Można by pomyśleć, że kiedy spotykamy się z problemem prawnym, szukamy automatycznie porady prawnika. Podobnie, jak w przypadku choroby – lekarza. Ale, czy naprawdę tak się dzieje?

Badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Usług Prawnych i Stowarzyszenia Prawników wykazują, że niekoniecznie. Zapytano 8192 osoby i na postawie rozmów i symulacji sytuacyjnych stwierdzono, co następuje:

 • 14% ludzi nie zrobiłaby nic
 • 57% zajęłaby się sama problemem lub skorzystała z pomocy nieformalnej
 • Jedynie ok 28% badanych szukało by formalnej pomocy prawnej

Na podstawie tych badań można śmiało stwierdzić, że skorzystanie z pomocy prawnika nie jest wcale opcją z góry przesądzoną. A więc pytanie, DLACZEGO szukać porady prawnika jest uzasadnione i warto się do niego odnieść.

Dlaczego oddać sprawę prawnikowi?

Kiedy korzystamy z pomocy prawnika (z wyjątkiem spraw prowadzonych na zasadzie „Nie wygrywasz nie płacisz”) tak naprawdę płacimy za ekspertyzę i umiejętności prawne. Czas spędzony nad Państwa sprawą jest właśnie korzystaniem z tego. Wartość jest pochodną wiedzy.

Nie ma obowiązku korzystać z usług prawnika. Mają Państwo prawo reprezentowania siebie w sądzie, pod warunkiem, że są Państwo pełnoletni. Co więcej, wszelkie podstawy prawne są łatwo dostępne w sieci, istnieje cała masa pomocy na intrenecie, w postaci materiałów źródłowych, analiz spraw i porad. Niektóre, co bardziej znaczące, omawiane są szeroko w źródłach bibliotecznych. Jeżeli ktoś maiłby dostateczny dostęp do tych źródeł i poświęciłby temu dostatecznie dużo czasu, jak najbardziej byłby w stanie zbudować własną sprawę. Pozostaje tylko pytanie, jak mocna byłaby ta sprawa.

Odwołanie się do pomocy fachowca daje nam pewność, że sprawa jest w dobrych rękach. I to nie jest jedyna korzyść. Spośród wielu innych wymienić można:

 • Znajomość zasad proceduralnych i innych regulacji prawnych, dotyczących technicznych aspektów postępowania. Dostosowanie się do wymogów postępowania sądowego i postępowania zanim sprawa wejdzie na wokandę jest bardzo ważne. Jest to kwesta oddzielna, w stosunku do podstawy prawnej Państwa sprawy, nawet jeżeli są Państwo przekonani co do jej słuszności. Jest to kwestia dostosowania się do wymogów postępowania prawnego, co ma ogromne znaczenie dla szansy wygranej sprawy. Te zasady są ponadto ogromnie złożone.
 • Bezstronna ocena Państwa sprawy. Ocena mocnych i słabych punktów sprawy jest ogromnie ważną umiejętnością dla każdego, kto ją prowadzi. Jeżeli są Państwo osobiście w nią zaangażowani, trudno jest dostrzec kontrargumenty i zdystansować się do niej.
 • W odniesieniu do powyższego punktu, problemy prawne mogą dotyczyć spraw delikatnych. Zwłaszcza odczucie niesprawiedliwości może być tym najbardziej odczuwalnym. Jeżeli prowadzą Państwo swoją własna sprawę, emocje mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji, prowadząc do decyzji, których później można żałować.
 • Strona przeciwna w sądzie będzie traktować państwa poważniej. Takie niestety są realia, że Pozwany i jego przedstawiciele prawni będą postrzegać Państwa jako łatwy cel, jeżeli zdecydują się Państwo reprezentować siebie samych. Bez względu na to ile czasu i pracy

włożą Państwo w badanie sprawy , będą on chcieli skorzystać na Państwa braku doświadczenia.

Dlaczego prawnik?

Prawnik jest tylko jednym ze źródeł porady prawnej, a więc dlaczego powinni Państwo zwrócić się do prawnika lub kancelarii prawnej o pomoc?

Głównym powodem jest prawo i wynikające z niego korzyści dla potencjalnych klientów. Działania prawników są regulowane przez Solicitors Regulation Authority (SRA), które nakazują działanie w zgodzie z zapisami kodeksu zawodowego. Co ważne zasady kodeksu odnoszą się nie tylko do samych prawników pracujących w firmach działających zgodnie z zasadami SRA i często nie-prawnicy tam pracujący, również im podlegają. Nie-prawnicy spoza kancelarii – już niekoniecznie, w przeciwieństwie do prawników, którzy w firmie czy poza, zawsze objęci są zasadami działania, ustalonymi w kodeksie.

SRA ma spis wszystkich prawników, którzy maja prawo praktykowania w Anglii i Walii. Jeżeli kogoś nie ma w spisie, popełnia wykroczenie nazywając się prawnikiem. Sam więc tytuł „prawnik” jest gwarantem, że dany prawnik ma odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, by znaleźć się w spisie.

Przepisy te zapewniają pewną ochronę także klientom, jeżeli coś poszłoby nie tak, ja należy.

Przepisy SRA stanowią, że:

 • Prawnik musi mieć ubezpieczenie od zaniedbania (OC)
 • Kancelaria prawna musi mieć wewnętrzna drogę postępowania w kwestii skarg i zażaleń
 • Rzecznik obywatelski ds. prawnych może być poproszony o zbadanie skargi jeżeli nie byliby Państwo usatysfakcjonowali wynikiem wewnętrznego postępowania dochodzeniowego wewnątrz firmy
 • Ponadto SRA ma fundusz kompensacyjny i na wypadek, gdyby firma prawna winna była Państwu pieniądze, mogliby Państwo starać się o kompensację z tego funduszu.

Najpospolitsze błędne przeświadczenia dotyczące korzystania z pomocy prawnej

Badania, na które powoływaliśmy się na wstępie, wskazały także na niektóre powody, dla których ludzie nie byliby skłonni zwrócić się po pomoc do prawnika. Wśród nich były następujące: Koszt – to zastrzeżenie wymieniane było najczęściej, z przekonaniem, że pomoc prawnika musi być kosztowna. Zbyt kosztowna. Takie postrzeganie sytuacji nie ulega złagodzeniu poprzez sam fakt, że prawnicy spotykają się z pełnym wachlarzem problemów i sytuacji – nawet w odniesieniu do tego samego typu spraw. To powoduje, że trudno jest podać szacunkową wycenę usługi prawnej, bez uprzedniego ocenienia okoliczności sprawy. Często skorzystanie z pomocy prawnika może nie być tak kosztowne, jak myślelibyśmy. Istnieje kilka możliwości finansowania , które mogą być zaoferowane w pewnych sytuacjach, jak na przykład Umowa o Opłacie Warunkowej (Nie wygrywasz nie płacisz), gdzie (w większości przypadków) ponoszą Państwo tylko opłaty prawne, jeżeli prawnik uzyska dla Państwa odszkodowanie.

Niepewność. Mogą nie być Państwo pewni, czy stoją Państwo przed problemem prawnym, czy nie.
Często zdarza się myśleć, że z tym nic się już nie da zrobić. Jest to zawsze było ogromna przeszkoda w szukaniu pomocy prawnej, ponieważ nierzadko nie jest wcale jasne czy Państwa prawa zostały naruszone, czy nie i czy sytuację można rozwiązać. W takim przypadku, zawsze najlepiej porozmawiać z prawnikiem.

Kłopoty i niedogodności. Skłamalibyśmy, twierdząc, że osoby działające w Państwa imieniu nie będą potrzebowały Państwa pomocy. Niemniej jednak, jeżeli chcieliby Państwo, by problem został rozwiązany – poproście o to prawnika. Nawet o wstępną poradę. Zaangażowanie prawnika oznacza zdecydowanie mnie pracy i kłopotu, niż poprowadzenie sprawy samodzielnie.

Jak może pomóc kancelaria Truth Legal

Cokolwiek nie martwiłoby Państwa w odniesieniu do poproszenia o pomoc prawną, sami mogą Państwo ocenić, czy warto z niej skorzystać. Truth Legal oferuje nieodpłatną konsultację prawną potencjalnym klientom. To pozwala nam usiąść z Państwem i zdiagnozować problem. Możemy przedyskutować z Państwem dostępne dla Państwa opcje, tak by wiedzieli Państwo, na czym stoją. Nie zobowiązują się tym Państwo do niczego i wybór, co zrobić następnie, należy wyłącznie do Państwa.