W tej 7-częściowej serii postów na blogu zapoznajemy się z podstawami praca pracy, by pomóc oferować porady kierownikom i właścicielom firm. 

Oto część 4: Dyskryminacja

Ustawa o Równości z roku 2010 wymienia 9 Chronionych Cech, ze względu na które zabronione jest dyskryminowanie. Są nimi:

  • wiek
  • niepełnosprawność
  • zmiana płci
  • rasa
  • wiara lub przekonania
  • płeć
  • orientacja seksualna
  • małżeństwa i związki partnerskie
  • ciąża i macierzyństwo

Dyskryminacja może być Bezpośrednia lub Pośrednia

Dyskryminacja Bezpośrednia

Ma miejsce, gdy osoba jest traktowana inaczej i/lub gorzej ze względu na Cechy Chronione. Przykładowo, odmówiono komuś zatrudnienia z powodu ciąży, zmuszono do przejścia na emeryturę w wieku 65 lat osobę nie mającą na to ochoty, ktoś nie dostał awansu ze względu na rozpoczęcie procedury zmiany płci. Dyskryminacja Bezpośrednia jest najbardziej jawnym rodzajem i zapewne zdarza się najrzadziej, ponieważ ludzie są świadomi potencjalnych problemów.

Dyskryminacja może być zgodna z prawem, jeżeli pracodawca potrafi wykazać, iż ma to na celu osiągnięcie konkretnego celu biznesowego. Może zatem być legalnym posłać pracownika na emeryturę w wieku 65, jeśli pracodawca jest w stanie wykazać, iż ma to na celu osiągnięcie konkretnego biznesowego celu aktywnej zmiany profilu wiekowego zatrudnionych, lub zatrudnić osobę danej rasy pod tematykę danej restauracji, np. Chińskiej.

Dyskryminacja Pośrednia

Dużo trudniejsza do wykrycia. Dyskryminacja pośrednia ma miejsce, gdy istnieje praktyka, polityka lub zasada obowiązująca wszystkich po równo, lecz na niektórych ma gorsze działanie, niż na innych. Ustawa o Równości określa, iż stawia ich to w pewnej niekorzystnej sytuacji.

Praktyka, polityka lub zasada może być formalna lub nieformalna. Może to być jednorazowa decyzja lub decyzja podjęcia pewnych działań w przyszłości. Obejmuje między innymi ustalenia, kryteria, warunki, kwalifikacje lub postanowienia.

Należy zauważyć, iż obejmuje ona każdego w ten sam sposób, jest neutralna. Jeśli coś obejmuje wyłącznie niektóre osoby wyróżniające się tą samą cechą chronioną, mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią.

Przykładem jest traktowanie pracowników na pół etatu inaczej od zatrudnionych na pełen etat. Większość pracowników na pół etatu to kobiety, jeśli więc pracownicy na pół etatu traktowani są inaczej, może to być pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć. Choć trudniej jest ją wykryć, ma ona takie samo znaczenie w świetle prawa, co Dyskryminacja Bezpośrednia.

Dowiedz się więcej na temat zarzutów o dyskryminację i omów swą sytuację z naszym Naczelnikiem Prawa Pracy, Navya Shekharem.

Zadzwoń pod numer 01423 788 538, by pomówić jeszcze dzisiaj z radcą Truth Legal.

Przeczytaj Część 5 tej serii postów na blogu – Status Zatrudnienia