolnienie jest ważne?

Jeżeli jesteśmy chorzy i nie chodzimy do pracy przez okres dłuższy niż 7 dni pod rząd, musimy przynieść pracodawcy, zaświadczenie, czy jesteśmy zdolni wrócić do pracy, czy nie. Świadectwo zdolności do pracy (Fit note) może stwierdzać także, że możemy być zdolni do pracy. W takim przypadku pracodawca powinien przedyskutować z nami zmiany, jakie należałoby wprowadzić, byśmy mogli do niej wrócić.

Świadectwo zdolności jest nieodpłatne, jeżeli byliśmy chorzy i nie chodziliśmy do pracy, przez przynajmniej 7 dni. Jeżeli okres ten był krótszy, pracodawca może poprosić o samo-poświadczenie w kwestii choroby. Ważne jest by dostosować się do tych wymagań, bo może to mieć wpływ na prawo do otrzymywania Zasiłku Chorobowego. Jeżeli nie przyniesiemy świadectwa zdolności (fit note), pracodawca może wszcząć postępowanie prowadzące do zwolnienia nas z pracy za niestawienie się w niej.

Jaki jest status świadectwa zdolności do pracy?

Takie świadectwo, podobnie jak świadectwo niezdolności (sick note) jest zaliczane, jako porada lekarska, co znaczy, że pracodawca nie musi go uznać. Większość z pracodawców uznaje je, chyba, że zdecydują się oni użyć własnych specjalistów np. terapeuty zajęciowego. Każdy pracodawca musi działać w granicach rozsądku. Jeżeli zignoruje on takie świadectwo, musi mieć dobry powód, by to uczynić.

Co, jeżeli zachorujemy za granicą?

Jeżeli zachorujemy będąc za granicą, może zdarzyć się, że nie zdążymy wrócić na czas do pracy I będziemy musieli starać się o chorobowe. W takiej sytuacji w dalszym ciągu będziemy zobligowani do przedstawienia świadectwa, czyli powinniśmy poprosić lekarza leczącego nas za granicą o wystawienie go, czyli o wystawienie zwolnienia.

Nasz lekarz w Polsce (czy w każdym innym miejscu, gdzie zachorujemy), nie będzie miał dostępu do angielskich świadectw, z tego względu należy poprosić, by zwolnienie było maksymalnie wyczerpujące w treści. Powinno ono zawierać:

  • Nazwę jednostki medycznej, czyli przychodni lub szpitala, gdzie prowadzone było leczenie.
  • Datę lub okres leczenia
  • Opinię, czy według lekarza jesteśmy zdolni do pracy lub kiedy będziemy.

Zwolnienie powinno być przetłumaczone, tak by pracodawca nie miał problemu z jego zrozumieniem.

Jeżeli pracodawca nie uzna zwolnienia z zagranicy i zdecyduje się zwolnic nas lub nie wypłacić chorobowego, my jako Kancelaria Prawna, możemy pomóc. Pracujemy ze społecznością polską w UK, pomagając Polakom korzystać z ich praw w tym kraju, także w zakresie prawa pracy. Miło nam będzie pomóc Państwu.