Chartered Legal Executive (lub w skrócie Legal Executive) jest to wykwalifikowany prawnik o specjalizacji w jednej czy dwóch konretnych dziedzinach prawa. Aby osiągnąć kwalifikacje Legal Executive, należy przejść przez szkolenie praktyczne oraz studia. Kwalifikacje zdobywa się po studiach trzyletnich i obejmują one opanowanie szczegółowych kwestii prawnych.

Aby rozpocząć pierwszy poziom nauki, zaleca się mieć co najmniej cztery oceny z GCSE na poziomie co najmniej C, wliczając w to Język Angielski lub Literaturę. Pierwszym poziomem szkolenia akademickiego jest uzyskanie dyplomu zawodowego Chartered Institute of Legal Executives (CILEx) Poziomu 3 z Prawa i Praktyki. Dyplom ten składa się z 10 modułów, z których 8 opiera się na egzaminie. Na kurs ten zwykle uczęszcza się zaocznie i zwykle ukończenie go zajmuje co najmniej 2 lata. Po uzyskaniu Dyplomu 3 Stopnia, stajesz się Członkiem Stowarzyszonym Chartered Institute of Legal Executives.

Kierownik PrawnyPo uzyskaniu Dyplomu 3 Poziomu, kolejnym etapem jest uzyskanie dyplomu zawodowego CILEx 6 Poziomu. Dyplom ten składa się z 6 modułów, z których 4 opierają się na egzaminie. Na kurs ten również uczęszcza się zwykle zaocznie i jego ukończenie zajmuje zwykle co najmniej 2 lata. Po ukończeniu z powodzeniem Poziomu 6 stajesz się dyplomowanym członkiem Chartered Institute of Legal Executives. https://www.cilex.org.uk/

Aby zostać pełnoprawnym Legal Executive, musisz również ukończyć 3-letnią praktykę zawodową. Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie pod nadzorem czynności natury prawnej. Praktyka zawodowa może się rozpocząć przed, w trakcie lub po zakończeniu nauki. Ostatni rok 3-letniej praktyki zawodowej musi jednak być ukończony po ukończeniu z powodzeniem Poziomu 6. Po zakończeniu właściwej praktyki zawodowej możesz aplikować do Chartered Institute of Legal Executives na stanowisko Członka. Wraz z aplikacją należy przesłać Portfolio dokumentujące okres praktyki zawodowej. Tylko członkowie Chartered Institute of Legal Executives uznawać się mogą za w pełni wykwalifikowanych Legal Executive.

Różnica pomiędzy Dyplomowanym Legal Executive a Solicitor

Dyplomowany Legal Executive jest to wykwalifikowany prawnik o specjalizacji w jednej lub 2 dziedzinach prawa (np. prawo pracy oraz prawo kontraktowe), podczas gdy solicitorzy są zwykle wyszkoleni w szerszym, ogólniejszym zakresie prawa. Wbrew pozorom, Legel Executive mają ukończone studia w tym samym stopniu, co solicitorzy. Solicitorzy przechodzą przez Kurs Praktyki Prawnej obejmujący wiele obowiązkowych tematów praktyki prawnej, podczas gdy Legal Executive zwykle studiują jeden temat praktyki prawnej w stopniu zaawansowanym i jest to zwykle obszar, w którym się specjalizują.

W pełni wykwalifikowani i doświadczeni Legal Executive są w stanie podejmować się wielu czynności prawnych podejmowanych przez solicitorów, i tak jak solictorzy, mogą w stosownych przypadkach mieć własnych klientów i reprezentować ich w sądzie. Tak jak solicitorzy, kwalifikujący się Legal Executive muszą przestrzegać kodeksu postępowania i są odpowiedzialni za stały rozwój zawodowy w celu pozostawania na bieżąco ze zmianami w prawie.

Bycie w pełni wykwalifikowanym legal Executive oznacza możliwość zatwierdzania przysiąg, przyjmowania zaprzysiężonych zeznań i stawiania się w pewnych sądach. Jeśli Legal Executive pragną stawiać się w sądach wyższej instancji, jest to możliwe, lecz wymaga to zdobycia osobnych kwalifikacji Dyplomowanego Adwokata. Dyplomowany Legal Executive może zostać współpracownikiem kancelarii adwokackiej, a Członkowie kwalifikujący się od co najmniej 5 lat również mają możliwość starać się o stanowisko Sędzi Okręgowego.

 

Różnica między Dyplomowanym Leal Executive Prawnym a Asystentem Prawnym

Dyplomowani Legal Executive często są myleni z Asystentami Prawnymi. Legal Executive jest to wykwalifikowany prawnik podlegający regulacjom organizacji zawodowych. Legal Executvie oże zostać współpracownikiem kancelarii adwokackiej, koronerem bądź sędzią. Asystenci Prawni nie podlegają regulacjom organizacji zawodowych. Asystent prawny oznaczać może szeroki zakres stanowisk związanych z prawem. Przykładowo może to oznaczać sekretarza prawnego, który podjął pewne szkolenie w praktyce prawnej, absolwentów prawa, którzy nie uzyskali jeszcze uprawnień do pracy adwokackiej lub osobę bez przeszkolenia prawnego, która uzyskała jednak doświadczenie pracując w kancelarii adwokackiej.