W tej siedmioczęściowej serii postów na blogu poznajemy podstawy prawa pracy, aby pomóc menadżerom i właścicielom firm w doradztwie.

Oto część 3: ACAS

ACAS (tzw. Advisory, Conciliation and Arbitration Service) to instytucja doradczo- pojednawcza w sporach pracowniczych. Jest to organ pozarządowy.

Jej historia sięga 1894 roku, ale działalność w swej obecnej formie zaczęła w 1974 roku, głównie po to, by pomóc w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, które były w tamtych czasach niemal na porządku dziennym. Najbardziej znanym konfliktem z tych czasów był strajk górniczy, który doprowadził do przerw w dostawie prądu oraz do 3 dniowego tygodnia pracy. Ci bardziej dojrzali wiekiem mogą, pamiętać czasy odrabiania lekcji przy świecach, zakup świec oraz oglądanie telewizji do godziny 22:30 ze względu na oszczędność prądu. Szczęśliwe dni.

ACAS oferuje szkolenia dla pracodawców oraz udziela porad każdemu, kto boryka się z problemami w pracy. Co więcej, oferuje pomoc w rozwiązywaniu większych i mniejszych sporów. Przykładowo, ostatnio pomagał w osiągnięciu porozumienia, w celu zakończenia strajków Royal Mail, ale jest także pomocny przy rozwiązywaniu mniejszych sporów.

ACAS publikuje również wiele poradników, kodeksów np. Kodeks Praktyk w zakresie Procedur Dyscyplinarnych i Składania Skarg (tzw. Acas Code of Practice on disciplinary and grievance procedures), który jest publikacją bardzo przydatną. Chociaż nie jest prawnie wiążący, nieprzestrzeganie go, działa na Państwa niekorzyść. Proszę zachować kopię, w celach informacyjnych. Stanowi on bardzo dobry punkt odniesienia.

ACAS pełni rolę formalną, działając na linii pracodawca-pracownik i oferuje obowiązkowe postępowanie pojednawcze, które musi zostać wdrożone, zanim strona formalnie wystąpi z roszczeniem. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich dostępnych jej środków, komisja (ACAS) wyda zaświadczenie z numerem, tak aby mogło rozpocząć się postępowanie roszczeniowe. Rozpoczęcie obowiązkowego postępowania pojednawczego, skutecznie zatrzymuje zegar odmierzający czas wyznaczony na rozpoczęcie postępowania roszczeniowego, czyli 3 miesiące minus 1 dzień. Po wystawieniu zaświadczenia, zegar zaczyna ponownie odmierzać czas.

 

Przeczytaj Część 4 tej serii postów na blogu – Dyskryminacja