Były pracodawca nie chce wystawić dokumentu zwolnienia P45. Jakie były pracownik ma prawa w takiej sytuacji?

Tak zwane P45 to dokument, który pracodawca jest zobowiązany wystawić w sytuacji zwolnienia pracownika. Najważniejsze informacje jakie P45 zawiera to:

  • Dane personalne pracownika (imię i nazwisko, adres, national insurance number)
  • Nazwa i adres pracodawcy
  • Numer referencyjny pracodawcy, tzw. PAYE reference (jest to numer po jakim HMR&C odnajdzie szybko dane pracodawcy)
  • Data zwolnienia
  • Suma wynagrodzenia jaką pracownik zarobił od daty rozpoczęcie bieżącego roku podatkowego (6 kwecień) do daty zwolnienia
  • Ile podatku zostało odciągnięte od wynagrodzenia

Jeśli już doszło do zwolnienia bez względu czy jest to słuszne zwolnienie czy też niesłuszne zwolnienie to taki dokument musi być wystawiony zgodnie z następującym przepisem:

The Income Tax (Pay As You Earn) Regulations 2003

Cessation of employment: Form P45

36.—

(1) On ceasing to employ an employee in respect of whom a code has been issued, the employer must complete Form P45.

(2) The employer must then—

       (a) send Part 1 of that form to the Inland Revenue, and

       (b )  provide Parts 1A, 2 and 3 to the employee, on the day on which the employment ceases or, if     that is not practicable, without unreasonable delay.

Link to tego przepisu prawnego: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2682/regulation/36/made

W jakim czasie P45 musi zostać wystawione?

Zgodnie z powyższym przepisem (regulation 36) pracodawca musi wystawić P45 w dniu zwolnienia pracownika lub jeśli jest to niemożliwe to wystawić P45 bez niepotrzebnego i nierozsądnego opóźnienia. HMR&C zazwyczaj bierze pod uwagę czas jako nierozsądny, czas w jakim pracodawca na bieżąco rozlicza pracowników. To może być miesięcznie lub np. co 4 tygodnie. Jeśli w tym czasie pracodawca nie wystawi P45 to może to być widziane jako nierozsądne i opóźnione.

Jeśli pracodawca nie chce lub nie wystawił P45 to co były pracownik może zrobić?

Pierwsza rzecz to napisanie pisma w formie listu lub e-maila do pracodawcy z żądaniem wystawienia P45. Najlepiej jest zacytować powyższy przepis prawny. Ustne czy telefoniczne zgłaszanie problemu nie jest najlepszą praktyką ponieważ potem to jest trudno udowodnić w HMR&C. Kopię pisma zawsze należy zachować dla własnych referencji.

Jeśli po takim piśmie pracodawca dalej nie wystawił P45 to wtedy należy sprawę zgłosić do HMR&C. Wtedy HMR&C skontaktuje się z tym pracodawcą w celu uzyskania P45 lub innego rozwiązanie sprawy.

 

W razie pytań skontaktuj się z nami:

Mirek@truthlegal.com

Mirek