Istnieje wiele czynników mających wpływ na to, jak długo trwa sprawa wniesiona o roszczenie – od początkowego przekazania sprawy prawnikowi (proszę pamiętać by sprawę prowadził prawnik lub Legal Executive, a nie niewykwalifikowany pomocnik kancelaryjny!), aż do jej zakończenia, czy to wypłaconym odszkodowaniem, czy jej przegraną. Nie ma możliwości dokładnego określenia, ile taka sprawa może potrwać.

Poniżej zamieszczamy listę czynników, które mogą determinować skalę czasową prowadzenia sprawy.

Długość trwania postępowania w sprawie roszczeniowej zależy od tego:

 1. Jak szybko przekażą Państwo prawnikowi właściwe informacje.
 2. Jak szybko na te informacje odpowie Państwa prawnik.
 3. Na którym portalu zostanie wszczęte będzie Państwa roszczenie: Employers Liability Portal (odpowiedzialności pracodawcy), Public Liability Portal (Odpowiedzialności Cywilnej), Road Trafic Accident Portal (Ruchu Drogowego), Industiail Disease Portal (Chorób Zawodowych) lub od tego, czy Państwa roszczenie wymaga wystosowania szczegółowego żądania pozwu.
 4. Jak szybko Pozwany zareaguje na pozew o odszkodowanie
 5. Jak szybko ubezpieczyciel Pozwanego zareaguje na Państwa pozew.
 6. Czy Pozwany udostępni w pełni materiał dowodowy, czy też trzeba będzie wystąpić o przed procesowe udostępnienie materiału dowodowego.
 7. Jak szybko biegły medyczny będzie mógł Państwa zbadać.
 8. Jak szybko Państwa lekarz rejonowy i szpital(e) udostępnią Państwa dokumentację medyczną prawnikowi.
 9. Jak szybko zostaną Państwo wyleczeni z obrażeń powypadkowych
 10. Przez jak wielu biegłych medycznych będą Państwo musieli być zbadani i od ich dostępności.
 11. Czy ubezpieczyciel Pozwanego uzna winę i kiedy to uczyni.
 12. Od tego, czy klient jest dzieckiem lub czy ma ograniczoną zdolność prawną.
 13. Czy Pozwany twierdzi, że w przypadku Pozywającego nastąpiło zaniedbanie wspólne i od tego, czy jest to twierdzenie słuszne.
 14. Od tego czy Państwa prawnik chciałby wszcząć postępowanie przed sądem.
 15. Jak szybko zareagują na dochodzenie ubezpieczyciele od Kosztów Postępowania Prawnego lub tzw. Ubezpieczenia Po Fakcie.
 16. Czy ubezpieczyciele wyjdą z ofertą przed zbadaniem Poszkodowanego przez biegłych medycznych i czy Poszkodowany tę ofertę przyjmie.
 17. Czy konieczne będzie postępowanie sądowe i jak szybko prawnicy Pozywającego je rozpoczną.
 18. Czy prawnicy Pozwanego poproszą o dodatkowy czas na wniesienie materiału dowodowego obrony.
 19. Jak szybko sąd będzie w stanie przeprowadzić postępowanie.
 20. Jak szybko i jak dokładnie adwokat będzie w stanie udzielć porady, jeżeli taka porada byłaby konieczna.
 21. Jakie decyzje w kwestii sprawy, jej planu czasowego, podejmie sędzia.
 22. Jakiej wysokości i czy wystarczająco odpowiednie są oferty obu stron.
 23. Rozwoju prawa, tzn. możliwości wystąpienia nowych precedensów, w czasie prowadzenia sprawy.
 24. Sprawności zawodowej prawników Pozywającego i Pozwanego i ich wzajemnych stosunków.
 25. Czy Pozywający będzie chciał zmienić prawnika
 26. Wielorakiego rodzaju czynniki opóźniające, najczęściej zupełnie nieprzewidywalne w swej naturze.

Biorąc pod uwagę możliwe permutacje czynników powyższych, w sprawie roszczeniowej o obrażenia cielesne, nie jest możliwe zdeterminowanie, jak długo sprawa potrwa. Nasza kancelaria Truth Legal ma w chwili obecnej sprawę, która jest prowadzona od blisko pięciu lat, ze względu na jej złożoność i rozwojowy charakter medycznego materiału dowodowego. Ale doprowadzaliśmy też sprawy do końca w bardzo krótkim czasie, bez konieczności składania raportów medycznych, kiedy ubezpieczyciel występował z przyzwoitą ofertą, jeszcze przed ekspertyzą biegłego medycznego.