Andrew Gray

About Andrew Gray

I launched Truth Legal in August 2012 with the aim of changing the image of personal injury law: usually personal injury claims are a good thing, modifying negligent behaviour, shifting the financial burden off the state and reducing future injuries. I also represent people who have been poorly treated at work, and people or companies who are owed monies.
13 09, 2018

Zrozumienie Podstaw Prawa Pracy: Część 3 – ACAS

By |2018-10-09T10:38:22+01:00September 13th, 2018|Prawo Pracy|Comments Off on Zrozumienie Podstaw Prawa Pracy: Część 3 – ACAS

W tej siedmioczęściowej serii postów na blogu poznajemy podstawy prawa pracy, aby pomóc menadżerom i właścicielom firm w doradztwie. Oto część 3: ACAS ACAS (tzw. Advisory, Conciliation and Arbitration Service) to instytucja doradczo- pojednawcza w sporach pracowniczych. Jest to organ pozarządowy. Jej historia sięga 1894 roku, ale działalność w swej [...]

4 09, 2018

Zrozumienie Podstaw Prawa Pracy – Część 2 – Trybunał Pracy

By |2018-10-09T10:37:27+01:00September 4th, 2018|Prawo Pracy|Comments Off on Zrozumienie Podstaw Prawa Pracy – Część 2 – Trybunał Pracy

W tej siedmioczęściowej serii postów na blogu poznajemy podstawy prawa pracy, aby pomóc menadżerom i właścicielom firm w doradztwie. Oto część 2: Trybunały Pracy Trybunały Pracy są sądami, w których rozstrzygane i rozpatrywane są spory z tytułu pracy. Początkowo miały one charakter nieformalny, ale z biegiem czasu stały się bardziej [...]

29 08, 2018

Zrozumienie podstaw Prawa pracy: Część 1 – Zwolnienia

By |2018-10-09T10:36:32+01:00August 29th, 2018|Prawo Pracy|Comments Off on Zrozumienie podstaw Prawa pracy: Część 1 – Zwolnienia

W tej 7-częściowej serii artykułów, omówimy podstawy Prawa pracy, w celu zaoferowania porady dla menedżerów i właścicieli firm. Poniżej znajduje się część 1: Zwolnienia Według prawa istniej 5 powodów, dlaczego pracownik może zostać zwolniony z pracy: Zachowanie pracownika Umiejętności pracownika Redukcja stanowiska Ustawowy obowiązek lub ograniczenie uniemożliwiające kontynuację zatrudnienia Inne [...]

3 11, 2017

Jak starać się o odszkodowanie z powodu urazu odcinka szyjnego kręgosłupa

By |2018-09-28T10:41:46+01:00November 3rd, 2017|Wypadek|Comments Off on Jak starać się o odszkodowanie z powodu urazu odcinka szyjnego kręgosłupa

Jeżeli ulegliśmy wypadkowi samochodowemu w UK, być może doznaliśmy urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Uraz ten może wystąpić wtedy, jeżeli głowa, na skutek uderzenia, jest wyrzucona gwałtownie do przodu, do tyłu lub w bok i równie szybko w kierunku przeciwnym. Bardzo ważne jest, żeby sprawę roszczeniową wnieść tak szybko, jak tylko [...]

3 11, 2017

Co powinna zawierać umowa o pracę w UK?

By |2018-08-21T12:25:50+01:00November 3rd, 2017|Prawo Pracy|Comments Off on Co powinna zawierać umowa o pracę w UK?

Mimo tego, ze tak Polska jak i UK są członkami Unii Europejskiej i w wielu przypadkach obowiązują je te same zasady, są obszary gdzie dostrzegalne są różnice. Jeżeli przyjechaliśmy do UK do pracy, mamy te same prawa jak obywatele Zjednoczonego Królestwa, aczkolwiek niekoniecznie musimy być świadomi, jakie są to prawa [...]

3 11, 2017

Co to jest bezprawna dyskryminacja i po czym poznać, że jesteśmy dyskryminowani

By |2018-09-28T10:43:34+01:00November 3rd, 2017|Prawo Pracy|Comments Off on Co to jest bezprawna dyskryminacja i po czym poznać, że jesteśmy dyskryminowani

Bezprawna dyskryminacja to złe traktowanie kogoś ze względu na jego cechy osobiste. W Ustawie o Równości z 2010r. wymienionych jest dziewięć cech chronionych w Zjednoczonym Królestwie przez prawo. Są to: Płeć Stan cywilny (włączając w to partnerstwo cywilne) Ciąża i macierzyństwo Rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne (włączając w to kolor [...]

3 11, 2017

Czym jest Ugoda i co powinna ona zawierać?

By |2018-09-17T11:48:28+01:00November 3rd, 2017|Prawo Pracy|Comments Off on Czym jest Ugoda i co powinna ona zawierać?

Jaka jest najbardziej korzystna finansowo, najoszczędniejsza czasowo, najbardziej bezproblemowa metoda zakończenia stosunku pracy? Często najtańszym, czasowo najoszczędniejszym i najodpowiedniejszym sposobem, żeby rozwiązać stosunek pracy, jest ugoda. Ugoda jest umową podpisaną przez pracodawcę i pracownika, w której wyłożone są obustronnie uzgodnione warunki na jakich ustanie stosunek pracy. Poprzez podpisanie umowy pracownik [...]

3 11, 2017

Jakie mogą być źródła odszkodowana po napaści w miejscu pracy

By |2018-09-19T11:59:41+01:00November 3rd, 2017|Napaści, Wypadek|Comments Off on Jakie mogą być źródła odszkodowana po napaści w miejscu pracy

Są Państwo ofiarą napaści w miejscu pracy i chcieliby Państwo starać się o odszkodowanie. Jakie opcje są dla Państwa dostępne? Życie po fizycznej napaści w miejscu pracy jest przerażające i trudne. Prawdopodobnie zgłosili już Państwo napaść tak na Policję jak i swojemu pracodawcy i prawdopodobnie otoczeni zostali Państwo opieką medyczną. [...]

2 11, 2017

Problem natury prawnej? Dlaczego powinno się zwrócić się do prawnika.

By |2018-09-28T10:01:54+01:00November 2nd, 2017|Aktualności|Comments Off on Problem natury prawnej? Dlaczego powinno się zwrócić się do prawnika.

Można by pomyśleć, że kiedy spotykamy się z problemem prawnym, szukamy automatycznie porady prawnika. Podobnie, jak w przypadku choroby – lekarza. Ale, czy naprawdę tak się dzieje? Badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Usług Prawnych i Stowarzyszenia Prawników wykazują, że niekoniecznie. Zapytano 8192 osoby i na postawie rozmów i symulacji sytuacyjnych [...]

2 11, 2017

Jak długo trwa prowadzenie sprawy roszczeniowej?

By |2018-09-17T11:51:34+01:00November 2nd, 2017|Aktualności, Prawo Pracy, Wypadek|Comments Off on Jak długo trwa prowadzenie sprawy roszczeniowej?

Istnieje wiele czynników mających wpływ na to, jak długo trwa sprawa wniesiona o roszczenie – od początkowego przekazania sprawy prawnikowi (proszę pamiętać by sprawę prowadził prawnik lub Legal Executive, a nie niewykwalifikowany pomocnik kancelaryjny!), aż do jej zakończenia, czy to wypłaconym odszkodowaniem, czy jej przegraną. Nie ma możliwości dokładnego określenia, [...]

Go to Top