Czy powinienem zgłosić roszczenie?

Jeśli doznałeś szkody nie z własnej winy, jesteśmy przekonani, że w większości takich przypadków zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie jest nie tylko logiczne, ale i moralnie słuszne. Wiele z tego typu spraw, którymi się zajmujemy opiera się na zasadzie “No Win No Fee”, (nie płacisz, jeśli nie wygramy sprawy). Przyświecają nam dwa cele: po pierwsze, zagwarantowanie naszemu klientowi całkowitego powrotu do zdrowia, a po drugie, zapobiegnięcie  kolejnym wypadkom. Zespół skład się z prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących obrażeń ciała, którzy reprezentują wielu klientów korzystających z usług naszych biur w Harrogate i Londynie.

Uważamy, że roszczenie o odszkodowanie jest moralnie i logicznie słuszne w większości przypadków, ponieważ:

  • Zgłaszając roszczenie (bez względu na to czy wygrasz, przegrasz lub czy twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta pozasądowo), zwrócisz uwagę na twój konkretny przypadek. Jeśli wygrasz lub zawrzesz ugodę ten, kto spowodował obrażenia będzie zmuszony do przyznania, że postąpił niesłusznie w stosunku do twojej osoby. Dlatego też, dążymy do tego, aby sprawca przeprosił naszego klienta.
  • Niezależnie od tego czy wygrasz, przegrasz czy zawrzesz ugodę, zgłaszając roszczenie zmniejszasz prawdopodobieństwo tego, że inni ludzie poniosą szkodę w przyszłości. Skutkiem odstraszającym roszczeń dotyczących obrażeń ciała jest to, że organizacje zostaje zmuszona do poważnego traktowania swoich obowiązków polegających na opiece nad swoim personelem i klientami. Każdy z nas ma moralny obowiązek opiekować się drugim człowiekiem (przypowieść o dobrym Samarytaninie). W prawie taka reguła określana jest jako „zasada dobrego sąsiedztwa”, co nakłada na nas także obowiązek prawny.
  • Jeśli będziesz potrzebował leczenia zapewnionego przez NHS (Narodowa Służba Zdrowia) lub skorzystania z świadczeń państwowych ze względu na swoje obrażenia ( jeśli i kiedy wygrasz sprawę), sprawca będzie musiał pokryć wszystkie związane z tym koszty w twoim imieniu.  W ten sposób zgłaszając roszczenie oszczędzasz pieniądze skarbu państwa i przerzucasz obowiązek płacenia na firmę ubezpieczeniową.
  • Może zdarzyć się, że względu na poniesione obrażenia przez klika dni nie będziesz mógł pracować. W rezultacie nie będziesz w stanie zapłacić czynsz lub raty hipotecznej. Jeśli wygrasz sprawę możesz domagać się zwrotu poniesionych strat finansowych.
  • Aby wrócić do pełni zdrowia prawdopodobnie będziesz potrzebować pieniędzy z odszkodowania, aby opłacić prywatne leczenie takie jak fizjoterapia albo pomoc psychologa.
  • Lekarz specjalista może wyłapać coś, czego nie zauważył twój lekarz rodzinny. W wielu przypadkach masz dostęp do najlepszych lekarzy specjalistów w kraju, którzy będą w stanie wydać drugą opinie na twój temat. Większość osób występujących z roszczeniem musi spotkać się ze specjalistą (Ty nie ponosisz żadnych kosztów związanych z taką wizytą), aby potwierdzić, że rzeczywiście doszło do obrażenia.

Twoje roszczenie może dotyczyć różnych typów osób i organizacji, w tym twojego pracodawcy, drugiego kierowcy, władz miasta, szpitala itp. Jeśli według naszej oceny twoje roszczenie ma duże szanse na wygraną, zaproponujemy ci umowę na zasadzie: „No win, No fee”.

Roszczenia dotyczące obrażeń ciała na zasadzie „No win, No fee”

Nasza kancelaria Truth Legal jest w stanie poprowadzić większość spraw dotyczących obrażeń ciała i to zazwyczaj w oparciu o umowę  na zasadzie „ No win, No fee”. Wysłuchamy cię, poznamy cię i będziemy z tobą szczerzy.

Istnieje kilka podstawowych błędów popełnianych przez roszczeniodawcę które mogą mieć wpływ na wynik twojej sprawy. Dowiedz się jak temu zapobiec.

Czego możesz dotyczyć twoje roszczenie?

Napisaliśmy poradnik, w którym opisujemy dokładnie jakiego odszkodowania możesz dochodzić. Nasz poradnik jest darmowy.