Kiedy stajemy się ofiarami pomyłki lekarskiej lub jakiegokolwiek zaniedbania medycznego, konsekwencje tego mogą wykroczyć poza sferę szkód osobowych. Obrażenia mogą mieć wpływ na wiele aspektów życia, np. na możliwość podjęcia pracy, a co za tym idzie –zarobkowania, żeby wspomnieć o tym jednym z najważniejszych.

Czas na zwolnieniu

Nieobecność w pracy, po odniesieniu obrażeń, z łatwością prowadzi do strat finansowych. Może się zdarzyć, że są Państwo w tej szczęśliwej sytuacji, że między Państwem a pracodawcą istnieją ustalenia, na mocy których w czasie nieobecności otrzymują Państwo pełne wynagrodzenie. Czy tak jest, czy nie, trzeba pamiętać, że pracownikowi przysługuje Ustawowy Zasiłek Chorobowy – SSP, który jest absolutnym niezbywalnym wymogiem prawnym, niestety często stanowiącym sobą mniej niż właściwe zarobki.

Czy maja Państwo pełne chorobowe od pracodawcy, czy zasiłek ustawowy- w obu przypadkach istnieje limit czasowy – jest mało prawdopodobne, by pracodawca płacił pełne wynagrodzenie osobie nieobecnej, w nieskończoność, a w przypadku SSP, zasiłek przysługuje tylko przez 28 tygodni. Oznacza to, że w przypadku poważniejszych obrażeń, straty finansowe mogą zacząć narastać stosunkowo szybko.

Wniesienie roszczenia często jest najlepszą szansą odzyskania tych strat. Tam, gdzie obrażenia bezpośrednio doprowadziły do utraty zarobków, lub stanęły na drodze zarobkowaniu, można wnieść o odszkodowanie za nie, jako część roszczenia o zaniedbanie medyczne. Będzie to roszczeni dodatkowe do odszkodowania za same obrażenia. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w naszym bezpłatnym e-booku, w rozdziale „Straty zarobkowe”.

Obrażenia fundamentalne (zmieniające życie)

Prawa pracownicze odgrywają większą rolę w przypadku tych sytuacji, w których odniesione obrażenia mają charakter fundamentalny.

Jeżeli odnieśli Państwo bardzo poważne obrażenia, mogą one zostać zaklasyfikowane, jako niepełnosprawność, w światle Ustawy o Równości- Equality Act 2010, która definiuje niepełnosprawność jako:

 • Fizyczną lub psychiczną ułomność, która
 • Ma znaczący, długoterminowy wpływ ujemny na możliwość wykonywania normalnych, codziennych czynności życiowych.

Jeżeli Państwa obrażenia odpowiadają tym kryteriom, pracodawca jest prawnie zobligowany do wprowadzenia udogodnień, które umożliwiłyby Państwu powrót do pracy lub pomogły w kontynuowaniu pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien wprowadzić zmiany usuwające każde potencjonalnie niekorzystne aspekty miejsca pracy, które wpływają negatywnie na możliwość wykonywania pracy.

 • Zmiany takie mogą obejmować:
 • Modyfikację zakresu obowiązków
 • Modyfikację stanowiska pracy
 • Zmianę miejsca pracy
 • Wprowadzenie zmian do czasu pracy
 • Pozwolenie na dłuższe i częstsze przerwy
 • Wprowadzenie modyfikacji w celu poprawy dostępności do miejsca pracy, (jeśli problematem jest mobilność)
 • Każda inna zmiana potrzebną by nie czuli się Państwo poszkodowani.

Błąd w sztuce medycznej

Odniesione obrażenia mogą oznaczać potrzebę dłużnego czasu poza miejscem pracy. Z tego powodu pracodawca powinien rozważyć w Państwa przypadku, możliwość elastyczniejszego podejścia do przepisów dotyczących chorobowego i nieobecności w pracy, tak by brały one pod uwagę Państwa przypadek jednostkowy. Dla przykładu oczekiwalibyśmy, w Państwa przypadku, dostosowania okoliczności, w których nieobecność staje się powodem do wszczęcia postepowania dyscyplinarnego, tak by odzwierciedlały możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej z niepełnosprawnością.

Dyskryminacja z powodu niepełnosprawności

Jeżeli Państwa pracodawca nie poczyni zmian przystosowawczych, wówczas może być to poczytane akt dyskryminacji. Dyskryminacja, w świetle Ustawy o Równości z 2010r., oznacza traktowanie kogoś w gorszy sposób, z powodu któreś z tzw. „cech objętych ochroną”. Jedną z tych cech jest niepełnosprawność.

Zasadniczo dyskryminacja może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

 • Z dyskryminacją bezpośrednią mamy do czynienia wtedy, kiedy pracodawca traktuje Państwa gorzej, ze względu na to, że mają Państwo jedną z cech objętych ochroną – ze względu na niepełnosprawność.
 • Z dyskryminacja pośrednią mamy do czynienia, gdy pracodawca ma zasadę, przepis lub zwyczaj, który stosuje się do każdego, ale jest mniej korzystny dla Państwa ze względu na cechę objęta ochroną.

Podczas gdy dyskryminacja bezpośrednia nigdy nie może być przez pracodawcę usprawiedliwiona , pośrednia dyskryminacja może być czasami uważana za rozsądne podejście, jeżeli jako przepis lub zwyczaj rozwiązuje prawdziwe potrzeby przedsiębiorstwa i przy zachowaniu wszelkich proporcji, służy zaspokojeniu tych potrzeb.

Niemniej jednak obie formy dyskryminacji mogą stać się podstawą wniesienia roszczenia przeciw pracodawcy.

Szukając sprawiedliwości za dyskryminację w miejscu pracy

Kancelaria Truth Legal może zapewnić poradę i wskazówki. Doświadczony zespół prawników, specjalizujących się w prawie pracy, jest stworzony do tego, by pomóc Państwu przy Państwa roszczeniu.

Szukając sprawiedliwości za błąd w sztuce medycznej

Niestety w przypadku niektórych obrażeń jest trudno, jeśli nie niemożliwe, powrócić do pracy. Może to oznaczać konieczność zmiany kariery. Może też oznaczać całkowitą niemożność powrotu do pracy. W tych sytuacjach, nawet rozsądne zmiany dostosowawcze ze strony pracodawcy, nie będą na tyle wystarczające, by umożliwić Państwu powrót do pracy.

Kancelaria Truth Legal rozumie, jak bardzo może to zmienić Państwa życie. Pomogliśmy już bardzo wielu klientom w odbudowaniu życia poprzez zabezpieczenia im należnego odszkodowania.

Z uwagą analizujemy konsekwencje, jakie dla Państwa życia mają odniesione obrażenia. Nie tylko pozwala nam to starać się o należne odszkodowanie, ale wskazuje, jakie czynności podjęte przez nas będą dla Państwa sprawy najwłaściwsze, np. pozyskanie płatności cząstkowych, a konto odszkodowania. Każda firma, specjalizująca się w zaniedbaniach medycznych, powinna tak właśnie czynić, ale nie zawsze tak się dzieje. Jeżeli Państwa roszczeniem zajmuje się firma, dla której są Państwo tylko jedna z bardzo wielu spraw, niestety pozbawieni zostaną Państwo przywileju indywidulanego skupienia się prawnika na Państwa sprawie. Na szczęście firmę można zawsze zmienić.

Jeżeli chcieliby Państwo przedyskutować którykolwiek z problemów omówionych w tym artykule lub jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej Państwa sytuacji prawnej, prosimy o kontakt.