W Kancelarii Truth Legal specjalizujemy się w sprawach o napaść w miejscu pracy.

W czasie długoletniej praktyki po wielokroć pomagaliśmy w tego typu sprawach.

Prosimy o kontakt z nami na nr 01423 788 538,

w celu odbycia nieodpłatnej konsultacji, bez zobowiązań.

Napaść w pracy

Kancelaria Truth Legal została założona przez prawnika Andrew Graya, z myślą by reprezentować osoby, które stały się ofiarami napaści w miejscu pracy i z tego powodu odniosły obrażenia. Andrew Gray przedtem, zanim zdecydował się na założenie nowej własnej firmy, która mogłaby się poświęcić przedstawicielstwu osób, które stały się ofiarami przemocy w pracy, pracował, jako specjalista od kwestii przemocy w miejscu pracy, w dużej firmie prawnej o zasięgu ogólnokrajowym.

Proszę przeczytać o doświadczeniu Andrew Graya z ataku w pierwszym dniu pracy, jako prawnik od roszczeń powypadkowych (please read about A G experience of being assaulted on the first day of work)

Roszczenia o odszkodowania, z tytułu obrażeń odniesionych w skutek napaści w pracy są obszarem niszowym i wymagają wysokiej klasy ekspertyzy prawnej. Truth Legal specjalizuje się w tego typu sprawach. Reprezentujemy ludzi, którzy odnieśli obrażenia z powodu przemocy w pracy, na obszarze całego kraju, w różnorodnych sektorach zatrudnienia.

Sprawy takie powinny być prowadzone przez specjalistów, mających głębokie rozumienia złożoności tych spraw i doświadczenie w dowodzeniu winy pracodawcy. Inaczej niż w sprawach o wypadek w pracy, jest kwestią dużo bardziej złożoną, dowiedzenie, że czyjś czyn był spowodowany lub też do czynu tego przyczyniło się, zaniedbanie lub postępowanie pracodawcy. Naprawdę jest ogromnie ważne, żeby Państwa prawnik, po to by wygrać dla Państwa sprawę, wiedział, jak pozyskać potrzebny materiał dowodowy od pracodawcy.

Każdemu może zdarzyć się, że zostanie zaatakowany w pracy, z tym, że w niektórych sektorach zatrudnienia przypadki zdarzają się częściej, niż w innych. Proszę zapoznać się z naszym artykułem na temat statystyk dotyczących przemocy w pracy, tak by mogli Państwo porównać Państwa sektor pracy z innymi (article on Violence at work statistics).

Napaść w pracy

Trzy rodzaje odszkodowania za napaść w pracy

Jeśli ktoś został napadnięty w pracy i odniósł obrażenia, istnieją trzy zachodzące na siebie rodzaje roszczeń, które mogą zostać wniesione w tym samym czasie. Każde z roszczeń wymaga innego stopnia dowiedzenia winy, ma inny stopień szansy na wygraną i wiąże się z innym poziomem samego odszkodowania.

Poniżej objaśnimy trzy rodzaje odszkodowania za napaść w pracy

  1. Roszczenie o odszkodowanie wniesione przeciw pracodawcy

Jeżeli odnieśli Państwo obrażenia, ponieważ zranili się Państwo sami w pracy, na skutek wypadku, np. na skutek poślizgnięcia się, czy dlatego że sprzęt, którym Państwo posługiwali się był wadliwy, mogą Państwo wnieść roszczenie za wypadek w pracy (link to Accident at work). Podobnie w przypadku, kiedy wykonywali Państwo swoją pracę i w jej trakcie ktoś celowo Państwa zranił – czy to pacjent, czy pensjonariusz, uczeń, klient, czy współpracownik- wówczas mogą Państwo wnieść przeciw swemu pracodawcy roszczenie na zasadzie „Nie wygrywasz, nie płacisz”. W rzeczywistości roszczenie to jest wniesione przeciw ubezpieczycielowi, z polisy o ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy. Posiadanie takiej polisy jest obowiązkowe, czyli Państwa pracodawca powinien ją mieć, a samo świadectwo, potwierdzające jej posiadanie, powinno być wywieszone w widocznym miejscu, np. na tablicy ogłoszeń.

By wygrać sprawę roszczeniową przeciw pracodawcy, muszą Państwo wykazać, że napaść w pracy była do przewidzenia – czyli że było prawdopodobne, że napaść może nastąpić. Powodem tego mogły być wcześniejsze napaści w pracy, w sprawie których pracodawca nie podjął żadnych działań lub zrobił bardzo niewiele, przez co czynnik ryzyka nie został ani zredukowany, ani zminimalizowany. Powodem napaści mogły być niedobory personelu lub brak wyszkolenia personelu. Czasami napaść w pracy jest całkowicie nieprzewidywalna i wówczas pracodawca prawnie nie ponosi za to winy.

Jeżeli mogą Państwo dowieść, że napaść w pracy była winą pracodawcy, wówczas wysokość odszkodowania będzie wyliczona na tej samej zasadzie, na jakiej wylicza się odszkodowanie za wypadek w pracy.  Jeżeli wygrają Państwo sprawę, będzie się Państwu należało odszkodowanie za ból, cierpienie i pogorszenie jakości życia, jak też odszkodowanie za straty finansowe oraz opiekę i pomoc. Proszę zobaczyć nasz blog, by dowiedzieć się, za co mogą Państwo uzyskać odszkodowanie.

  1. Roszczenia do Urzędu ds. Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw – Criminal Injuries Compensation Authority – CICA)

W tym samym czasie, kiedy wnoszą Państwo roszczenie o napaść w pracy przeciw Państwa pracodawcy, mogą Państwo także przedłożyć roszczenie do Biura ds. Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw (CICA). CICA jest agencją rządową realizującą program, wg, którego wypłaca się odszkodowania ludziom, którzy odnieśli obrażenia na skutek przemocy. Niestety rząd ograniczył budżet CICA. W skutek tego, w ostatnich latach, zmalała liczba odszkodowań wypłacanych przez rząd.

Zazwyczaj, aby wnieść skuteczne roszczenie do CICA, trzeba być niewinną ofiarą przemocy, zgłosić sprawę szybko na policję i współpracować z policją w trakcie dochodzenia, a jeżeli trzeba- stanąć przed sądem. CICA zazwyczaj czyni odliczenia od Państwa odszkodowania, jeżeli mają Państwo wpis w rejestrze karnym.

Odszkodowanie wypłacone przez CICA jest zazwyczaj dużo mniejsze niż w przypadku wygrania sprawy przeciw pracodawcy za napaść w pracy, przy 100% uznaniu jego winy. Jeżeli wygraliby Państwo obie sprawy roszczeniowe, wówczas CICA zazwyczaj zechce otrzymać z powrotem wypłacone odszkodowanie.

Roszczenie do CICA może być wniesione online pod adresem: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Nie potrzebują Państwo prawnika, czy dyplomowanego doradcy prawnego, by wnieść tę sprawę, ale zawsze rozważnie jest skorzystać w takim przypadku z usług wykwalifikowanego przedstawiciela prawnego. Często, od pierwszej decyzji CICA trzeba odwoływać się, tak odnośnie wysokości odszkodowania, jak i samego przyznania odszkodowania- ponieważ jest to decyzja nieprawidłowa. Jeżeli chodzi o odwołanie od decyzji lub prośbę o ponowne rozpatrzenie, obowiązują surowo przestrzegane ograniczenia czasowe.

  1. Sprawy roszczeniowe przeciw napastnikowi.

Zazwyczaj nie wnosi się roszczeń przeciw napastnikom, bo częściej niż nie, nie mają oni pieniędzy. Niemniej jednak, jeżeli napastnik ma jakieś aktywa, wówczas mogą Państwo wnieść roszczenie przeciw niemu/niej. Ostatecznie jest to osoba odpowiedzialna za Państwa obrażenia.

Dla przykładu Truth Legal wniosła roszczenie przeciw bogatemu celebrycie, za jego napaść na naszego klienta. Celebryta zapłacił nie tylko odszkodowanie, ale także koszty prawne.

Ponieważ nie można wykupić polisy ubezpieczeniowej na wypadek gdybyśmy kogoś zaatakowali, niestety roszczenia wnoszone są tylko przeciw bogatym napastnikom. Niezamożnym napastnikom zazwyczaj udaje się wybronić przed odszkodowaniem.

Jeżeli napastnik jest skazany za napaść na Państwa przez sąd karny lub zaakceptuje ostrzeżenie policyjne, wówczas automatycznie przegrywa sprawę o odszkodowanie wniesione przeciw niemu/ niej z powództwa cywilnego. Dzieje się tak dlatego, że znacznie trudniej jest dowieść sprawy w sądzie karnym i musi to być zawsze „poza wszelką wątpliwość”. W sądzie cywilnym, który orzekałby w sprawie Państwa roszczenia, wymagane jest dowiedzenia czegoś w oparciu o zasadę „jest bardziej prawdopodobne niż nie, że…”.

Odszkodowanie zasądzone przez Sąd

Jeżeli, za napaść na Państwa, napastnik został skazany w sądzie karnym, wówczas sąd może nakazać mu –przestępcy- wypłacenie Państwu- ofierze- odszkodowania. Jeśli tak się zdarzy, suma zasądzona nie jest wysoka i zazwyczaj jest spłacana w ratach miesięcznych.

Napaść w pracy- Państwa prawa

Mają Państwo prawo do zgłoszenia napaści na policję i w organizacji, dla której Państwo pracują. Jeżeli, z powodu odniesionych obrażeń, są Państwo nieobecni w pracy przez 7 dni lub dłużej, wówczas Państwa pracodawca powinien wysłać formularz RIDDOR do Kierownika BHP (H&S Executive)

Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy, pracodawca powinien go wypłacać Państwu, zgodnie z zapisem w umowie o pracę. Jeżeli takiego zapisu nie ma -w wysokości zapewnionej ustawowo.

Maja Państwo prawo do odpowiedniego sprzętu ochronnego i odzieży ochronnej. Mają Państwo prawo do oceny stopnia ryzyka, związanego z Państwa pracą. Mają Państwo prawo wnieść zażalenie i przedłożyć wniosek o dostęp do informacji.

Mają Państwo prawo wnieść sprawę roszczeniową przeciw pracodawcy. Mają Państwo prawo wnieść podanie o odszkodowanie do CICA. Mają Państwo również prawo pozwać napastnika, ale proszę go pozywać tylko wtedy, jeśli ma on/ona pieniądze, by Państwu zapłacić.

Mają Państwo prawo pracować w bezpiecznym środowisku.

Proszę przeczytać artykuł – 14 rzeczy do zrobienia po napaści w pracy (read article – 14 things to do after assault at work)

Rodzaje spraw o napaść w pracy, z wygraniem których możemy pomóc:

  • Napaść w pracy, której dopuścił się klient
  • Napaść w pracy, której dopuścił się współpracownik
  • Napaść w pracy, której dopuścił się pacjent lub pensjonariusz
  • Napaść w pracy, której dopuścił się uczeń

Jesteśmy firmą, która znajduje się w Harrogate, ale obecni jesteśmy także w Yorku, Manchesterze i Londynie. Nasz zespół prawników, specjalizujących się w sprawach o napaść w pracy, jest chętny, by pomóc Państwu nawet dzisiaj. Konsultacje w naszej firmie są poufne i nie ma żadnych zobowiązań, by sprawę prowadzić w naszej firmie.