“Kim jest Kierownik Prawny?” autorstwa Catherine Reynolds

//“Kim jest Kierownik Prawny?” autorstwa Catherine Reynolds

Dyplomowany Kierownik Prawny jest to wykwalifikowany prawnik o specjalizacji w jednym czy dwóch szczegółowych dziedzinach prawa. Aby zakwalifikować się na Dyplomowanego Kierownika Prawnego, należy przejść przez szkolenie na Dyplomowanego Kierownika Prawnego. Kwalifikacje zdobywa się po studiach trzyletnich i obejmują one opanowanie szczegółowych kwestii prawnych.

Aby rozpocząć pierwszy poziom nauki, zaleca się mieć co najmniej cztery oceny z GCSE na poziomie co najmniej C, wliczając w to Język Angielski lub Literaturę. Pierwszym poziomem szkolenia akademickiego jest uzyskanie Dyplomu Zawodowego Chartered Institute of Legal Executives (CILEx) Poziomu 3 z Prawa i Praktyki. Dyplom ten składa się z 10 modułów, z których 8 opiera się na egzaminie. Na kurs ten zwykle się uczęszcza zaocznie i zwykle ukończenie go zajmuje co najmniej 2 lata. Po uzyskaniu Dyplomu 3 Stopnia, stajesz się Członkiem Stowarzyszonym Chartered Institute of Legal Executives.

Kierownik PrawnyPo uzyskaniu Dyplomu 3 Poziomu, kolejnym etapem jest uzyskanie Dyplomu Zawodowego CILEx 6 Poziomu z Wyższego Prawa i Praktyki. Dyplom ten składa się z 6 modułów, z których 4 opierają się na egzaminie. Na kurs ten również uczęszcza się zwykle zaocznie i jego ukończenie zajmuje zwykle co najmniej 2 lata. Po ukończeniu z powodzeniem Poziomu 6 stajesz się Członkiem Dyplomowanym Chartered Institute of Legal Executives.

Aby zostać pełnoprawnym Dyplomowanym Kierownikiem Prawnym, musisz również ukończyć 3-letnią praktykę zawodową. Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie pod nadzorem czynności natury prawnej. Praktyka zawodowa może się rozpocząć przed, w trakcie lub po zakończeniu nauki. Ostatni rok 3-letniej praktyki zawodowej musi jednak być ukończony po ukończeniu z powodzeniem Poziomu 6. Po zakończeniu właściwej praktyki zawodowej możesz aplikować do Chartered Institute of Legal Executives na stanowisko Członka. Wraz z aplikacją należy przesłać Portfolio dokumentujące okres praktyki zawodowej. Tylko członkowie Chartered Institute of Legal Executives uznawać się mogą za w pełni wykwalifikowanych Dyplomowanych Kierowników Prawnych.

Różnica pomiędzy Dyplomowanym Kierownikiem Prawnym a Radcą Prawnym

Dyplomowany Kierownik Prawny jest to wykwalifikowany prawnik o specjalizacji w jednej lub 2 kwestiach prawnych, podczas gdy radcy prawni są zwykle wyszkoleni w szerszym, ogólniejszym zakresie prawa. Wbrew pozorom, Kierownicy Prawni mają ukończone studia w tym samym stopniu, co radcy prawni. Radcy prawni przechodzą przez Kurs Praktyki Prawnej obejmujący wiele obowiązkowych tematów praktyki prawnej, podczas gdy Dyplomowani Kierownicy Prawni zwykle studiują jeden temat praktyki prawnej w stopniu zaawansowanym i jest to zwykle obszar, w którym się specjalizują.

W pełni wykwalifikowani i doświadczeni Dyplomowani Kierownicy Prawni są w stanie podejmować się wielu czynności prawnych podejmowanych przez radców, i tak jak radcy prawni, mogą w stosownych przypadkach mieć własnych klientów i reprezentować ich w sądzie. Tak jak radcy prawni, kwalifikujący się Dyplomowani Kierownicy Prawni muszą przestrzegać kodeksu postępowania i są odpowiedzialni za stały rozwój zawodowy w celu pozostawania na bieżąco ze zmianami w prawie.

Bycie w pełni wykwalifikowanym Dyplomowanym Kierownikiem Prawnym oznacza możliwość zatwierdzania przysiąg, przyjmowania zaprzysiężonych zeznań i stawiania się w pewnych sądach. Jeśli Kierownicy Prawni pragną stawiać się w sądach wyższej instancji, jest to możliwe, lecz wymaga to zdobycia osobnych kwalifikacji Dyplomowanego Kierownika Adwokackiego. Przypomina to egzaminy Wyższych Praw Reprezentowania Stron podejmowane przez radców prawnych chcących się stawiać w tego typu sądach, lecz Dyplomowany Kierownik Adwokacki nie może stawiać się w Sądzie Apelacyjnym lub Sądzie Najwyższym. Dyplomowany Kierownik Prawny może zostać współpracownikiem kancelarii adwokackiej, a Członkowie kwalifikujący się od co najmniej 5 lat również mają możliwość starać się o stanowisko Sędzi Okręgowego.

Dyplomowany Kierownik Prawny ma możliwość zostać później radcą prawnym na drodze dalszego szkolenia zawodowego.

Różnica między Dyplomowanym Kierownikiem Prawnym a Asystentem Prawnym

Dyplomowani Kierownicy Prawni często są myleni z Asystentami Prawnymi. Dyplomowany Kierownik Prawny jest to wykwalifikowany prawnik podlegający regulacjom organizacji zawodowych. Dyplomowany Kierownik Prawny może zostać współpracownikiem kancelarii adwokackiej, koronerem bądź sędzią. Asystenci Prawni nie podlegają regulacjom organizacji zawodowych. Asystent prawny oznaczać może szeroki zakres stanowisk związanych z prawem. Przykładowo może to oznaczać sekretarza prawnego, który podjął pewne szkolenie w praktyce prawnej, absolwentów prawa, którzy nie uzyskali jeszcze uprawnień do pracy adwokackiej lub osobę bez przeszkolenia prawnego, która uzyskała jednak doświadczenie pracując w kancelarii adwokackiej.

By |2018-11-01T09:51:17+00:00November 1st, 2018|Aktualności|Comments Off on “Kim jest Kierownik Prawny?” autorstwa Catherine Reynolds

About the Author:

Andrew Gray
I launched Truth Legal in August 2012 with the aim of changing the image of personal injury law: usually personal injury claims are a good thing, modifying negligent behaviour, shifting the financial burden off the state and reducing future injuries. I also represent people who have been poorly treated at work, and people or companies who are owed monies.