Dla rowerzysty wypadek rowerowy to wydarzenie okropne. Rowerzyści należą do jednej z najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo grup użytkowników dróg. Nawet, kiedy Państwo –rowerzyści- sami nie zawinili, niedbałość innej osoby, niebezpieczne prowadzenie samochodu, może zakończyć się dla Państwa wypadkiem, być może bardzo poważnym. Jeżeli tak się stało, być może należy się Państwu odszkodowanie.

Dla wielu jazda na rowerze jest nie tylko sposobem przemieszczania się, ale pasją. Wniesienie roszczenia o odszkodowanie może pomóc w szybszym powrocie do ponownej jazdy na rowerze. Rehabilitacja i odszkodowanie finansowe są często bardzo pomocne w pozostawieniu za sobą niesprawiedliwości, której padli Państwo ofiarą.

Odniesione obrażenia mogą się różnić w sposób znaczący. Najczęstszymi są złamania i kontuzje kończyn. Jednak według danych zebranych przez Królewskie Stowarzyszenie Zapobieganiu Wypadkom, 40% wypadkom towarzyszą także urazy głowy.

Chociaż niedbałość innych użytkowników dróg jest najczęstszą przyczyną wypadków rowerowych, istnieją także inne. Do nich zaliczamy:

  • Wadliwy sprzęt ochronny lub cześć roweru. W tym przypadku w grę wchodzi roszczenie przeciw producentowi.
  • Zła nawierzchnia drogowa, będąca zagrożeniem – chodzi tu o dziury i nawierzchnie ruchomą. W tym przypadku w grę wchodzi roszczenie przeciw organizacji odpowiedzialnej za stan dróg.
  • Rozlane substancje na drodze. Zależnie od sytuacji wchodzi w grę roszczenie przeciw temu, kto jest odpowiedzialny za stan dróg lub przeciw stronie odpowiedzialnej za sam wyciek z włączeniem Motor Insurers’ Bureau.

Jeżeli ucierpieli Państwo z czyjejś winy, tak z punktu widzenia prawnego jak i moralnego, należy się Państwu odszkodowanie. Truth Legal może poprowadzić Państwa przez proces uzyskania odszkodowania, które się Państwu należy.