Jaka jest najbardziej korzystna finansowo, najoszczędniejsza czasowo, najbardziej bezproblemowa metoda zakończenia stosunku pracy?

Często najtańszym, czasowo najoszczędniejszym i najodpowiedniejszym sposobem, żeby rozwiązać stosunek pracy, jest ugoda. Ugoda jest umową podpisaną przez pracodawcę i pracownika, w której wyłożone są obustronnie uzgodnione warunki na jakich ustanie stosunek pracy. Poprzez podpisanie umowy pracownik daje zapewnienie pracodawcy, że nie wniesie on przeciw niemu sprawy do trybunału pracy, po tym jak kontrakt wygaśnie. W zamian pracownik otrzyma pewną sumę pieniędzy. Mogą być też inne warunki zawarte w umowie, ale zawsze muszą być one uzgodnione przez obie strony.

Czy umowa jest korzystna dla pracodawcy, czy dla pracownika?

Zazwyczaj jest korzystna dla obu stron. Pracodawca może spotkać się z pewnymi problemami po zatrudnieniu pracownika. Może to być np. niska wydajność pracownika, brak efektywności, nieodpowiednie zachowanie, zderzenie osobowości. Dla pracodawcy głównym zyskiem będzie pozbycie się pracownika z tą pewnością, że po tym jak kontrakt wygaśnie, pracownik nie wniesie przeciw niemu sprawy do trybunału pracy. Podobnie pracownik odniesie korzyść w postaci otrzymanych od pracodawcy referencji, które umożliwią mu poszukiwanie innej pracy. Poza tym nie będzie musiał wnosić sprawy przeciw pracodawcy do trybunału pracy, co jest czaso- i energochłonne.

Co powinna zawierać umowa?

Oto standardowe warunki i zasady ugód:

  • Zaległe wynagrodzenie, bonusy, zlecenia i wynagrodzenia urlopowe pracownika
  • Wypłata związana z zakończeniem pracy, która zostanie wypłacona pracownikowi, po tym, kiedy zgodzi się on na rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli pracownik jest złym pracownikiem, jego pozycja przetargowa jest słabsza i nie będzie on w stanie domagać się wysokiego odszkodowania. Natomiast jeżeli do rozwiązania umowy dochodzi nie z winy pracownika, który dobrze pracował, suma odszkodowania może być znaczna.
  • Zasadniczo suma pierwszych £30000 (nie włączając ekwiwalentu pieniężnego za wypowiedzenie, jeżeli taka klauzula znajduje się w ugodzie) jest zwolniona od podatku.
  • W ugodzie może być zawarta Klauzula poufności i nieujawniania informacji, co może być z korzyścią dla obu stron.
  • Może być załączona także Klauzula o nie-obrażaniu, co zapobiegnie wzajemnemu obrażaniu stron.
  • Pracownik zazwyczaj zgadza się na zrzeczenie się wszelkich praw, które miałby przeciw pracodawcy
  • Pracownik zazwyczaj domaga się dobrych referencji, które zazwyczaj są użyteczne przy staraniu się o nową pracę. Są one trudniejsze do otrzymania, jeżeli pracodawca nie był wydajny.
  • Partycypacja pracodawcy w kosztach prawnych
  • Ugoda musi być podpisana przez prawnika, przedstawiciela związków zawodowych albo kogoś z Citezens Advice Bureau.

Kancelaria Truth Legal specjalizuje się w Ugodach. Jeżeli Potrzebują Państwo porady, zapraszamy