Lekarz rodzinny (GP) jest często pierwszą osobą, do której udajemy się, kiedy czujemy się źle. On jest tym, który stawia diagnozę pierwszy, bo jest wyszkolony w identyfikowaniu szerokiego wachlarza schorzeń i obrażeń. Lekarz rodzinny jest też osobą, która powinna wiedzieć, kiedy skierować pacjenta do specjalisty.

Kiedy zatem lekarz rodzinny pomyli się, stan pacjenta może się pogorszyć i mogą Państwo doznać urazu psychicznego lub fizycznego. Jeżeli tak się stanie, mogą Państwo wnieść sprawę o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Każdy wie, że pomyłki mogą się zdarzyć, niemniej, jeżeli postępowanie lekarza było poniżej standardów zawodowych i to stało się powodem Państwa szkody, w takim przypadku mogą Państwo starać się o odszkodowanie. W przypadkach krańcowych, mogą Państwo doświadczyć konsekwencji długotrwałych, a nawet zagrażających życiu. Tylko dlatego, że zaufali Państwo lekarzowi rodzinnemu, który podszedł do problemu z niedbałością.

Najczęstsze powody zaniedbań medycznych lekarza rodzinnego

Zaniedbanie medyczne może przyjąć różną postać, dla przykładu:

 • Nieprawidłowa diagnoza
 • Późna diagnoza choroby lub obrażenia
 • Niezebranie pełnej historii choroby
 • Nieprawidłowo przeprowadzone badanie
 • Błąd przy przepisywaniu leków
 • Niezdiagnozowanie lub nieprzeprowadzenie badań mających na celu wykrycie chorób takich jak:
  • Nowotwór
  • Zapalenie opon mózgowych
  • Wylew krwi do mózgu
  • Dławica piersiowa niestabilna (która może prowadzić do ataku serca)

Wniesienie roszczenia o odszkodowanie przeciw lekarzowi rodzinnemu

Jeżeli lekarz rodzinny wykazał zaniedbanie, mogą Państwo wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciw niemu, niezależnie od tego, czy jest to lekarz mający praktykę prywatną, czy pracujący w ramach NHS. Roszczenia wnoszone przeciw lekarzom NHS nie są wnoszone przeciw osobie, ale przeciw instytucji, dla której dany lekarz pracuje. Lekarze prywatni lub tacy, którzy pracują dla niezależnych przychodni lekarskich, mają często ubezpieczenie od roszczeń o zaniedbanie medyczne.

Prowadzenie spraw roszczeniowych o zaniedbanie medyczne przeciw lekarzom rodzinnym, wymaga specjalistycznych umiejętności. Są to często złożone kwestie sporne, wymagające użycia medycznego materiału dowodowego i doświadczenia prawnego, celem ich rozwiązania.

Kancelaria Truth Legal posiada potrzebne środki, by wywalczyć dla Państwa należne Państwu odszkodowanie. Prawnicy nasi mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o zaniedbania medyczne.

Kancelaria Truth Legal jest zazwyczaj w stanie pomóc Państwu, prowadząc sprawę na zasadzie No Win No Fee. Taki sposób prowadzenia sprawy usuwa element ryzyka finansowego, ponieważ z pominięciem bardzo rzadkich przypadków, nie muszą Państwo opłacać naszych kosztów, jeżeli nie wygramy Państwa sprawy o zaniedbanie medyczne lekarza rodzinnego.

Nasze biuro mieści się w Harrogate, ale obecni jesteśmy także w Yorku, Manchesterze i Londynie. Działamy również poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny i mamy klientów na terenie Anglii, Walii oraz klientów, którzy obecnie przebywają poza granicami UK. Oferujemy nieodpłatne konsultacje, celem zbadania sprawy, bez zobowiązania do powierzenia jej nam.

Prosimy o kontakt  choćby dziś, jeśli myślą Państwo o wniesieniu roszczenia.