Jeśli ktoś wcześniej nie korzystał z porad wykwalifikowanego prawnika w UK to może być zaskoczony stawkami jakie obowiązują na rynku. Stawki zazwyczaj naliczane są za każdą godzinę pracy i podzielone są na 3 poziomy względem rejonu UK w którym znajduje się kancelaria. Np. siedziba naszej kancelarii znajduje się w Harrogate i obowiązują tu stawki stopnia drugiego, tj.

  • Prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem 201 funtów na godzinę + VAT
  • Prawnik z ponad 4 letnim doświadczeniem 177 funtów na godzinę + VAT
  • Prawnik z mniejszym niż 4 lata doświadczeniem 146 funtów na godzinę + VAT
  • Prawnicy na stażu, asystenci prawni 111 funtów na godzinę + VAT

Link do tabeli z orientacyjnymi stawkami w UK: https://www.gov.uk/guidance/solicitors-guideline-hourly-rates

VAT wynosi zazwyczaj 20% i to trzeba dodać do końcowego rachunku.

Skoncentruję się w tym artykule na dwóch rodzajach spraw i w jaki sposób mogą one być fundowane:

  1. Sprawy o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (zazwyczaj w wyniku wypadku w pracy, wypadku drogowym, etc)
  2. Sprawy z zakresu prawa pracy (zazwyczaj niesłuszne zwolnienie, dyskryminacja, etc)

Sprawy o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – w tego typu sprawach zazwyczaj prawnicy oferują prowadzenie sprawy na zasadzie ‘no win no fee’. Klient nie płaci z góry za sprawę, ale dopiero na koniec sprawy i tylko jeśli kończy się wygraną zazwyczaj pobierane jest do 25% od końcowej sumy odszkodowania.  Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj druga strona ma odpowiednie ubezpieczenie, która pokrywa koszty prowadzenia sprawy. Np. jeśli pracownik uległ z nie swojej winy wypadkowi w pracy to w zasadzie każdy pracodawca w UK jest obowiązkowo ubezpieczony i wtedy cały koszt sprawy pokrywa ubezpieczyciel tego pracodawcy. W sytuacji, kiedy taki rodzaj sprawy jest wygrany to prawnik otrzymuje zwrot za każdą godzinę swojej pracy plus odlicza od końcowej sumy odszkodowania zazwyczaj do 25%. Tak więc prawnik nie otrzymuje tylko 25% odliczonego od odszkodowania klienta, ale również zwrot za każdą godzinę swojej pracy.

Sprawy z zakresu prawa pracy – tutaj kwestia fundowania ma się zupełnie inaczej. To pracownik musi sam posiadać ubezpieczenie kosztów prowadzenia sprawy. Niestety mało, który pracownik takie ubezpieczenie posiada. W takiej sytuacji pracownik musi pokryć z własnej kieszeni każdą godzinę pracy prawnika. Jeśli sprawa jest dobra i odszkodowanie odpowiednio wysokie to prawnik może zgodzić się na prowadzenie sprawy na zasadzie ‘no win no fee’ w zamian za pobranie do 35% od końcowej sumy odszkodowania. Z tym, że w takich sprawach prawnik nie otrzymuje zwrotu kosztów za każdą godzinę swojej pracy, ale tylko te 35%.

Porównując obydwa powyższe przypadki jest jasne, że sprawy w prawie pracy są dużo bardziej kosztowne dla klienta. Również nie wszystkie tego typu sprawy kwalifikują się, aby zaoferować ‘no win no fee’.

Dla przykładu: Adam pracował 6 miesięcy i za ostatni miesiąc pracodawca mu nie zapłacił mu wypłaty w wysokości 1500 funtów. Adam starał się rozwiązać ten problem sam, ale pracodawca go zignorował. Adam zgłosił się do kancelarii prawnej z prośbą o podjęcie się jego sprawy na zasadzie ‘no win no fee’. Kancelaria wyjaśniła Adamowi, że jego sprawa nie kwalifikuje się na taki rodzaj fundowania. Taka sprawa może zająć od 10 do 30 godzin lub więcej w zależności czy dojdzie do rozprawy sądowej czy do wcześniejszej ugody. Przyjmijmy, że sprawa zajmie 15 godzin. Stawka prawnika za każdą godzinę to 201 funtów + VAT. Czyli 3015 funtów + VAT za całość sprawy. Adam może wygrać tylko zaległą wypłatę, czyli 1500 funtów. Również, jeśli sąd uzna za stosowne Adam może uzyskać odszkodowanie za poniesione straty finansowe, aczkolwiek to może nie być wysoka suma. Przyjmijmy, że to będzie kolejne 1500 funtów. Tak więc koszty prowadzenia sprawy przerastają sumę, o którą Adam chce walczyć. W takim przypadku jest bardzo mało prawdopodobne, że Adam znajdzie prawnika, który zechce poprowadzić jego sprawę na zasadzie ‘no win no fee’ ponieważ 35% od sumy odszkodowania nie pokryje nawet w połowie kosztów prowadzenia sprawy przez tą kancelarię.

Jak się zabezpieczyć w razie potrzeby założenia sprawy w prawie pracy:

  1. Możesz zgłosić się do nas i wykupić pakiet porad prawnych zanim jeszcze nastąpi problem (często już dużo wcześniej można się domyśleć, że coś się złego dzieje)
  2. Możesz wykupić tzw. Legal Expenses Insurance, które w wielu przypadkach może pokryć prowadzenia sprawy. Takie ubezpieczenie zazwyczaj ma swoje warunki, które należy spełnić. Również często nie działa ono od razu i może mieć kadencję nawet do 3 miesięcy od daty zakupu tego ubezpieczenia. Tak więc zakup ubezpieczenia już po zdarzeniu nie rozwiąże problemu.

W razie pytań zgłoś się do nas: www.tl-prawnik.co.uk

Czytaj nasz blog: https://www.tl-prawnik.co.uk/blog/